Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dragon 450 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 166/2013d z dnia 15.07.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 50/2009 z dnia 24.04.2009 r.
Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o ul Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
tel.: (22) 854 03 20, faks: (22) 854 03 29,
e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.com

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


D R A G O N 450 W G

Zawartość substancji czynnych: florasulam – 2`,6`,8-trifluoro-5-metoksy-[1,2,4]-triazolo-[1,5-c]pirymidyno-2-sulfonoanilid (związek z grupy triazolopirymidyn) – 150 g w 1 kg środka aminopyralid – kwas 4-amino-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy (związek z grupy triazolpirymidyn) – 300 g w1 kg środka
Zezwolenie MRiRW nr R-50/2009 z dnia 24.04.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 108/2012d z dnia 24.04.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R - 166/2013d z dnia 15.07.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


3.W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
I OPIS DZIAŁANIA
Dragon 450 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. Dragon 450 WG jest selektywnym herbicydem o działaniu systemicznym; pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie. Środek blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, jak również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. W efekcie końcowym następuje zatrzymanie syntezy aminokwasów w roślinach chwastów. Ponadto, środek zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka Dragon 450 WG jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5oC) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5oC. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny przed kwitnieniem, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała w fazie do 4-6 liści właściwych, mak polny, mlecz zwyczajny, maruna bezwonna, miłek letni, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka wąskolistna, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: babki, bodziszki, fiołek polny w fazie kwitnienia, jasnota purpurowa, jasnota różowa, kurzyślad polny, mniszek pospolity, powój polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, skrzyp polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. pszenica ozima
Opryskiwać wiosną od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka (początek strzelania w źdźbło)
Zalecana dawka: 33,3 g/ha
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej można stosować łącznie ze środkami:
Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Apyros 75 WG 13,3 - 20 g/ha Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Apyros 75 WG 13,3 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Attribut 70 WG 60 g/ha Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Atlantis 0,4 WG 150 – 200 g/ha + Actirob 842 EC 1,0 l/ha
pszenżyto ozime, żyto
Opryskiwać wiosną od fazy początku krzewienia do fazy pierwszego kolanka (początek strzelania w źdźbło)
Zalecana dawka: 33,3 g/ha
Uwaga:
W celu jednoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i mączniaka prawdziwego zbóż można stosować mieszaninę:
Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Atlas 500 SC 0,2 l/ha
2. jęczmień jary, pszenica jara
Opryskiwać od fazy 3 liści do fazy pierwszego kolanka (początek strzelania w źdżbło)
Zalecana dawka: 33,3 g/ha
W celu uzyskania wyższej skuteczności zwalczania chwastów średniowrażliwych lub zwalczania chwastów znajdujących się w wyższych stadiach oraz w przypadku wystąpienia silnego zachwaszczenia w zbożach jarych stosować mieszaninę: Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Atpolan 80 EC 1,5 l/ha Dragon 450 WG 33,3 g/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym można uprawiać zboża lub kukurydzę,
jednak nie wcześniej niż po 4 tygodniach od zastosownia środka lub zaorania plantacji na
głębokość co najmniej 15 cm.

Po wiosennym zastosowaniu środka, na jesień danego roku można uprawiać: zboża ozime, rzepak
ozimy, trawy, kapustę z rozsady oraz gorczycę.

Słoma z roślin opryskanych środkiem DRAGON 450 WG nie może być użyta do ściółkowania
międzyrzędzi w uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw
grzybowych (w tym dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych
roślin dyniowatych, sałaty i innych warzyw.

Słoma ze zbóż opryskiwanych herbicydem DRAGON 450 WG może być użyta jako pasza lub
podściółka dla zwierząt.
Słoma z roślin potraktowanych herbicydem DRAGON 450 WG może być użyta/sprzedana poza
gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.
Środek DRAGON 450 WG zawarty w resztkach pożniwnych zbóż (słoma, plewy, ścierń) ulega
rozkładowi mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą.
Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem
DRAGON 450 WG jest jej pozostawienie na polu i przeoranie.

Po zastosowaniu środka DRAGON 450 WG w zalecanych dawkach wiosną, roślinami następczymi
mogą być:
-jesienią tego samego roku kalendarzowego wyłącznie zboża, rzepak ozimy, gorczyca
uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy
-wiosną następnego roku kalendarzowego (po upływie 11-13 miesięcy) – zboża jare,
kukurydza, sorgo, rzepak jary, gorczyca, słonecznik, ziemniak, burak cukrowy, cebula z siewu,
marchew, sałata z rozsady, kapusta, kalafior, brokuł i inne uprawy kapustne/krzyżowe, trawy.
-jesienią następnego roku kalendarzowego (po upływie 16 -17 miesięcy) zboża, rzepak
ozimy, gorczyca uprawiana jako poplon, kapusta z rozsady, trawy
- wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 23 - 25 miesięcy) – wszystkie rośliny.
Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano DRAGON 450 WG, może być zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych, a musi być zastosowany i wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu.
IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
DLA LUDZI I PSZCZÓŁ - NIE DOTYCZY DLA ZWIERZĄT - NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka w mieszaninie z innymi środkami przestrzegać ściśle zaleceń dotyczących sporządzania cieczy użytkowej tych środków. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania srodka.
- Unikać zanieczyszczenia oczu.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż mu opakowanie lub etykietę.

- Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


- Środka nie stosować:
-
na rośliny mokre, chore i uszkodzone,

-
w zbożach z wsiewką roślin motylkowatych,

-
gdy minimalna temperatura w dniu zabiegu oraz przez 6 kolejnych dni wynosi 5oC lub mniej,

-
w temperaturze powietrza poniżej 5oC i powyżej 25oC,

-
w czasie nadmiernej suszy,

-
po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.


- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
- Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
- Używać odpowiednich pojemników zapobiegajacych skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKOSUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
X POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności – 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »