Skocz do zawartości

Zdjęcie

KONTAKT 320 SC


Posiadacz zezwolenia:
ADAMA Deutschland GmbH, Edmund Rumpler Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 2203 5039 500, fax: + 49 2203 5039 111, www.adama.com
Pomiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
1.
Pakon Sp. z o. o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel.: (63) 240 01 18, fax. (63) 240 01 18 wew. 136, e-mail: biuro@pakon-konin.pl

2.
"SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy Sp. J., 62-002 Suchy Las, ul. Jagodowa 4, Tel. +48 61 297 26 00, +48 61 812 51 13, Fax. +48 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl, www.sumin.com.pl

3.
Wilshire Holding Sp. z o.o. Pass 20N, 05-870 Błonie, tel: +48 22 731 50 86 85 84, fax: +48 22 725 54 02, www.whlogistics.pl, NIP: 522-10-01-779

4.
ADAMA Manufacturing Poland S.A. ul Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, tel.: +48 71 794 22 35, fax.: +48 71 794 39 66, infolinia: 71 794 20 40, e-mail: biuro_amp@adama.com


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

Kontakt 320 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
fenmedifam (związek z grupy fenylokarbaminianów)-320 g/l (23,5 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-3/2013 wu z dnia 05.03.2013 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -279/2014d z dnia 06.08.2014 r.


Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodny.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawach buraka cukrowego oraz pastewnego.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.
Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, żółtlica drobnokwiatowa, komosa biała, rzodkiew świrzepa, tobołek polny, tasznik pospolity, poziewnik szorstki, starzec zwyczajny, łoboda ogrodowa, lnica pospolita, farbownik polny, szarota błotna, jasnoty, gwiazdnica pospolita, fiołek polny, kurzyślad polny, rdest kolankowy, rdest plamisty, pokrzywa żegawka, przetaczniki, dymnica pospolita, mlecz zwyczajny, sit dwudzielny, mak polny, psianka czarna, złocień polny, sporek polny, niezapominajka polna, rdestówka powojowata
Chwasty odporne: rumianek pospolity, chaber bławatek /możliwość
zwalczenia w fazie rozwoju liścia zarodkowego/, wyki, szczyr polny, przytulia czepna,
bodziszek polny, iglica pospolita, rdest ptasi, rdest ostro gorzki, chwasty trawnikowe i polne.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Burak cukrowy, burak pastewny
Opryskiwać w fazie 2-9 liści buraka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
PRZECIWWSKAZANIA
Nie stosować środka: - na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki - na rośliny mokre - w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) poniżej 12°C i powyżej 25°C, w
czasie - południowych upałów i silnego nasłonecznienia - w okresie spodziewanych przymrozków - po długotrwałej suszy - podczas stosowania środka nie dopuścić do: - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo, nawet w przypadku wcześniejszego zaorania plantacji.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.
Sporządzając ciecz użytkową środka najpierw do zbiornika opryskiwacza napełnionego 50­100 l wody wlać dokładnie mieszając odmierzoną ilość środka, a następnie uzupełnić wodą
do potrzebnej ilości, nadal dokładnie mieszając.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Zabieg wykonać najlepiej w czasie wilgotnej, ciepłej
pogody, gdy temperatura powietrza (mierzona przy gruncie) wynosi 18-22oC, na rośliny
suche, na co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Burak cukrowy, burak pastewny – 90 dni
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości co najmniej 20 m, w tym 10 metrów zadarnionej strefy ochronnej, od zbiorników i cieków wodnych .
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów Sosnowiec Tarnów Warszawa Wrocław – (17) 866 40 25 – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jak pozbyć się chwastów w uprawie rzepaku? zobacz »