Skocz do zawartości

Zdjęcie

TOTAL 750 SL


Załącznik do zezwolenia MRiRW Nr R- 55/2010i.r z dnia 20.08.2010 r.
Producent/Podmiot posiadający zezwolenie na wprowadzanie środka do obrotu na terytorium Republiki Czeskiej:
Nufarm GmbH and Co. KG, St. Peter-Strasse 25, A-4021 Linz, Republika Austrii; Tel.: +43 70 6918 2006, fax: +43 70 6918 2004;
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
K&S CHEMICALS Sp. z o. o., ul. Stodolniana 34, 97-300 Piotrków Trybunalski; Tel. (044) 732 58 86, fax. (044) 732 58 86, e-mail: kontakt@ks-chemicals.com
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
TOTAL 750 SL
Zawartość substancji aktywnej:
MCPA kwas (4-chloro-2-metylofenoksy)octowy w formie soli dimetyloaminowej/(związek z
grupy fenoksykwasów) – 750 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R- 55/2010i.r. z dnia 20.08.2010 r.

szkodliwy
Działa szkodliwie po połknięciu Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I. OPIS DZIAŁANIA
TOTAL 750 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, owsie, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, mieszankach zbóż jarych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu roślin i ich zamieranie.
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, komosa biała, mak polny, poziewnik szorstki, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, jasnota różowa, mniszek pospolity, niezapominajka polna
Chwasty odporne: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przetaczniki, przytulia czepna, rdesty, chwasty rumianowate.
II. ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. jęczmień jary, pszenica jara, owies
Zalecana dawka: 0,75 l/ha
Opryskiwać wiosną od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.

Mieszanki zbóż jarych
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha
Opryskiwać wiosną od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku intensywnego zachwaszczenia.


2. pszenica ozima, pszenżyto ozime
Zalecana dawka: 1 l/ha
Opryskiwać jesienią lub wiosną od fazy 4-5 liści do końca fazy krzewienia.

Do równoczesnego zwalczania chwastów i zapobiegania wylęganiu pszenicy Total 750 SL
można stosować łącznie ze środkiem Stabilan 750 SL.

pszenica ozima
Zabieg wykonać po zakończeniu fazy krzewienia, lecz nie później niż na początku fazy
strzelania w źdźbło.

odmiany skłonne do wylegania:
Total 750 SL 1 l/ha + Stabilan 750 SL 2 l/ha

odmiany mniej podatne na wyleganie: Total 750 SL 1 l/ha + Stabilan 750 SL 1,2 l/ha Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III. NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku koniczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny rolnicze.
IV. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY


V. OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY
VI. OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji: NIE DOTYCZY
VII. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
1.
na rośliny chore, wylegnięte i uszkodzone

2.
w temperaturze powietrza poniżej 10.C i powyżej 25.C

3.
w okresie, gdy temperatura nocą jest niższa niż +5.C

4.
w okresie nadmiernej suszy lub zbliżających się dreszczów Podczas stosowania środka nie dopuścić do:znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


VIII. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zalecane.

IX. PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0.C i nie wyższej niż 30.C.

X. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. . W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKU OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE
XI. ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
IX. POMOC MEDYCZNA
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682 04 04 Rzeszów – (0-17) 866 40 25
Kraków – (0-12) 411 99 99 Sosnowiec – (0-32) 266 11 45
Lublin – (0-81) 740 89 83 Tarnów – (0-14) 631 54 09
Łódź – (0-42) 657 99 00 Warszawa – (0-22) 619 66 54
Poznań – (0-61) 847 69 46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata.
Data produkcji - ...............................
Zawartość netto - ….........................

Nr partii - ..........................................Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »