Skocz do zawartości

Zdjęcie

PANTERA 040 EC


Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-16/2009 z dnia 11.02.2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Chemtura Netherlands B.V. Ankerweg 18, 1041 AT Amsterdam Holandia,tel.: 0031 20 5871 871; fax: 0031 20 8571 700
Producent: Chemtura Corporation, Inc, Middlebury, CT 06749, USA, tel.: 00 1 203 573 2000, fax 00 1 203 393 2290
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
AGROSIMEX Sp. z o.o., Goliany 43, 05-620 Błędów, tel.: (0-48) 668 04 71, fax: (0-48) 668 04 86, e-mail: agrosimex@wp.pl AGRO-BIZNES Sp. J. Sularz-Rudnicki, ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel/fax: (0-95) 731 42 24; e-mail: sekretariat@agro-biznes.pl AGROKON Sp. z o.o., Zakładowa 7, 62-510 Konin; tel./fax: (0-63) 24 88 766, e-mail: agrokon@interia.pl AGRO-BAKAŁARZEWO Sp. z o.o., ul. Polna 3, 16-423 Bakałarzewo, tel.: (0-87) 569 43 06, fax: (0-87) 569 40 52, e-mail: agrobak@suwalki.com.pl CIECH S.A. ul. Powązkowska 46/50, 01-728 Warszawa, tel.: (0-22) 639 15 84, fax: (0-22) 639 15 98, e-mail: elżbieta.browarek@ciech.waw.pl JAWAL&M Sp. J., R. Z. Murawiec, ul. Polna 17, 89-115 Mrocza, tel/fax.: (0-52) 385 63 36, e-mail: jawalm@wp.pl Osadkowski S.A., ul. Kolejowa 6, 56-420 Bierutów, tel.: (0-71) 314 64 54, fax: (0-71) 314 64 65, e-mail: centrum@osadkowski.com.pl Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "CHEMIROL" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, tel. (0-52) 318 88 88, fax: (0-52) 318 88 46 e-mail: piotrk@chemirol.com.pl Spółdzielnia Pracy i Zaopatrzenia Rolnictwa, ul. Spółdzielców 16, 62-500 Konin, tel.: (0-63) 245 36 30, fax: (0-52) 245 36 35, e-mail: spzrko@pro.onet.pl
Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

P AN TE RA 040 EC
Zawartość substancji aktywnej:
chizalofop-P-tefurylowy /®-2-[4-6(chlorochinoksalin-2yloksy) fenoksypropanian (+/-)
tetrahydrofurfurylu] (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego)
-40 g w 1 l środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-16/2009 z dnia 11.02.2009 r.

Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki Możliwe ryzyko upośledzenia płodności Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
PANTERA 040 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów jednoliściennych (po ich wzejściu) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych w okresie wegetacji oraz do zwalczania perzu właściwego w zespole uprawek pożniwnych.
Środek Pantera 040 EC wykazuje działanie systemiczne, jest pobierany bardzo szybko przez liście, a następnie przemieszczany w roślinie, hamując wzrost i rozwój chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści i widoczne jest po upływie około 6-10 dni od opryskiwania. Pełny efekt widoczny jest po 14-20 dniach. Chłodna i bezdeszczowa pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Działanie środka przyspiesza ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba, co sprzyja szybkiemu jego wchłanianiu przez intensywnie rosnące chwasty. Opady deszczu występujące 6 godzin po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, chwasty wieloletnie (np. perz właściwy) począwszy od fazy 4-6 liści.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, paluszniki, włośnica sina, włośnica zielona, samosiewy zbóż w rzepaku ozimym, miotła zbożowa, owies głuchy, stokłosy, wyczyniec polny, perz właściwy
Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
1. ROŚLINY ROLNICZE
a) burak cukrowy
-
chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate. Zalecana dawka: 1 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200 l/ha Zabieg wykonać do końca fazy krzewienia chwastów. W celu obniżenia zużycia środka można zastosować go w dawce dzielonej dwa razy po 0,4 l/ha, pierwszy zabieg wykonać, gdy chwasty znajdują się w fazie 1-3 liści, drugi zabieg w 8-14 dni po pierwszym, gdy ponownie wschodzące chwasty znajdują się w fazie 1-3 liści. W celu równoczesnego zwalczenia chwastów prosowatych i ograniczenia wystepowania niektórych chwstów dwuliściennych środek Pantera 040 EC można stosować łącznie z herbicydem: Safari 50 WG w dawce 30 g/ha

-
perz właściwy Zalecana dawka: 1,5-2 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha Opryskiwać, gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi. W celu równoczesnego zwalczenia perzu właściwego i ograniczenia wystepowania niektórych chwstów dwuliściennych środek Pantera 040 EC można stosować łącznie z herbicydem Safari 50 WG w dawce 30 g/ha. Uwaga Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę, środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate pojawiły się ponownie).


B) rzepak ozimy
-perz właściwy, samosiewy zbóż Zalecana dawka: 2 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha Zabieg wykonać gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści
c) rzepak jary
- perz właściwy Zalecana dawka: 1,5-1,75 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha Zabieg wykonać gdy perz właściwy znajduje się w fazie 4-6 liści
2. ROŚLINY WARZYWNE
a) cebula
-
chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate Zalecana dawka: 0,8-1,5 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-250 l/ha Zabieg wykonać w fazie 3-4 liści cebuli

-
perz właściwy Zalecana dawka: 1,75-2 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-250 l/ha Zabieg wykonać w fazie 3-4 liści cebuli


B) marchew
-
chwastnica jednostronna i inne chwasty prosowate Zalecana dawka: 0,8-1,5 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 220-300 l/ha Zabieg wykonać w fazie 2-3 liści marchwi

-
perz właściwy Zalecana dawka: 1,75-2 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 220-300 l/ha Zabieg wykonać w fazie 2-3 liści marchwi


c) groch
- perz właściwy Zalecana dawka: 1,75-2 l/ha Zalecana ilość cieczy użytkowej: 200-300 l/ha Zabieg wykonać w fazie 2-4 liści grochu
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
3. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Pantera 040 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym można uprawiać rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka Pantera 040 EC.
4. PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
-podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje,
zwłaszcza z roślinami jednoliściennymi (np. kukurydza, zboża),

-
podczas długotrwałej suszy lub w temperaturze powietrza przekraczącej 27o C,

-
łącznie ze środkami do zwalczania chwastów dwuliściennych innymi niż zalecane,


2. Po zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie przeprowadzać uprawy mechanicznej.
III OKRES KARENCJI /okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji/ burak cukrowy
-
87 DNI cebula, marchew

-
30 DNI groch

-
45 DNI rzepak ozimy, rzepak jary - 70 DNI


IV OKRES PREWENCJI I DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ
/okres zapobiegający zatruciu/ NIE DOTYCZY
V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem, chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym
miejscu, w temperaturze nie niższej niż 0o C i nie wyższej niż 30o C .

VII WARUNKI BEPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
. Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
. Unikać zanieczyszczenia skóry.
. W przypadku zanieczyszczenia skóry przemyć ją natychmiast dużą ilością wody.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy. . W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz; niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony we własnym zakresie.
. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie
rośliny uprawne
. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych
i uwrociach.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE DO TRAKTOWANIA ICHJAKO SUROWCE WTÓRNE.
VIII ANTIDOTUM
Brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to
możliwe pokaż etykietę.

IX POMOC MEDYCZNA
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe pokaż etykietę.
W sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (0-58) 682-04-04, Kraków - (0-12) 683-11-34, Lublin - (0-81) 740-89-83, Łódź - (0-42) 657-99-00, Poznań - (0-61) 847-69-46, Rzeszów - (0-17) 86-644-09, Tarnów - (0-14) 629-95-88 Sosnowiec - (0-32) 266-11-45, Warszawa - (0-22) 619-08-97, Wrocław - (0-71) 343-30-08
Okres ważności - 3 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »