Skocz do zawartości

Zdjęcie

Leopard Extra 05 EC


Posiadacz zezwolenia:
Adama Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel. +48 (22) 395 66 60, fax. +48 (22)395 66 67, infolinia: +48 22 395 66 66, e -mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62 -510 Konin, tel. (63) 240 01 18, Fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
„Sumin” D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62 -002 Suchy Las, tel. (61) 297 26 00, (61) 812 51 13; fax (61) 297 26 02; e -mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3.
Wilshire Holding Sp. z o. o., Pass 20 N, 05 -870 Błonie, tel. 22 731 50 82, fax: 22 725 54 01, www.whlogistics.pl

4.
Adama Manufacturing Poland S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel. +48 71 794 22 35, fax: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e -mail: biuro_amp@adama.com


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

LEOPARDEXTRA05 EC

Zawartość substancji czynnej:
chizalofop-P-etylowy (R )-2-[4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenoksy]propionian etylu
(związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) – 50 g w 1 litrze środka.

Substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: Solwent nafta (ropa naftowa)
węglowodory ciężkie aromatyczne; Frakcja naftowa niespecyfikowana

Zezwolenie MRiRW nr R -116/2009 z dnia 28.10.2009 r.
zmienione decyzją MRiRW nr R -80/2011d z dnia 25.03.2011 r.
decyzją MRiRW nr R -169/2014d z dnia 23.05.2014 r.
oraz decyzją MRiRW nr R -401/2014d z dnia 24.10.2014 r.Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody, na terenie uzdrowisk, otulina parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Leopard Extra 05 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, samosiewów zbóż i innych chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych i warzywnych w okresie wegetacji.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest bardzo szybko poprzez liście a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 7 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po około 2-3 tygodniach, w zależności od przebiegu pogody. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek stosuje się nalistnie po wzejściu chwastów. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) w fazie 4-6 liści.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy, samosiewy zbóż
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Do zwalczania chwastów stosować następujące dawki środka:
- chwasty prosowate (chwastnica jednostronna) – od fazy 2 liści do fazy krzewienia 0,75

l/ha, w fazie krzewienia 1 l/ha, po zakończeniu fazy krzewienia 1,5 l/ha B) samosiewy zbóż – 0,7-1 l/ha (zabieg jesienny), 1 l/ha (zabieg wiosenny) c) miotła zbożowa – 0,7-1 l/ha (zabieg wiosenny) d) perz właściwy – 2-3 l/ha. Gdy wykonano uproszczoną uprawę roli i rozłogi perzu nie
zostały pocięte 3 l/ha lub 2 l/ha ze środkiem wspomagającym
Uwaga!
Zalecaną dawkę środka Leopard Extra 05 EC można obniżyć o 20-25% stosując środek łącznie z zalecanym adiuwantem np. Atpolan 80 EC w dawce 0,6 l/ha lub Olbras 88 EC w dawce 1,5 l/ha. W warunkach mniej sprzyjających wzrostowi roślin np. w przypadku suszy i wysokiej temperatury lub gdy chwasty są przerośnięte poprzez dodatek adiuwanta (bez obniżania zalecanej dawki środka Leopard Extra 05 EC) uzyskuje się skuteczne działanie środka.
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY
(PLANTACJE PRODUKCYJNE)
Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy rośliny
zakryły nie więcej niż 50% międzyrzędzi.
Zalecana dawka: 1-1,5 l/ha (zwalczanie chwastnicy jednostronnej), 2 l/ha (zwalczanie perzu
właściwego).
W celu poprawy skuteczności chwastobójczej Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie
z adiuwantem Atpolan 80 EC do zwalczania chwastnicy jednostronnej w dawce:
Leopard Extra 05 EC 1-1,5 l/ha + Atpolan 80 EC 0,6 l/ha
W przypadku zwalczania perzu właściwego Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie
z adiuwantem Atpolan 80 EC w dawce:
Leopard Extra 05 EC 2 l/ha + Atpolan 80 EC 0,6 l/ha.
lub z adiuwantem Olbras 88 EC w dawce:
Leopard Extra 05 EC 1,5 l/ha + Olbras 88 EC 1-1,5 l/ha.

Uwagi:
1.
Środki z grupy pochodnych sulfonylomocznika (np. Safari 50 WP) można stosować nie wcześniej niż w 2 dni po zastosowaniu środka Leopard Extra 05 EC ze względu na wykluczające się działanie.

2.
Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty jednoliścienne pojawiły się ponownie).


B) ZIEMNIAK
Opryskiwać po zakończeniu uprawy międzyrzędowej (po wschodach roślin ziemniaka, ale
przed zakryciem międzyrzędzi).
Zalecana dawka: 0,75-1,5 l/ha (zwalczanie chwastnicy jednostronnej), 3 l/ha (zwalczanie
perzu właściwego).
W celu poprawy skuteczności chwastobójczej Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie
z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego w dawce:
Leopard 05 Extra EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

C) RZEPAK OZIMY
Środek stosować jesienią, gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści
Zalecana dawka: 0,7-1 l/ha (zwalczanie samosiewów zbóż), 3 l/ha (zwalczanie perzu
właściwego).
W celu poprawy skuteczności chwastobójczej Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie
z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego w dawce:
Leopard Extra 05 EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
Zabieg można wykonać także wiosną nie później niż do początku wybijania rzepaku w pędy.
Zalecana dawka: 1 /ha (zwalczanie chwastnicy jednostronnej lub samosiewów zbóż), 3 l/ha
(zwalczanie perzu właściwego)
W celu poprawy skuteczności chwastobójczej Leopard Extra 05 EC można stosować łącznie
z adiuwantem Olbras 88 EC do zwalczania perzu właściwego w dawce:
Leopard Extra 05 EC 2 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.

2. ROŚLINY WARZYWNE
A) CEBULA
-z siewu, opryskiwać po przejściu fazy zgiętego kolanka - plantacje nasienne, termin zabiegu dostosować do fazy rozwojowej chwastów
B) KAPUSTA GŁOWIASTA
(BIAŁA, CZERWONA)
Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych.
Zalecana dawka: 0,75-1 l/ha (zwalczanie chwastnicy jednostronnej), 2-3 l/ha (zwalczanie
perzu właściwego).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Leopard Extra 05 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować środek lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Leopard Extra 05 EC.
PRZECIWWSKAZANIA
1.
Nie stosować środka podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza jednoliścienne (np. kukurydza, zboża).

2.
Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc

3.
Nie stosować środka bez dodatku adiuwantów podczas długotrwałej suszy.

4.
Nie stosować środka, gdy temperatura powietrza przekracza 27oC. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji. CEBULA -30 DNI ZIEMNIAK -69 DNI RZEPAK OZIMY -79 DNI KAPUSTA GŁOWIASTA (BIAŁA, CZERWONA) -87 DNI BURAK CUKROWY, BURAK PASTEWNY -NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy
dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC .

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary
lub ochronę twarzy.

- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę. - Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. - Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. - Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM:

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
IX POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec – (32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów – (14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa – (22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności -3 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Konkurs na najlepszego operatora opryskiwacza w Jankowicach zobacz »