Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Compo Nawóz do Trawników z Odchwaszczaczem2


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-152/2010d z dnia 25.05.2010 r.
zmieniająca zezwolenie MRiRW nr R-38/2010 z dnia 22.04.2010 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
COMPO GmbH & Co. KG, Gildenstrasse 38, 48157 Munster, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 251 32 77-0, fax: +49 251 32 62 25, e-mail: info@compo.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
K+S Polska Sp. o.o., pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, tel.: (61) 850 93 66, fax: (61) 850 93 67.
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

C O M P O NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
Z ODCHWASZCZACZEM

Zawartość substancji aktywnych:
2,4-D kwas 2,4-dichlorofenoksy octowy (związek z grupy fenoksykwasów) w formie soli
dimetyloaminowej – 8,4 g w kilogramie środka;
dikamba kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy (związek z grupy pochodnych kwasu
benzoesowego) w formie soli dimetyloaminowej -1,2 g w kilogramie środka.

Zawartość składników nawozowych:

azot ogólny – 15 %,
azot amonowy – 2,3 %,
azot azotanowy – 8,2 %,
azot mocznikowy -4,5%,
fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie – 5%,
potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie – 8%.
magnez (MgO) – 3%.

Zezwolenie MRiRW nr R- 38/2010 z dnia 22.04.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-152/2010d z dnia 25.05.2010 r.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy z nawozem w formie granul do posypywania, stosowany nalistnie
w amatorskiej uprawie roślin, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych
chwastów dwuliściennych na trawnikach. Dodatek długotrwale działających składników
pokarmowych umożliwia zarastanie trawą miejsc po obumarłych chwastach.
Środek pobierany jest przez liście chwastów powodując deformację i zahamowanie wzrostu
roślin dwuliściennych.
Najskuteczniej niszczy chwasty w fazie 2-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: krwawnik pospolity, mchy
Chwasty średnio wrażliwe: babka lancetowata, mlecz polny
Chwasty odporne: skrzyp polny, chwasty jednoliścienne.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

1. TRAWNIKI
Zalecana dawka: 30 g/m2 .

Środek można stosować od kwietnia do października, tak długo, jak rosną chwasty i temperatura powietrza nie spada poniżej 15oC. Compo Nawóz do Trawników działa nalistnie, a więc podczas jego stosowania trawnik musi być mokry, aby granulki mogły przykleić się do liści chwastów. Przed zastosowaniem środka podlać trawnik. Podlewanie trawnika jest niepotrzebne jeżeli jest on mokry wskutek rosy lub po deszczu. Środek rozsypać równomiernie po tygodniu od skoszenia trawnika i wygrabienia trawy. W tym czasie chwasty powinny już wytworzyć odpowiednią masę liści, aby móc pobrać środek. Środek stosować najlepiej podczas bezwietrznej pogody lub w kierunku zgodnym z wiejącym wiatrem. Jeżeli w ciągu 24 godzin po zastosowaniu spadnie deszcz, granulki mogą zostać spłukane i wówczas może okazać się konieczne powtórzenie zabiegu. W przypadku długotrwałej suszy podlać trawnik kilka dni po zastosowaniu środka. Po około 5 dniach po zastosowaniu można ponownie kosić trawę.
PRZECIWWSKAZANIA
. Środka nie stosować:

na nowo założonych trawnikach


w temperaturze powietrza poniżej 10oC i powyżej 25oC.


-
Trawy z trzech pierwszych pokosów po zastosowaniu środka nie wolno dodawać do kompostu ani karmić nią zwierząt.

-
Środek można stosować dopiero wówczas kiedy liście tulipanów, krokusów i innych roślin cebulowych uprawianych współrzędnie na trawniku są całkowicie obumarłe.

-
Środek nie powinien przedostać się na rabaty albo w pobliże korzeni drzew i krzewów.


Uwaga !
Środek można stosować najwcześniej po roku wzrostu trawy. Po zastosowaniu wstrzymać się przez osiem tygodni z wysiewem nasion trawy w celu odnowienia trawnika.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub

etykietę.
Opróżnione opakowania po środku usuwać jako odpad komunalny.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROSLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 51 77
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08 Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »