Skocz do zawartości

Zdjęcie

Belvedere 320 SE


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 313/2014d z dnia 01.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-14 /2014 z dnia 31.01.2014 r.
Posiadacz zezwolenia: Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00 -121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, infolinia: + 48 (22) 395 66 66, fax +48 (22) 395 66 67, e -mail: biuro@adama.com, www.adama .com
Podmiot odpowiedzialny za ostateczne pakowanie i etykietowanie:
1. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 -510 Konin, tel. (63) 240 01 18, Fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl
2. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 -002 Suchy Las, tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13; fax (61) 297 26 02; e -mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
3. Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 -870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01, www.whlogistics.pl
4. Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel. +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e -mail: biuro_amp@adama.com

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

BELVEDERE 320 SE
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
fenmedifam (substancja z grupy fenylokarbaminianów) – 160 g/l (15,08%)
desmedifam (substancja z grupy fenylokarbaminianów) – 160 g/l (15,08%)

Zezwolenie MRiRW nr R-14 /2014 z dnia 31.01.2014 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -313/2014d z dnia 01.09.2014 r.

Uwaga
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i dla środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
Chronić przed dziećmi. Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, posiadający postać zawiesino-emulsji, stałych cząstek i małych kropli cieczy organicznej zawieszonych w formie wodnej, przeznaczonej do rozcieńczania wodą do stosowania powschodowego w ramach do trzech zabiegów w celu zwalczania chwastów dwuliściennych w burakach cukrowych. Do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się
w fazie do 2-4 liści.

Chwasty wrażliwie: szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, komosa biała, przytulia czepna, maruna bezwonna, gwiazdnica pospolita, fiołek polny
Chwasty średnio wrażliwe: rdest ptasi
Chwasty odporne: powój polny, ostrożeń polny.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 l/ha
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek stosować powschodowo od fazy BBCH 10 do 19 (Burak cukrowy od fazy liścieni gdy widoczny jest 1 liść do fazy 9 lub więcej liści); chwasty w fazie liścieni.
- pierwszy zabieg: do 1 l/ha - drugi zabieg: do 1 l/ha po wschodach następnych chwastów, minimum 7 dni po pierwszym zabiegu - trzeci zabieg: do 1 l/ha po wschodach następnych chwastów, minimum 7 dni po drugim zabiegu
W celu rozszerzenia spektrum zwalczanych chwastów stosować w mieszaninie
z preparatami Domino 700 SC lub Goltix 700 SC w dawce:
Belvedere 320 SE 1 l/ha + Domino 700 SC/ Goltix 700 SC 1 l/ha.

Dla środków stosowanych w mieszaninie należy zachować warunki określone w etykietach
tych środków.

Następstwo roślin
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać tylko buraki.

III SPORZĄDZANIE CIECZY ROBOCZEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. W celu wyeliminowania przypadkowych zanieczyszczeń innymi środkami ochrony roślin, opryskiwacz dokładnie wymyć 10% roztworem sody lub zawiesiną węgla aktywnego. Przed zabiegiem wyczyścić dokładnie wszystkie filtry w opryskiwaczu. Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika należy wprowadzić do samego dna tego zbiornika. W przypadku stosowania środka Belvedere 320 SE łącznie z innymi środkami np. Domino 700 SC lub Goltix 700 SC, najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Domino 700 SC lub Goltix 700 SC. W połowie wymaganej ilości wody, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości dodać środek Belvedere 320 SE i całość bardzo dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Większa ilość wody może spowodować wykrystalizowanie środka, co prowadzi do zapychania rozpylaczy i niedostatecznej skuteczności działania środka. Najlepiej opryskiwać podczas wilgotnej i ciepłej pogody, suche rośliny, na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem – zawsze z włączonym mieszadłem.

IV WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
-na rośliny uprawne w czasie kwitnienia;
-kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty;
-w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.

Przeciwskazania
1. Środka nie stosować:
-na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki;
-na rośliny mokre;
-w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 20°C;
-w okresie spodziewanych przymrozków;
-w ilości wody większej niż 300 l/ha;
-z dodatkiem środków zwiększających przyczepność.
2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne;
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć i przepłukać kilkakrotnie wodą.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie wypadku lub złego samopoczucia podczas stosowania środka, należy niezwłocznie
zasięgnąć porady medycznej (pokazać etykietę lub opakowanie).

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Zapewnić temperaturę przechowywania w zakresie 0 – 30° C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »