Skocz do zawartości

Trwają prace konserwacyjne. Logowanie jest zablokowane.
Zdjęcie

Pontos


Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R -65 /2013h.r. z dnia 26.09.2013 r.

Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:

AGCHEM ACCESS POLAND Ltd., ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz, tel. +48 52 381 49 14 fax: +48 52 381 49 14
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


PON TO S
Zawartość substancji czynnych:
chlopyralid (związek z grupy pochodnych pirydynowych) -240 g w 1 litrze środka
(20,24%)
pikloram (związek z grupy pochodnych pirydynowych) – 80 g w 1 litrze środka (6,75 %)
aminopyralid (związek z grupy pochodnych pirydyn) - 40 g w 1 litrze środka (3,37 %)

Pozwolenie MRiRW Nr R -65/2013h.r. z dnia 26.09.2013 r.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.


I OPIS DZIAŁANIA
Pontos jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek Pontos przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Pontos jest herbicydem zawierającym trzy substancje aktywne: aminopyralid, chlopyralid oraz pikloram. Pontos jest herbicydem systemicznym, pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2- 6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity
II ZAKRES STOSOWANIA
1. Rzepak ozimy
Termin stosowania: Opryskiwać jesienią, gdy rośliny rzepaku znajdują się w fazie 3-4 liści
właściwych (BBCH 13-14), po wschodach chwastów. Zabieg wykonać na chwasty znajdujące
się w fazie liścieni do 4 liści właściwych.
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
Warunki stresowe (długotrwała susza, spadki temperatury poniżej 5 °C, przymrozki) w trakcie lub po zastosowaniu środka mają negatywy wpływ na dzialnie herbicydu, które może skutkować obniżeniem plonowania rzepaku.

-
Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu nie wpływają ujemnie na działanie środka.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, mrozy, choroby lub szkodniki) na polu tym mozna uprawiać -rzepak
jary, gorczycę, kapustę z rozsady, zboża lub kukurydzę, jednak nie wcześniej niż po jednym
miesiącu od zastosowania środka i po wykonaniu orki.
Słoma z roślin opryskanych środkiem Pontos nie może być użyta do ściółkowania międzyrzędzi w
uprawie truskawek oraz do produkcji podłoża dla truskawek, tytoniu, upraw grzybowych (w tym
dla pieczarek), ani dla upraw warzyw np. pomidora, papryki, ogórka i innych roślin dyniowatych,
sałaty i innych warzyw.
Słoma z roślin potraktowanych herbicydem Pontos może być użyta / sprzedana poza
gospodarstwo w przypadku przeznaczenia jej na cele energetyczne – spalanie.
Herbicyd Pontos zawarty w resztkach pożniwnych rzepaku (słoma, ścierń) ulega rozkładowi
mikrobiologicznemu dopiero po ich wymieszaniu z glebą.
Najlepszym sposobem na zagospodarowanie słomy pochodzącej z roślin opryskanych środkiem
Pontos jest jej pozostawienie na polu i przyoranie.

Po jesiennym zastosowaniu środka Pontos, roślinami następczymi mogą być:
jesienią następnego roku kalendarzowego - zboża, Rzepak ozimy, gorczyca, trawy,
wiosną kolejnego roku kalendarzowego (po upływie 18 miesięcy od zastosowania środka)
wszystkie rośliny.

Obornik ze słomy pochodzącej z plantacji, na której stosowano Pontos, może być zastosowany i wymieszany z glebą tuż przed siewem rzepaku, kukurydzy, zbóż oraz traw bez wsiewki roślin motylkowatych. Przed uprawą buraków, ziemniaków, roślin strączkowych, słonecznika, pomidorów, papryki, ogórków i innych roślin dyniowatych, sałaty, marchwi, pietruszki i innych warzyw oraz tytoniu musi być wymieszany z glebą minimum 6 miesięcy przed ich siewem lub sadzeniem.
III OKRES KARENCJI Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
Okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Uwaga
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie
wyższej niż 30° C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
Środka nie stosować:

-
na rośliny mokre, chore i uszkodzone. -w temperaturze powietrza poniżej 8° C i powyżej 25° C

-
w czasie nadmiernej suszy,

-
po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-
znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

-
nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – 58 349-28-31 Rzeszów – 17 866-44-09
Kraków – 12 683-11-34 Sosnowiec – 32 266-11-45
Lublin – 81 740-89-83 Tarnów – 14 631-54-09
Łódź – 42 657-99-00 Warszawa – 22 619-66-54
Poznań – 61 847-69-46 Wrocław – 71 343-30-08

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Arylex - zakończenie testowania. Zobacz film! zobacz »