Skocz do zawartości

Zdjęcie

Afalon Dyspersyjny 450 SC


Posiadacz zezwolenia: Makhteshim Agan Poland Sp z o.o., ul Sienna 39, 00-121 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: +48 22 395 66 60, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@makhteshim-agan.pl
Producent: Agan Chemical Manufactures Ltd., P.O.B. 262, Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, Izrael, tel.: (972) – 8-8515211, fax: (972) – 8-8522806.
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1. „Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J. ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel. +48 (61) 297 26 00, +48 (61) 812 51 13; fax +48 (61) 297 26 02; e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl
2. Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, e- mail: biuro@pakon-konin.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

AFALON DYSPERSYJ NY 450 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
linuron - związek z grupy pochodnych mocznika - 450 g w 1 l środka.

Zezwolenie MRiRW nr R – 57/2010 z dnia 16.06.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 199/2011d z dnia 06.07.2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R - 279/2013d z dnia 14.11.2013 r.


Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące
się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
AFALON DYSPERSYJNY 450 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo i nalistnie, przeznaczony do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w uprawach roślin rolniczych, warzywnych, przemysłowych oraz roślinach zielarskich. Środek Afalon Dyspersyjny 450 SC stosuje się używając opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na
chwasty od fazy wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach
rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, niezapominajka polna, pokrzywa żegawka, sporek polny, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: bratek polny, szarłat szorstki, wilczomlecz obrotny, iglica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, rdest plamisty, rdest powojowy,rdest ptasi
Chwasty odporne: przytulia czepna.
III ZAKRES STOSOWANIA TERMIN I DAWKI
a) przed wschodami roślin Opryskiwać na dobrze uprawioną, wilgotną glebę. Niewielkie opady występujące po opryskiwaniu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować uszkodzenia roślin. W przypadku dłuższej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość deszczowania pola. Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na możliwość uszkodzenia roślin uprawnych.
B) po wschodach Środek można stosować na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych. Opryskiwać rośliny suche, co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem
1. Ziemniak
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.
Termin zabiegu: Zabieg wykonać bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka,
po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie wykonywać zabiegu na liście
ziemniaków.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Kukurydza
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.

Wyższą dawkę stosować na glebach organicznych. Termin zabiegu: Zabieg wykonać do 3 dni po siewie.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
3. Groch jadalny
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.
Termin zabiegu: zabieg wykonać bezpośrednio po siewie. Groch wysiewać na
głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę. Gwałtowne opady deszczu występujące po
opryskiwaniu mogą spowodować uszkodzenia grochu wskutek przemieszczania się
środka do strefy korzeniowej roślin.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Marchew
a)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.
Termin zabiegu: zabieg wykonać do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion.
Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

lub
B)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.
Termin zabiegu: zabieg wykonać po wschodach w fazie 3-5 liści właściwych
marchwi. Wcześniejsze opryskiwanie może spowodować przejściowe zahamowanie
wzrostu roślin.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

lub c) zabieg dzielony: - pierwszy zabieg do 10 dni po siewie marchwi, w dawce 0,75 l/ha, - drugi zabieg w fazie 1-2 liści marchwi, w dawce 0,35 l/ha, - trzeci zabieg, w 7 do 14 dni po drugim zabiegu , w dawce 0,5 l/ha. Minimalny okres pomiędzy zabiegami: 7 dni. Uwaga!
Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi przeznaczonej na wczesny
zbiór (sprzedaż pęczkowa).
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Pietruszka
a)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 - 2,0 l/ha.
Zabieg wykonać w 5-10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion. Nasiona
wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

lub

B)

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.
Zabieg wykonać w fazie 3-5 liści pietruszki. Opryskiwać tylko w przypadku silnego
zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie. Nie stosować we
wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20oC.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!
Zabieg nalistny może powodować fitotoksyczne objawy, które mogą prowadzić do obniżki plonu pietruszki.
6. Seler korzeniowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.
Termin zabiegu: zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
7. Seler naciowy
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha.
Termin zabiegu: zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
8. Por
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,5 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.
Termin zabiegu:
- na plantacjach pora z siewu zabieg wykonać po wytworzeniu przez Por 4-6 liści.
- w uprawie pora z rozsady zabieg wykonać w 2-3 tygodnie po posadzeniu.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:

-
Dawki środka wyższe z zalecanych stosować na glebach ciężkich, zasobnych w próchnicę.

-
Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych.

-
W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzi płytko działających.

-
W przypadku zabiegu wykonanego na liście ziemniaka środek może spowodować uszkodzenia roślin.


STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony
roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

1. Len
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,3 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Łubin
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
3. Słonecznik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
4. Szparagi
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: po ostatnim obsypaniu wałów, przed pojawieniem się
wypustek.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Arcydzięgiel litwor
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
6. Cząber ogrodowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

7. Kminek zwyczajny
a) Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
lub
B) Termin stosowania: po wschodach w fazie 3-5 liści kminku.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

8. Kolendra siewna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
9. Koper włoski
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
10. Mięta pieprzowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 - 1,5 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
11. Rumian rzymski
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
Termin stosowania: 10 dni po wysadzeniu roślin.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
12. Szałwia lekarska
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: bezpośrednio po siewie.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- w terminie powschodowym jeżeli wschody są słabe lub zostały uszkodzone
przez choroby lub szkodniki,
- w przypadku gdy w uprawie występują kwitnące chwasty,
- podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na
sąsiednie rośliny uprawne. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla upraw następczych. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym (po spulchnieniu gleby) można uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę, ziemniaki, Słonecznik. Nie uprawiać roślin z rozsady.
W przypadku stosowania środka ochrony roślin Afalon Dyspersyjny 450 SC w mieszaninach z innymi herbicydami należy ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących następstwa roślin dla tych środków ochrony roślin.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTOŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Seler naciowy - 49 dni.
Groch, Kukurydza, Łubin, Słonecznik - 60 dni.
Len, Marchew - 70 dni.
Pietruszka, Por, Seler korzeniowy, Ziemniak - 90 dni.
Szparagi, Arcydzięgiel litwor, Cząber ogrodowy, Kminek zwyczajny, Kolendra siewna,
Koper włoski, Mięta pieprzowa, Rumian rzymski, Szałwia lekarska – nie dotyczy.

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy.
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć
aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej
i które zwróciły się o taką informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka
konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od
zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych
rolniczo.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0°C i nie wyższej niż 30°C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........­Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie chwastów po żniwach zobacz »