Skocz do zawartości

Zdjęcie

Barclay Gallup Xtra 450 SL


Posiadacz zezwolenia:
Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia, tel.: +353 (1) 811 2900, fax: +353 (1) 822 46 78,
e-mail: info@barclay.ie

Producent:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Irlandia, tel.: +353 (1) 811 2900, fax: +353 (1) 822 46 78, e-mail: info@barclay.ie
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
HaGe Polska Sp. z o.o., ul. dr Alberta Schmidta 1, Żołędowo , 86-031 Osielsko;
tel.: 52 381 36 01; e-mail: sekretariat@hagepolska.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

BARCLAY GALLUP XTRA 450 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy aminofosfonianów) ­450 g w 1 l środka (37,00%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 74/2013 z dnia 13.06.2013 r.

I OPIS DZIAŁANIA
BARCLAY GALLUP XTRA 450 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na polu przed zbiorem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego, po zbiorze roślin uprawnych, a przed rozpoczęciem upraw pożniwnych (na ściernisku), w sadach jabłoniowych, na terenach nie użytkowanych rolniczo, a także do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego.
Środek przeznaczony do stosowania i opryskiwacza ręcznego. przy użyciu opryskiwacza polowego

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
BARCLAY GALLUP XTRA 450 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu
systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i nie
zdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części
podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, wiechlina roczna, fiołek polny, jasnota biała, jasnota różowa, kupkówka pospolita, lucerna mieszańcowa, maruna bezwonna, perz właściwy, pięciornik kurze ziele, stokłosa płonna, tymotka łąkowa, bodziszek drobny, jaskier rozłogowy, jasnota purpurowa, jeżyna zwyczajna, komosa biała, łopian mniejszy, marchew zwyczajna, mniszek pospolity, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, szczaw polny

Chwasty średniowrażliwe: wierzbownica gruczołowata

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Przed zbiorem roślin, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.

1. Pszenica ozima
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi
20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w
fazie intensywnego rozwoju.

Uwaga:
- W przypadku wykonywania tylko desykacji stosować niższą z zalecanych dawek.
- Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.
- W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,
- Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.
- Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.

2. Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować, gdy wilgotność nasion wynosi (mierzona wilgotnościomierzem)
poniżej 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i
znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.

Uwaga:
Nie stosować na plantacjach nasiennych.
- Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu
zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ściernisko). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 - 3,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 .
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie
rosnące chwasty.
Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać
żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć
wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście.
Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości
a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.

3. Jabłoń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,4 - 4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 .
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty w czasie
intensywnego ich wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących
gatunków chwastów.

Uwaga:
- Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.
- Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie).
- Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
- Tereny nieużytkowane rolniczo
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 - 4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 .
Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,2 - 4,0 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 .
Zalecana ilość wody: 100 – 150 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin przez cały okres wegetacji.
Dawki dostosować do występujących gatunków chwastów lub zbędnej roślinności.

- Przeciwwskazania
- Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin,
- na rośliny mokre,
- przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu),
- podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.
- Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

- Następstwo roślin
Na polu gdzie stosowano środek Barclay Gallup Xtra 450 SL można uprawiać wszystkie rośliny.
- OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dni.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną
jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo
wodą, z włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku
mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy
zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu).
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji).
Pszenica ozima, Rzepak ozimy – 14 dni. Jabłoń – nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz).
Nie dotyczy.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie
lub etykietę.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do
mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków
myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy
postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

Opróżnione opakowania usuwać jako odpad komunalny.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących obiektem zwalczania konieczne jest określenie
strefy ochronnej w odległości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej
i które zwróciły się o taką informację.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się
z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów Sosnowiec Tarnów Warszawa Wrocław – (17) 866 40 25 – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0oC i nie wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »