Skocz do zawartości

Zdjęcie

Triadik Bis 70 WG


Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R -52/2013h.r. z dnia 4.09.2013 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
ARJO Sp. z o.o., ul. Wąska 3/7, 85-036 Bydgoszcz, Rzeczpospolita Polska, tel: 52 5610315, e-mail: office@arjo-ag.com
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie:
Agromix, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, Rzeczpospolita Polska, tel: 12 2811008, fax: 12 2811453, e-mail: agromix@agromix.com.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

TRIADIK BIS 70 WG
Zawartość substancji czynnych: dikamba – 65,9% (659 g w 1 kilogramie środka) triasulfuron – 4,27% (42,7 g w 1 kilogramie środka)
Pozwolenie MRiRW nr R -52/2013h.r. z dnia 4.09.2013 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie granulatu do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w jęczmieniu jarym, jęczmieniu ozimym, pszenicy jarej, pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, pszenżycie jarym, życie, owsie, mieszankach zbożowych.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest szybko pobierany poprzez liście i korzenie chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu wkrótce po zabiegu. W ciągu 10 dni pojawiają się przebarwienia liści roślin wrażliwych. Całkowite ich zamieranie następuje po upływie 3-4 tygodni. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wcześniejszych fazach rozwojowych -od fazy siewki do fazy 2-6 liści lub rozetki do 5 cm średnicy. Pogoda ciepła i sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, przytulia czepna, rdesty, rumianek pospolity, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, sporek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, jasnota różowa, przetacznik bluszczykowy
Chwasty odporne: miotła zbożowa, OWIES głuchy, perz właściwy, wyczyniec polny.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. PSZENICA OZIMA
Opryskiwać wiosną od fazy 3-4 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
2.PSZENŻYTO OZIME
Opryskiwać wiosną od fazy 3-4 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
3. JĘCZMIEŃ OZIMY
Opryskiwać wiosną od momentu ruszenia wegetacji do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
4. ŻYTO
Opryskiwać od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 150-180 g/ha.
2. PSZENICA JARA, PSZENŻYTO JARE, JĘCZMIEŃ JARY, OWIES, MIESZANKI ZBOŻOWE
Opryskiwać od fazy 3-4 liści do końca fazy krzewienia.
Zalecana dawka: 120-150 g/ha.
W pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i pszenżycie jarym, w warunkach niesprzyjających działaniu
herbicydów oraz dla zwiększenia szybkości i skuteczności zwalczania komosy białej,
Triadik Bis 70 WG można stosować w mieszaninach z adiuwantem Trend 90 EC lub ze środkiem
Chwastox Extra 300 SL:
Triadik Bis 70 WG 150 g/ha + Trend 90 EC 0,1 l na 100 l cieczy użytkowej.
lub
Triadik Bis 70 WG 120-150 g/ha + Chwastox Extra 300 SL 1-1,5 l/ha.
Stosować od fazy 4 liści do końca fazy krzewienia.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
-
Optymalna temperatura w czasie zabiegu 10-25oC.

-
Wyższe z zalecanych dawek stosować w przypadku silnego zachwaszczenia oraz zwalczania takich chwastów jak ostrożeń polny lub przytulia czepna w bardziej zaawansowanych fazach wzrostu.

-
Po kilku dniach od zastosowania, środek może powodować ustępujące po 2 tygodniach objawy fitotoksyczności nie mające wpływu na ilość i jakość plonu.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować: a) na rośliny chore, uszkodzone lub mokre B) przed zbliżającym się deszczem i przymrozkami lub po przymrozkach c) w temperaturze poniżej 5oC i powyżej 25oC d) na glebach zasadowych o pH większym niż 7,5 e) jeżeli w tym samym sezonie wegetacyjnym zastosowano środek chwastobójczy z grupy
pochodnych sulfonylomocznika Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Po zastosowaniu środka można uprawiać wszystkie zboża bez ograniczeń. Po wykonaniu orki na głębokość 15 cm można uprawiać rzepak ozimy w roku zastosowania środka, a w następnym sezonie wegetacyjnym inne dwuliścienne rośliny jare. W przypadku konieczności zaorania plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu orki przedsiewnej można uprawiać jedynie zboża.
III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą
użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej zakresu
0-30oC.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Chronić przed światłem i wilgocią. Chronić przed dziećmi.
VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie i etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
VIII ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w
wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »