Skocz do zawartości

Zdjęcie

Kerb 50 WP


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -314/2013d z dnia 13.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 46/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r.
Posiadacz zezwolenia
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa
tel.: (22) 854 03 20, faks: (22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com,

www.dowagro.com


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celuograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
K E R B 50 WP
Zawartość substancji czynnej:
propyzamid - 3,5-dichloro-7V(1,1-dimetylopropynylo) benzamid
(związek z grupy benzonitryli) - 500 g w 1 kg środka.
Zezwolenie MRiRW Nr 46/2002 z dnia 25.06.2002 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 25/2002/p z dnia 12.11.2002 r.,
decyzją MRiRW Nr R - 160/2004o z dnia 02.04.2004 r.
decyzją MRiRW Nr R - 17/2005 z dnia 19.09.2005 r.
decyzją MRiRW Nr R - 6/2007 z dnia04.01.2007 r.
decyzją MRiRW nr R - 133/2012d z dnia 25.06.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 314/2013d z dnia 13.12.2013 r.Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska


Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!
1.
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wodyoraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu i innych chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w następujących roślinach: koniczyna, LUCERNA, RZEPAK OZIMY, cykoria przemysłowa, cykoria sałatowa, sałata, skorzonera, rośliny zielarskie, rośliny sadownicze.
DZIAŁANIE NA CHWASTY
Kerb 50 WP pobierany jest głównie przez korzenie chwastów. Środek działa na chwasty zarówno przed wschodami jak i po wschodach.
Chwasty wrażliwe: bodziszki, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, kostrzewy, miotła zbożowa, mietlica rozłogowa, ognicha polna, owies głuchy, przetaczniki, rdesty, samosiewy zbóż, stokłosy, szczaw zwyczajny, szczaw polny, wiechliny, włośnice, życice, babka wąskolistna, gorczyca polna, jasnota purpurowa, jasnota różowa, kanianka pospolita, komosa biała, mak polny, pokrzywa żegawka, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecze, perz właściwy.
Chwasty średnio wrażliwe: jaskier rozłogowy, powój polny, skrzyp
polny. Chwasty odporne: chwasty rumianowate, dymnica pospolita,
mniszek pospolity,

ostrożeń polny, podbiał pospolity, starzec zwyczajny, wyki, żółtlica drobnokwiatowa.
II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
Najlepsze efekty uzyskuje się stosując środek w okresie jesiennym na wilgotną glebę, przed spodziewanym deszczem. W przypadku braku opadów, o ile to jest możliwe, należy deszczować pole lub wymieszać środek z glebą, jeżeli jest on stosowany przed siewem lub sadzeniem roślin.
1. ROŚLINY ROLNICZE
A) RZEPAK OZIMY
Środek stosować:
jesienią w fazie 4-6 liści rzepaku.

Zalecana dawka: 1,0-1,5 kg/ha.
Jeżeli występują odporne na środek gatunki chwastów dwuliściennych (np. rumianowate,
ostrożeń polny, starzec pospolity, chaber bławatek ) Kerb 50 WP można stosować łącznie
ze środkiem Lontrel 300 SL w dawce:
# Kerb 50 WP 1 kg/ha + Lontrel 300 SL 0,3-0,4 l/ha.
Zabieg można także wykonać:
podczas spoczynku wegetacyjnego na glebę bez okrywy śnieżnej.

Zalecana dawka: 1-1,5 kg/ha.
albo wczesną wiosną tuż po ruszeniu wegetacji a przed zwarciem międzyrzędzi rzepaku na wilgotną glebę.
Zalecana dawka: 1-1,5 kg/ha.
Kerb 50 WP można stosować łącznie ze środkiem Lontrel 300 SL w dawce: # Kerb 50 WP 1 kg/ha + Lontrel 300 SL 0,3 l/ha.
UWAGA!
Kerb 50 WP stosowany wiosną ma nieco słabsze działanie chwastobójcze niż podczas zabiegu jesiennego, zwłaszcza gdy po zabiegu temperatura przy glebie przekracza 15oC i występuje silne nasłonecznienie.
B) LUCERNA, KONICZYNA BIAŁA, KONICZYNA CZERWONA
Opryskiwać późną jesienią (od końca października do połowy listopada).
Zalecana dawka: 2 kg/ha (zwalczanie chwastów dwuliściennych), 3-4 kg/ha (zwalczanie perzu). W przypadku silnego zachwaszczenia plantacji perzem zwiększyć dawkę środka do 5 kg/ha lub powtórzyć zabieg jesienią przyszłego roku.
C) CHMIEL
Opryskiwać jesienią po co najmniej jednorocznej wegetacji roślin.
Zalecana dawka: 3-4 kg/ha.
2. ROŚLINY WARZYWNE
A) SAŁATA, SKORZONERA, CYKORIA SAŁATOWA, CYKORIA PRZEMYSŁOWA
Zabieg można wykonać: - przed siewem lub sadzeniem - bezpośrednio po opryskiwaniu wymieszać środek z glebą na głębokość 4-6 cm używając brony - do 3 dni po siewie - jeżeli spodziewane są opady deszczu lub istnieje możliwość nawodnienia pola.
Zalecana dawka: sałata, skorzonera, cykoria sałatowa 1,5-3 kg/ha, cykoria przemysłowa 2-3 kg/ha.
3. ROŚLINY SADOWNICZE
Kerb 50 WP stosuje się do zwalczania perzu i zbędnych traw. Opryskiwać jesienią, po zakończeniu wegetacji roślin.
A ) SADY (DRZEWA OWOCOWE ZIARNKOWE I PESTKOWE)
Zalecana dawka:

Drzewa 1-2 letnie 3-4 kg/ha, drzewa starsze 4-5 kg/ha.
Wyższe dawki środka stosować na glebach zwięzłych oraz do zwalczania
gatunków mniej wrażliwych.

B) MALINA, PORZECZKI, AGREST
Zalecana dawka: 2-4 kg/ha.
Wyższe dawki środka stosować na glebach zwięzłych oraz do zwalczania gatunków mniej wrażliwych.
4. ROŚLINY ZIELARSKIE
A) BYLICA ESTRAGON, DZIURAWIEC ZWYCZAJNY, KMINEK ZWYCZAJNY, MALWA CZARNA, MIĘTA PIEPRZOWA, SZAŁWIA LEKARSKA, TYMIANEK WŁAŚCIWY
Opryskiwać późną jesienią, nie wcześniej niż po 6 miesiącach wegetacji.
B) KARCZOCH ZWYCZAJNY, MNISZEK LEKARSKI
Opryskiwać bezpośrednio po siewie.
C) RUMIAN RZYMSKI
Opryskiwać po przyjęciu się sadzonek (około 10 dni po
posadzeniu).

Zalecana dawka: 2-3 kg/ha.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha w roślinach rolniczych, warzywnych, sadowniczych i zielarskich.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
III NASTĘPSTWO ROŚLIN
W optymalnych warunkach glebowo-klimatycznych (duża ilość opadów, wysokie temperatury) środek rozkłada się w ciągu sezonu wegetacyjnego nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.
W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania pola, na którym stosowano Kerb
50 WP (w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby i szkodniki)
można uprawiać: po sałacie (odchwaszczanej wiosną) -fasolę, soczewicę, groch,
słonecznik, sałatę, cykorię, motylkowe pastewne.
po rzepaku i lucernie (odchwaszczanych jesienią) -ziemniaki, buraki, groch, fasolę,
rzepak jary, kukurydzę i sałatę.
Po zbiorze sałaty odchwaszczanej środkiem w żadnym przypadku nie można uprawiać
ogórków, pomidorów, szpinaku. W przypadku zaorania rzepaku ozimego nie uprawiać
wiosną zbóż i traw. Zboża i trawy można uprawiać po upływie 6-9 miesięcy od daty
opryskiwania.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT okres zapobiegający zatruciu - 60 DNI.

V PRZECIWWSKAZANIA
1.
Środka nie stosować: -na glebach przesuszonych -na glebach torfowych i innych zawierających duże ilości substancji organicznych -gdy temperatura przy powierzchni gleby jest wyższa niż 15oC. -podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

rośliny uprawne

2.
Przez okres 60 dni na terenach opryskiwanych środkiem nie wolno wypasać bydła ani przeznaczać opryskiwanych roślin na paszę


VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, nastepnie wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu zawiesiny środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Sporządzając mieszaninę środków Kerb 50 WP i Lontrel 300 SL najpierw przygotować ciecz użytkową środka Kerb 50 WP, a następnie wlać wymieszaną w oddzielnym naczyniu z małą ilością wody potrzebną ilość środka Lontrel 300 SL przestrzegając zasady ciągłego i starannego mieszania cieczy użytkowej. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: -znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne -nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-30°C.
VIII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody i
zasięgnąć porady lekarza.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością
wody. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice
ochronne
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA! ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.
IX ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

X POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 51 77 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08
Okres ważności - 4 lata Data produkcji - .... Zawartość netto - .... Nr partii -......


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Doglebowe zwalczanie chwastów w zbożach zobacz »