Skocz do zawartości

Zdjęcie

Apyros 75 WG
Posiadacz zezwolenia :
Monsanto Europe S.A./N.V, Haven 627, Scheldelaan 460, 2040 Antwerpia, Królestwo Belgii,
tel : (+32) 3 568 51 11, fax : (+32) 3 568 50 90.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Monsanto Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 49, Trinity Park III, 02-672 Warszawa, tel:(22) 395 65 00; fax: (22) 398 65 01, infolinia: (22) 395 65 09, www.monsanto.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


A P Y R O S 75 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:
sulfosulfuron - 1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(2-etylosulfonyloimidazo[1,2-a]pirydy-3-
ylo)mocznik (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 750 g/kg (75 %).

Zezwolenie MRiRW nr R - 91/2008 z dnia 03.12.2008 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-146/2011d z dnia 18.05.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R – 55/2012d z dnia 22.02.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
APYROS 75 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych oraz ograniczenia wzrostu i rozwoju perzu właściwego w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i pszenicy jarej. Środek jest pobierany przez liście oraz korzenie roślin i szybko przemieszczany w całej roślinie. Wstrzymuje całkowicie lub ogranicza wzrost i rozwój chwastów wkrótce po zabiegu.
Środek Apyros 75 WG należy stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, miotła zbożowa, perz właściwy, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne , fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolity, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przytulia czepna, tasznik pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, iglica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, niezapominajka polna, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rumianek pospolity, rdest powojowy, rdest ptasi,: chaber bławatek, fiołek polny, przetacznik polny, mak polny, przetacznik polny
Chwasty odporne: bylica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, podbiał pospolity, przetacznik polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, chwasty wieloletnie głęboko korzeniące się np. ostrożeń polny, powój polny.

Uwagi:
Obfite opady deszczu i niska temperatura powietrza po zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka na perz właściwy.
Uproszczona uprawa gleby, duża ilość rozłogów perzu właściwego oraz brak dostatecznej
obsady rośliny uprawnej mogą spowodować odrastanie perzu.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosować wiosną, na intensywnie rosnące chwasty.
Zabieg wykonywać po rozpoczęciu wegetacji rośliny uprawnej do fazy drugiego kolanka zbóż. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się, gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w
fazie 3-5 liści (5-10 cm wysokości), miotła zbożowa znajduje się od fazy wschodów do fazy
2-4 liści (5 cm wysokości), a perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości).

1. Pszenica ozima
Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 – 26,5 g/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Niższą z zalecanych dawek można stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej.
Środek Apyros 75 WG należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC
Apyros 75 WG 13,3 – 26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.

W celu poszerzenia zakresu zwalczanych chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej w pszenicy ozimej środek można stosować w mieszaninach z następującymi herbicydami:

Apyros 75 WG 13,3 - 20,0 g/ha + Chwastox Extra 300 SL 1,5 l/ha.
Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 - 20,0 g/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
albo
Apyros 75 WG 13,3 g/ha + Mustang 306 SE 0,4 – 0,6 l/ha
Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 g/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
albo
Apyros 75 WG 13,3 – 20,0 g/ha + Starane 250 EC 0,4 l/ha
Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 – 20,0 g/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
albo
Apyros 75 WG 13,3 – 20,0 g/ha + Granstar 75 WG 15 g/ha
Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 20,0 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3- 20,0 g/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Mieszaniny środków stosować w terminach zalecanych dla herbicydu, z którym mieszany jest Apyros 75 WG (tj. od pełni fazy krzewienia do jej końca).

Uwaga:
Ze względu na antagonizm działania (obniżenie skuteczności chwastobójczej środka w zwalczaniu perzu) nie stosować wyżej wymienionych mieszanin w celu jednoczesnego zwalczania perzu właściwego oraz chwastów dwuliściennych. W takim przypadku wykonać oddzielne zabiegi.

2.Pszenżyto ozime
Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 13,3 – 26,5 g/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Niższą z zalecanych dawek można stosować w przypadku zwalczania miotły zbożowej
Środek Apyros 75 WG należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
Apyros 75 WG 13,3–26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha

3. Pszenica jara
Środek stosować od fazy krzewienia do fazy 2-go kolanka.
Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie 3-
5 liści (5-10 cm wysokości), perz właściwy w fazie 3-5 liści (5-20 cm wysokości), a owies
głuchy w fazie 1-3 liści (5-15 cm wysokości).
Maksymalna zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 26,5 g/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 1
Środek Apyros 75 WG należy stosować z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
Apyros 75 WG 26,5 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
- Opady deszczu występujące później niż w 4 godziny po zabiegu nie wpływają na skuteczność działania środka.
-Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka.
- W warunkach niesprzyjających dla wzrostu i rozwoju roślin po zabiegu mogą wystąpić przemijające przebarwienia (chlorozy), które nie mają jednak wpływu na dalszy przebieg wegetacji rośliny uprawnej.

UWAGA OGÓLNA:
Sulfosulfuron jest jedną z substancji czynnych należących do grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Odporność na sulfonylomoczniki została udokumentowana jedynie dla miotły zbożowej. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, produkty z grupy sulfonylomoczników powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:
. Postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie – instrukcji stosowania środka.
. Dostosuj zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów.
. Używaj różnych metod kontroli zachwaszczenia: rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania, rotację upraw, itp.
. Informuj o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów.
. W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się ze sprzedawcą środków ochrony roślin, doradcą lub z producentem.

Przeciwskazania
Środka nie stosować:
. na tym samym polu w dawce większej niż 26,5 g/ha,
. w pszenicy lub pszenżycie z wsiewką roślin motylkowych,
. łącznie z nawozami azotowymi,
. na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę lub choroby,
. przed spodziewanymi przymrozkami,
. podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.
. podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

Następstwo roślin
. Pszenica jara i ziemniak po likwidacji plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, choroby, szkodniki i wykonaniu orki na głębokość 20 cm,
. zboża ozime i rzepak ozimy – po zbiorze roślin uprawnych, jesienią w tym samym sezonie wegetacyjnym,
. wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraków – na wiosnę w kolejnym sezonie wegetacyjnym,
. buraki – 24 miesiące po zastosowaniu środka.

Uwaga! przestrzegać zaleceń dotyczących działania następczego herbicydów stosowanych łącznie ze środkiem Apyros 75 WG.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Dokładnie odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą ciągle
mieszając. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz w zbiorniku opryskiwacza.

Uwaga
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji).
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz).
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
. po likwidacji plantacji w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, choroby, szkodniki i wykonaniu głębokiej orki - Pszenica jara i ziemniak,
. po zbiorze rośliny uprawnej jesienią tego samego sezonu wegetacyjnego – zboża ozime, rzepak ozimy,
. na wiosnę w kolejnym sezonie wegetacyjnym wszystkie rośliny uprawne z wyjątkiem buraków,
. 24 miesiące po zastosowaniu środka wszystkie rośliny uprawne (łącznie z burakami).

6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
W celu ochrony roślin lądowych niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie strefy ochronnej wynoszącej 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczno.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej wynoszącej 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności - 5 lat
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .......
Nr partii - ...................

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »