Skocz do zawartości

Zdjęcie

Linurex 500 SC


Posiadacz zezwolenia:
Makhteshim Agan Poland Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: +48 (22) 395 66 66, fax: +48 (22) 395 66 67, e-mail: mapol@mapol.it.pl
Producent:
Agan Chemical Manufactures, P.O.B. 262, Northern Industrial Zone, Ashdod 77102, Izrael Tel. (972) – 8-8515211, fax. (972) -8-8522806
Konfekcjonerzy:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, Tel. 63 240 01 18, Fax. 63 240 01 18 wew. 136, Mail. biuro@pakon-konin.pl

2.
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail. sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
LINUREX 500 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
linuron: 3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik (związek z grupy pochodnych
mocznika) -500 g w 1 l środka (42,27%).

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją aktywną: glikol etylenowy.
Zezwolenie MRiRW nr R-30/2012 z dnia 30.01.2012 r.

Toksyczny Niebezpieczny dla środowiska
Ograniczone dowody działania rakotwórczego
Działa szkodliwie po połknięciu, stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie
długotrwałego narażenia.
Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.
Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.I OPIS DZIAŁANIA
LINUREX 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistne, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku, marchwi, pietruszce, selerze, grochu jadalnym. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od wschodów do fazy 6 liści. Zastosowany w późniejszych fazach rozwojowych chwastów niszczy je mniej skutecznie.
Chwasty wrażliwe: tasznik pospolity, komosa biała, iglica pospolita, żółtlica drobnokwiatowa, niezapominajka polna, rdest plamisty, gorczyca polna, sporek polny, gwiazdnica pospolita, tobołki polne, pokrzywa żegawka, wyka ptasia
Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, maruna bezwonna, chwastnica jednostronna.
Chwasty odporne: jasnota różowa, przytulia czepna, włośnica zielona.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek można stosować:

a) przed wschodami roślin
Opryskiwać dobrze uprawioną, wilgotną (lecz nie mokrą) glebę podczas bezdeszczowej pogody.
Niewielkie opady występujące po zabiegu nie są szkodliwe, natomiast silne mogą spowodować
uszkodzenia roślin.
W przypadku dłużej trwającej suszy środek można stosować, jeżeli istnieje możliwość
deszczowania pola.
Nie stosować środka na glebach piaszczystych, torfowych lub potorfowych ze względu na
możliwość uszkodzenia roślin uprawnych lub słabe działanie środka.

B) po wschodach
Środek można stosować także na glebach piaszczystych, torfowych i potorfowych opryskując
całą plantację lub pasowo.
Opryskiwać rośliny suche, na co najmniej 4-5 godzin przed spodziewanym deszczem lub
nawadnianiem.

ROŚLINY ROLNICZE
1. Kukurydza
(na ziarno i zielonkę)
Zabieg wykonać bezpośrednio po siewie, najpóźniej następnego dnia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,9 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,9 I/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
2. Ziemniak
Środek stosować bezpośrednio przed wschodami roślin ziemniaka, po uprzednim obredleniu i zabronowaniu pola. Nie opryskiwać liści ziemniaka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 I/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 ROŚLINY WARZYWNE
1. Groch jadalny na suche nasiona
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 I/ha
Opryskiwać bezpośrednio po siewie. Groch wysiewać na głębokość 4-6 cm, w odleżałą glebę. Intensywne opady deszczu występujące po zabiegu mogą spowodować uszkodzenia grochu wskutek przemieszczenia się środka do strefy korzeniowej roślin.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
2. Marchew
(jadalna)
a) do 10 dni po siewie, przed skiełkowaniem nasion marchwi. Konieczny jest równomierny wysiew nasion na głębokość 2 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 I/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 B) od fazy 3 liści właściwych marchwi.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Wcześniejszy zabieg może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu roślin. Linurex 500
SC można także stosować metodą dawek dzielonych:
c) System dawek dzielonych:
pierwszy zabieg -do 10 dni po siewie marchwi

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha
drugi zabieg -w fazie 1-2 liści marchwi
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35-0,5 l/ha
trzeci zabieg
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35-0,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 3 Odstęp pomiędzy zabiegami 7 do 14 dni
W marchwi uprawianej pod płaskim przykryciem włókniną polipropylenową (agrowłóknina),
zabieg wykonać bezpośrednio po siewie -przed nałożeniem włókniny, lub po jej nałożeniu
opryskiwać włókninę i nieosłonięte pole.

UWAGA:
Nie stosować w terminie powschodowym w marchwi, przeznaczonej na wczesny zbiór
(sprzedaż pęczkowa).

3. Pietruszka
a) w 5-10 dni po siewie przed skiełkowaniem nasion. Nasiona wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,8 I/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
B) w fazie 3-5 liści pietruszki. Opryskiwać tylko w przypadku silnego zachwaszczenia, jeśli nie stosowano środka po siewie. Nie stosować we wcześniejszej fazie rozwojowej pietruszki i w temperaturze powyżej 20 C.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1-1,5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
4. Seler korzeniowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-1,8 l/ha
Opryskiwać w 2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
UWAGI:
-
Wyższe z zalecanych dawki środka stosować na glebach ciężkich, zasobnych w próchnicę.

-
Po zastosowaniu środka opóźnić wykonanie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. W przypadku konieczności zniszczenia skorupy glebowej używać narzędzia płytko działające.

-
Opryskiwanie liści ziemniaków może spowodować uszkodzenie roślin.


PRZECIWWSKAZANIA

Środka nie stosować powschodowo, jeżeli wschody są słabe lub rośliny zostały uszkodzone przez choroby lub szkodniki,


Podczas stosowania środka nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek stosowany w zalecanych dawkach rozkłada się w okresie wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem, w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, na polu tym (po spulchnieniu gleby) można uprawiać rośliny strączkowe, kukurydzę, Ziemniak, słonecznik. Nie wysadzać rozsady roślin warzywnych.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz
w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
groch -60 dni Marchew -70 dni Pietruszka, Ziemniak -90 dni Seler korzeniowy -90 dni Kukurydza -60 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać na etykiecie).
Unikać narażenia – przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej

o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów Kraków – (12) 411 99 99 SosnowieLublin – (81) 740 89 83 Tarnów Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (17) 866 40 25 c – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

Okres ważności -2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii –

Etykieta Linurex 500 SC, załącznik do zezwolenia MRiRWBrak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »