Skocz do zawartości

Zdjęcie

DJANGO 700 SC


Załącznik do pozw. MRiRW nr R-24/2013h.r. z dnia 21..06.2013 r
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ProEuro Sp. z o.o., ul Stary Rynek 25/4, 65-067, Zielona Góra, kontakt proeuro@onet.pl

Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie;
Sub-Micron Industries Ltd., Spenbeck Ho. Balme Rd Clackheaton BD19 4 EW, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

D J A N G O 700 SC
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony głównie do zwalczania niektórych gatunków jednorocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. W roślinie działa systemicznie.
Zawartość substancji czynnej:
metamitron – (związek z grupy triazynonów) – 700 g w 1 litrze środka (70%)

Pozwolenie MRiRW Nr R-24/2013 h.r. z dnia 21.06.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Działa toksycznie na pszczoły (w dawce wyższej niż 4,4 l/ha).


Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: gorczyca polna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdest powojowy.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy, burak pastewny
(plantacje produkcyjne i nasienne)
Zabieg jednorazowy wykonywać w fazie 4 liści buraka
- zalecana dawka: 5 l/ha.
Środek można stosować po wschodach roślin buraka w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg – w fazie liścieni chwastów, buraki w fazie 2 liści, w dawce 1,5 l/ha;
drugi zabieg – w 5-10 dnia po pierwszym opryskiwaniu, na chwasty w fazie liścieni, w dawce
1,5 l/ha;
trzeci zabieg – w 5-10 dni po drugim opryskiwaniu na chwasty w fazie liścieni, w dawce
1,5 l/ha.

W celu poszerzenia zakresu zwalczania gatunków chwastów Django 700 SC można stosować
łącznie ze środkiem Beetup Trio 180 EC w dawce dzielonej:
pierwszy zabieg – w fazie liścieni chwastów, buraki w fazie 2 liści
Django 700 SC 1 l/ha + Beetup Trio 180 EC 1,5 l/ha;
drugi zabieg – w 5-10 dni po pierwszym opryskiwaniu, na chwasty w fazie liścieni
Django 700 SC 1 l/ha + Beetup Trio 180 EC 1,5 l/ha;
trzeci zabieg – w 5-10 dni po drugim opryskiwaniu, na chwasty w fazie liścieni
Django 700 SC 1 l/ha + Beetup Trio 180 EC 1,5 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można uprawiać buraki, seradelę oraz łubin. Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki. W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji buraków po zastosowaniu mieszanin środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę uprawiana następczo.

IV OKRES KARENCJI
(Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):
NIE DOTYCZY

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT
(Okres zapobiegający zatruciu):
NIE DOTYCZY

VI OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (Okres zapobiegający zatruciu): 8 godzin w przypadku stosowania środka Django 700 SC w dawce wyższej niż 4,4 l/ha.

VII PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1. W terminie powschodowym
- na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki,
- na rośliny mokre,
- w okresie spodziewanych przymrozków.
2. Podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
3. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: - kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, - w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których
kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

VIII SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza napełnionego
50 – 100 l wody wlać dokładnie odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do
potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając.
W przypadku stosowania mieszaniny środków Django 700 SC i Beetup Trio 180 EC należy
najpierw przygotować ciecz użytkową środka Beetup Trio 180 SC, zużywając połowę potrzebnej
ilości wody, a następnie wlać (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość środka Django 700
SC, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości dokładnie mieszając.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zabieg wykonać najlepiej w czasie wilgotnej, ciepłej
pogody, na rośliny suche, co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IX PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0° C i nie wyższej niż 30 ° C.

X WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczu przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE. CELÓW, W TYM TAKŻE

XI ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

XII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk -58 682-04-04 Rzeszów - 17 866 40 25 Kraków - 12 411 99 99 Sosnowiec - 32 266 11 45 Lublin - 81 740 89 83 Tarnów - 14 631 54 09 Łódź - 42 657 99 00 Warszawa - 22 619 66 54 Poznań - 61 847 69 46 Wrocław - 71 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - .......


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »