Skocz do zawartości

Zdjęcie

Select Super 120 EC


Podmiot, który uzyskał zezwolenie : Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix , BP 80,64150 Nogueres , Francja , tel : +33 (5) 59 60 92 92, fax : +33 (5) 59 60 92 19
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej :
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa, tel. (0-22) 866 41 80, fax: (0-22) 866 41 90, e-mail: sekretariat@arysta.com
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

SELECT SUPER 120 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej: kletodym (związek z grupy cykloheksanodionów) -120 g (13 %) w1 l środka
Zezwolenie MRiRW nr R-75 /2013 z 03.06.2013 r.

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA ŚRODKA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i truskawce. Środek przeznaczonych do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek wykazuje działanie systemiczne, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin jednoliściennych. Efektem działania jest żółknięcie, a następnie zasychanie najmłodszych liści chwastów i jest to widoczne po upływie około 7 dni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Jednoroczne chwasty jednoliścienne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika
opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Ciecz
wymieszać zgodnie z instrukcją obsługi dla danego typu opryskiwacza, lub mechanicznie.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową. Ciecz użytkową zużyć bezpośrednio po jej sporządzeniu.
Po każdej przerwie, przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz
użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Środek stosować uwzględniając jednocześnie odpowiednią fazę zwalczanego chwastu oraz odpowiednią fazę rośliny uprawnej .
Do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż w fazie 2-5 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka: 0,8 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka: 2 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
ROŚLINY ROLNICZE
1. Burak cukrowy
Opryskiwać w okresie od wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do momentu, gdy rośliny zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi.
Środek stosować uwzględniając jednocześnie odpowiednią fazę zwalczanego chwastu oraz odpowiednią fazę rośliny uprawnej .
Do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż w fazie 2-5 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka: 0,8 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka: 2 l/ha
Etykieta Select Super 120 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
2. Rzepak ozimy
Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub
wiosną nie później niż do początku wybijania w pędy kwiatowe.
Uwaga : Środek stosować wyłącznie do zwalczania chwastów jednorocznych.
Środek stosować uwzględniając jednocześnie odpowiednią fazę zwalczanego chwastu oraz
odpowiednią fazę rośliny uprawnej .

Do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż w
fazie 2-5 liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

3. Ziemniak
Opryskiwa ć po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach ziemniaka, gdy rośliny osiągnęły wysokość 13-15 cm), ale przed zakryciem międzyrzędzi, w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów.
Do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż w fazie 2-5 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka: 0,8 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka: 2 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
ROŚLINY WARZYWNE
1. Marchew
Opryskiwać od fazy 2 liści w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych Do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż w fazie 2-5 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka: 0,8 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka: 2 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
2. Cebula z siewu
Opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów
jednoliściennych.
Plantacje nasienne: opryskiwać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów jednoliściennych.
Uwaga: Nie zbierać szczypioru z plantacji traktowanej środkiem.

Do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż w
fazie 2-5 liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha
Zalecana dawka: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka: 2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

3. Kapusta
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.
Do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż w fazie 2-5 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka: 0,8 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka: 2 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
ROŚLINY SADOWNICZE
1. Truskawka
Opryskiwać w odpowiedniej fazie rozwojowej chwastów, przed kwitnieniem roślin truskawki lub po zbiorze owoców.
Do zwalczania chwastów jednorocznych np. prosowatych, owsa głuchego, samosiewów zbóż w fazie 2-5 liści Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha Zalecana dawka: 0,8 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Do zwalczania perzu środek stosować w fazie 4-6 liści
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Zalecana dawka: 2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Na plantacjach nowo sadzonych zabieg wykonać po przyjęciu się roślin truskawki.
Zabieg środkiem Select Super 120 EC wykonać co najmniej na 7 dni przed lub 7 dni po użyciu na
plantacji środków Goltix 70 WG, Venzar 80 WP.

UWAGI
-
Chwasty dwuliścienne w roślinach rolniczych oraz warzywnych można zwalczać chemicznie na co najmniej 7 dni przed zastosowaniem środka Select Super 120 EC lub w co najmniej 7 dni po jego zastosowaniu.

-
Nie wykonywać uprawek mechanicznych na 7 dni przed zastosowaniem i w 7 dni po zastosowaniu środka Select Super 120 EC.


Podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: - podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola, zwłaszcza plantacje roślin jednoliściennych (np. kukurydzy, zbóż). - podczas długotrwałej suszy - jeżeli w ciągu godziny po zabiegu może wystąpić opad deszczu
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji roślin nie stwarzając zagrożenia dla roślin
uprawianych następczo.
W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Select Super 120 EC (np.
w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby lub szkodniki) na polu tym można
uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek, lub inne rośliny dwuliścienne.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Rzepak ozimy -120 dni Burak cukrowy ,Ziemniak, cebula -56 dni Marchew -40 dni Truskawki -30 dni Kapusta -28 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka Nie wdychać rozpylonej cieczy roboczej. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z
gospodarstw i dróg.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 00C i nie
wyższej niż 300C, z dala od źródeł ciepła.

VII POMOC MEDYCZNA
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów : niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę.

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk -(0-58) 682-04-04 Rzeszów -(0-17) 866-40-25
Kraków -(0-12) 411-99-99 Sosnowiec -(0-32) 266-11-45
Lublin -(0-81) 740-89-83 Tarnów -(0-14) 631-54-09
Łódź -(0-42) 657-99-00 Warszawa -(0-22) 619-66-54
Poznań -(0-61) 847-69-46 Wrocław -(0-71) 343-30-08
Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »