Skocz do zawartości

Zdjęcie

Mniszek Ultra Hobby AL


Posiadacz zezwolenia: Scotts Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101A, 04-041 Warszawa, tel. 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91; e-mail: infopl@scotts.com

Producent: Scotts France SAS, 21 Chemin de la Sauvegarde, BP 92, 69134 Ecully, Republika Francuska, tel.: +33 04 72 86 67 66, fax: +33 04 72 86 67 66


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.


M N I S Z E K ULTRA HOBBY AL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 1,6 g w 1 litrze środka (0,16%)
fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)
– 0,32 g w 1 litrze środka (0,032%)
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) – 0,16 g w 1 litrze środka (0,016%)


Zezwolenie MRiRW nr R - 67/2012 z dnia 19.04.2012 r.


Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie płynu, gotowy do użycia, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania uciążliwych chwastów dwuliściennych najczęściej występujących na trawnikach, boiskach i polach golfowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest przez liście powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie chwastów. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach a proces obumierania następuje po tygodniu od zastosowania. Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmaga działanie chwastobójcze środka.

Chwasty wrażliwe: babki, koniczyna biała
Chwasty średnio wrażliwe: mniszek lekarski

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Trawniki, boiska, pola golfowe
Środek Mniszek Ultra Hobby AL stosować punktowo na miejsca zachwaszczone. Środek można stosować jedynie w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka na 20 m2 (5 litrów środka na 100 m2).
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1 litr środka na 20 m2 (5 litrów środka na 100 m2).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Odstęp między zabiegami: 90 – 120 dni

UWAGI:
W roku założenia trawnika środek stosować w fazie krzewienia traw lub po 2 tygodniach od pierwszego koszenia.

PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka:
- na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą,

- w temperaturze poniżej 10oC i powyżej 25oC,

- przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,

-. w ogrodach na liście i młodą korę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia,

-. podczas dużego wiatru gdy istnieje możliwość zniesienia środka na inne rośliny.IV ŚRODKI OSTROZNOŚCI

1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

Nie dotyczy

2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

Nie dotyczy

3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

Nie dotyczy

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)

Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pod zamknięciem.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - ........
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Skuteczne zwalczanie chwastów jednoliściennych w rzepaku ozimym zobacz »