Skocz do zawartości

Zdjęcie

Goltix Compact 90 WG


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-33/2014d z dnia 12.02.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -33/2009 z dnia 19.03.2009 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Makhteshim-Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 66 , fax: +48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl
Producent: Agan Chemical Manufactureres Ltd., P.O.B. 262, Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, Izrael, tel.: +972 – 8-8515211, fax: +972 –8-8522806

Konfekcjonerzy:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: + 48 63 240 01 18, fax. + 48 63 240 01 18 wew. 136, e-mail:biuro@pakon-konin.pl

2.
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, tel.: +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail. sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl


Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
GOLTIX COMPACT 90 WG
Zawartość substancji aktywnej:
metamitron/ 4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,4-triazyn-5(4H)-on/
(związek z grupy triazyn) – 90%.


Zezwolenie MRiRW nr R -33/2009 z dnia 19.03. 2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -101/2011d z dnia 06.04.2011 r. oraz decyzją MRiRW nr R -33/2014d z dnia 12.02.2014 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody, na terenie uzdrowisk, otulin, parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Goltix Compact 90 WG to środek chwastobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i truskawce. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: perz właściwy, rumian polny, samosiewy rzepaku
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty, ostrożeń polny.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
a) BURAK CUKROWY
1.
Ochrona buraka jednym zabiegiem doglebowym i dwoma zabiegami nalistnymi na

plantacjach prawidłowo przygotowanych pod względem agrotechnicznym: pierwszy zabieg -Goltix Compact 90 WG 1,5 kg/ha -bezpośrednio przed wschodami chwastów drugi zabieg -Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. Zabieg wykonać w 7-10 dni po pierwszym zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji siewek chwastów trzeci zabieg -Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. Zabieg wykonać w 7-10 dni po drugim zabiegu, z chwilą pojawienia się na plantacji kolejnych siewek chwastów.

2.
Ochrona buraka wyłącznie 3 zabiegami nalistnymi na plantacjach w wysokiej kulturze


agrotechnicznej i w warunkach atmosferycznych optymalnych dla rozwoju roślin buraka. Na stanowiskach, których zachwaszczenie uznano jako słabe lub średnie (gdzie występują gatunki chwastów sklasyfikowane jako wrażliwe na stosowane substancje aktywne) pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka, na chwasty znajdujące się w fazie liścieni Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha. drugi zabieg (w 7-14 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
trzeci zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na kolejne wschody chwastów
znajdujących się w fazie liścieni
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
Na stanowiskach silnie zachwaszczonych, gdzie występują masowo gatunki sklasyfikowane
jako wrażliwe na stosowane substancje aktywne:
pierwszy zabieg niezależnie od fazy rozwojowej buraka na chwasty znajdujące w fazie
liścieni:
Goltix Compact 90 WG 0,8 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
drugi zabieg (najczęściej w 5-10 dni po pierwszym zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej
buraka na ponownie wschodzące chwasty znajdujące się w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.
trzeci zabieg (najczęściej w 5-10 dni po drugim zabiegu) niezależnie od fazy rozwojowej
buraka na kolejne wschody chwastów znajdujących się w fazie liścieni:
Goltix Compact 90 WG 1,3 kg/ha + Powertwin 400 SC 1 l/ha.

W celu ograniczenia do minimum możliwości uszkodzenia rośliny uprawnej zaleca się
wykonywać zabiegi w godzinach wieczornych sprawnym, atestowanym opryskiwaczem,
który jest zaopatrzony w rozpylacze do stosowania herbicydów.

B) TRUSKAWKA
Opryskiwać wczesną wiosną, przed wschodami chwastów lub w momencie wschodów chwastów.
Zalecana dawka: 3 kg/ha.
Środek można stosować metodą dawek dzielonych łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC:
pierwszy zabieg wczesną wiosną w momencie pojawienia się siewek chwastów:
Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + Olbras 88 EC 0,8 l/ha.
drugi zabieg (najczęściej około 10 dni po pierwszym zabiegu, przed początkiem kwitnienia
truskawki):
Goltix Compact 90 WG 0,6-0,8 kg/ha + Olbras 88 EC 0,8 l/ha.
Nie stosować do odchwaszczania odmiany truskawki Elsanta. Na nowo zarejestrowanych
odmianach wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia ich wrażliwości.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGI:
1.
Środka Goltix C compact 90 WG zarówno samego, jak i z dodatkiem adiuwanta nie stosować w temperaturze powyżej 25o C.

2.
Środek Goltix Compact 90 WG stosowany w temperaturach poniżej 10oC działa wolniej.

3.
Stosując Goltix Compact 90 WG łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń

przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania).

4.
Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami

5.
Wyższą z zalecanych dawek stosować na glebach cięższych, silniej zachwaszczonych.

6.
W celu ograniczenia zagrożenia uszkodzeniem rośliny uprawnej zabieg wykonać sprawnym opryskiwaczem w godzinach wieczornych (co szczególnie zaleca się w przypadku łącznego stosowania z adiuwantem).

7.
Środka nie stosować:
-w okresie długotrwałej suszy
-na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez choroby i szkodniki
-na rośliny mokre
-w okresie spodziewanych przymrozków.


8.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
-znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne
-nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.III NASTĘPSTWO ROŚLIN
Goltix Compact 90 WG rozkłada się w ciągu okresu wegetacyjnego nie stwarzając
zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia
roślin przez przymrozki, choroby, szkodniki (lub z innej przyczyny), na polu tym można
uprawiać buraki cukrowe i pastewne oraz łubin (żółty, biały, wąskolistny), seradelę.
Po wykonaniu dodatkowej głębokiej orki można uprawiać kukurydzę i ziemniak.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania buraków po zastosowaniu mieszanin
środków uwzględnić wpływ ich poszczególnych składników na roślinę następczą.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY
V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku stosowania środka Goltix Compact 90 WG z adiuwantem Olbras 88 EC dodać adiuwant do (z włączonym mieszadłem) do cieczy użytkowej środka Goltix Compact 90 WG sporządzonej w zbiorniku opryskiwacza w połowie ilości wody, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości (z włączonym mieszadłem). Sporządzając mieszaninę środka Goltix Compact 90 WG i Powertwin 400 SC należy najpierw sporządzić ciecz użytkową środka Powertwin 400 SC (wlewając środek do małej ilości wody w zbiorniku -zgodnie z zaleceniami podanymi w etykiecie-instrukcji stosowania tego środka) i uzupełnić zbiornik do połowy wodą. Następnie wsypać do zbiornika odważoną ilość środka Goltix Compact 90 WG (ciągle mieszając) uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe; ciśnienie robocze 1,5-3 atm, odległość lanc od powierzchni pola 50-60 cm. Nie zaleca się wykonywania zabiegów, gdy temperatura powietrza, bądź przy gruncie wynosi powyżej 25oC. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Stosując powschodowo środek zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej 6 godzin przed spodziewanym deszczem) najlepiej w godzinach wieczornych. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodą użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. - Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
- Środek i opakowania usuwać jako odpad niebezpieczny -opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. - Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM
BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
Okres ważności -2 lata Data produkcji -........ Zawartość netto -........ Nr partii -........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Izoproturon wycofany po 37 latach! Czym go zastąpić? zobacz »