Skocz do zawartości

Zdjęcie

Agro Metamitron 700 SC


Zał. do zezw. MRiRW nr R- 53 /2011h.r. z dnia 13.09.2011r.
Posiadacz zezwolenia na handel równoległy:
AGRO NOVA Polska Spółka z o.o., 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1-Maja 71,
Tel.: 71 338 14 59, Fax: 71 338 41 72
Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
Makhteshim-Agan (UK) Limited, Unit 16, Thatcham Business Village, Colthrop Way, Thatcham, Berkshire, RG19 4LW, tel: +44 (0) 1635 860555,fax: +44 (0) 1635 861555

Producent środka

Agan Chemical Manufactures Ltd.,
P.O. Box 262, Northern Industrial Zone, Ashdod 77 102, Państwo Izrael. Tel: +972 8 851 52 11, Fax: +972 8 852 28 06
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin,
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiskaAGRO METAMITRON 700 SC
Zawartość substancji czynnej:
Metamitron – 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on (związek z grupy triazyn) – 700 g w 1 litrze środka
.

Zezwolenie MRiRW Nr 53 /2011h.r. z dnia 13.09.2011Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksyczne na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w
środowisku wodnym.UWAGA!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych i jednoliściennych w buraku cukrowym. AGRO METAMITRON 700 SC jest herbicydem o działaniu układowym. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik polny, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest kolankowaty, rdest ptasi, rumian polny
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, ostrożeń polny, owies głuchy, rdest powojowy, skrzyp polny, włośnica sina

II ZAKRES STOSOWANIA TERMINY I DAWKI
1. BURAK CUKROWY
Ochrona buraka można przeprowadzić według przedstawionego trybu postępowania
a) zabieg doglebowy i zabiegi nalistne:
Pierwszy zabieg – po siewie przed wschodami chwastów na dobrze uprawioną (bez grud) i wilgotną glebę. Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 1,5 – 2,0 l/ha Drugi zabieg – w fazie liścieni chwastów po upływie 7 – 10 dni od pierwszego zabiegu Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Betanal Elite 274 EC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Powertwin 400 SC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Kontakttwin 191 EC 0,8 – 1,0 l/ha, Trzeci zabieg – po upływie 7 – 10 dni po drugim zabiegu, jeżeli zachodzi taka potrzeba Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Betanal Elite 274 EC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Powertwin 400 SC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Kontakttwin 191 EC 0,8 – 1,0 l/ha,
B) ochrona plantacji oparta wyłącznie na zabiegach nalistnych. Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni: Pierwszy zabieg – w fazie liścieni pierwszych chwastów
Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Betanal Elite 274 EC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Powertwin 400 SC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Kontakttwin 191 EC 0,8 – 1,0 l/ha, Drugi zabieg – w fazie liścieni chwastów po upływie 7 – 14 dni od pierwszego zabiegu Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Betanal Elite 274 EC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Powertwin 400 SC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Kontakttwin 191 EC 0,8 – 1,0 l/ha, Trzeci zabieg – w fazie liścieni chwastów po upływie 7 – 14 dni po drugim zabiegu, Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Betanal Elite 274 EC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Powertwin 400 SC 0,8 – 1,0 l/ha, Lub Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 0,8 – 1,0 l/ha plus Kontakttwin 191 EC 0,8 – 1,0 l/ha,
2. BURAK ĆWIKŁOWY
Zwalczanie chwastów w uprawie buraka ćwikłowego można przeprowadzić po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po jego wschodach od fazy liścieni do fazy 2 – 4 liści właściwych
Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 4,0 – 5,0 l/ha W celu obniżenia dawki środka lub w celu podniesienia jego efektywności w przypadku konieczności zwalczania chwastów w zaawansowanym stopniu rozwoju środek AGRO METAMITRON 700 SC można stosować w połączeniu z adiutantem Olbras 88 EC Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 3,0 – 4,0 l/ha z dodatkiem adiuwanta Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
AGRO METAMITRON 700 SC można również zastosować w dawce dzielonej Pierwszy zabieg – w fazie 2 – 4 liści Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 2,0 l/ha, Drugi zabieg – w fazie liścieni chwastów po upływie 7 – 10 dni od pierwszego zabiegu Zalecana dawka AGRO METAMITRON 700 SC 2,0 l/ha,

UWAGI:
-
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.

-
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

-
Stosując środek po wschodach buraka cukrowego zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny, (na co najmniej 6 godzin przed spodziewanym

deszczem).

-
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.

-
Stosując AGRO METAMITRON 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją ich stosowania).

-
Środek AGRO METAMITRON 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10oC wolniej działa.

-
Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.NASTĘPSTWO ROŚLIN
Agro Metamitron 700 SC rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla

roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej Agro Metamitron 700 SC, z powodu
uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki lub z innej przyczyny, na polu tym można
uprawiać buraki cukrowe, buraki pastewne, łubin lub seradelę.

Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniaki.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków, po zastosowaniu mieszanin środków
należy uwzględnić wpływ poszczególnych składników, opisane w ich etykietach-instrukcjach, na
rośliny uprawiane następczo.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:

W zabiegach na plantacjach przed wschodami buraka w okresach długotrwałej suszy,


W zabiegach na plantacjach po wschodach buraka na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki.


W zabiegach na plantacjach po wschodach buraka na mokre rośliny lub w okresie spodziewanych przymrozków.


Podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej na sąsiednie tereny / uprawy.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

Znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.


Nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES KARENCJI
(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji):


NIE DOTYCZY
, ,
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI ZWIERZĄT PSZCZÓŁ
(okres zapobiegający zatruciu):

NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z
włączonym mieszadłem, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z

cieczą użytkową. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło
hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Agro Metamitron 700 S.C. w połączeniu z herbicydem Betanal Elite

274 EC, Powertwin 400 SC lub Kontakttwin 191 EC najpierw sporządzić ciecz użytkową tych środków
(wlewając dany środek do małej ilości wody w zbiorniku -zgodnie z zaleceniami podanymi w
etykiecie-instrukcji jego stosowania) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wlać do zbiornika
odmierzoną ilość środka Agro Metamitron 700 SC (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do wymaganej
ilości, nadal dokładnie mieszając.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać
ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecany rodzaj końcówek: płaskostrumieniowe.
Zalecane ciśnienie robocze: 1,5 – 3 atm. oraz odległość lanc od powierzchni pola 50 – 60 cm.
Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej

25oC.

Stosując środek po wschodach buraka cukrowego zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej,
ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem).
Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych.
Sporządzoną ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej

niż 30oC z dala od źródeł ciepła

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY
ROŚLIN
Nie jeść i nie pić raz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodą użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej,

stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków przeznaczonych do tego celu, z powstałymi
popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego.


UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPROZNIONYCH OPAKOWAN PO SRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELOW, W TYM TAKZE DO TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTORNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAC LECZENIE OBJAWOWE.
W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 682 04 04 Rzeszów – 17 866 40 25
Kraków – 12 411 99 99 Sosnowiec – 32 266 11 45
Lublin – 81 740 89 83 Tarnów – 14 631 54 09
Łódź – 42 657 99 00 Warszawa – 22 619 66 54
Poznań – 61 847 69 46 Wrocław – 71 343 30 08

Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »