Skocz do zawartości

Zdjęcie

SZPADA 480 EC


Załącznik do pozwolenia MRiRW nr R -35/2014h.r. z dnia 07.05.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
FMC Chemical sprl, Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050, Bruksela, Królestwo Belgii, tel.: 0032 2 645 9584, fax: 0032 2 645 9655.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
F&N Agro Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 – 019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97, www.fnagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie środka ochrony roślin:
Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89; www.target.com.pl Nobilla Sp. z o.o., Sp. K., ul. Nowa 32, 37-40 Nisko, tel.: +48 15 841 42 50, fax: +48 15 841 20 76, www.nobillapoland.com Kwizda Agro Hungary Kft., H-1138 Budapest, Vaci ut 135-139, C epolet II emelet, tel: +36(1)224-7300, fax:+36(1)212-0873;Republika Węgierska www.kwizda.hu
Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:
Wilshire Holding Sp. z o.o., Pass 20 N, 05-870 Błonie, tel.: +48 22 731 50 82, fax: +48 22 725 54 01, www.whlogistics.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
SZPADA 480 EC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
chlomazon (substancja z grupy izoksazolidionów) – 480 g/l (46,66%)

Pozwolenie MRiRW nr R -35/2014h.r. z dnia 7.05.2014 r.Żrący Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Produkt łatwopalny.
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.
Powoduje oparzenia.
Działa drażniąco na drogi oddechowe.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
I OPIS DZIAŁANIA
SZPADA 480 EC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania niektórych jednorocznych chwastów dwuliściennych oraz jednoliściennych w fasoli, grochu, marchwi, ogórku, rzepaku ozimym, rzepaku jarym i ziemniaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
SZPADA 480 EC jest herbicydem doglebowym działającym na chwasty głównie w okresie
ich kiełkowania.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziewnik szorstki, przytulia czepna, tasznik pospolity, tobołki polne
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, maruna bezwonna, szarłat szorstki, rdest powojowy, przetacznik rolny, psianka czarna, rumian polny, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty odporne: fiołek polny.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE
1. Ziemniak
Dla zapewnienia najlepszej skuteczności działania środka zabieg wykonać po ostatnim obredleniu -na około 7 dni przed ukazaniem się pierwszych wschodów roślin ziemniaka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

W celu rozszerzenia zakresu zwalczania chwastów (np. fiołka polnego, maruny bezwonnej)
środek można stosować w tym samym terminie łącznie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450
SC.
Zalecana dawka: SZPADA 480 EC 0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1 l/ha.

2. Rzepak ozimy
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość, dokładnie przykryć glebą. Przestrzegać innych zaleceń zapewniających właściwe przygotowanie roślin do przezimowania.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
W celu skuteczniejszego zwalczania chwastów średniowrażliwych (np. rumianowate) środek można stosować w tym samym terminie, łącznie ze środkiem Butisan 400 SC.
Zalecana dawka: SZPADA 480 EC 0,2 l/ha + Butisan 400 SC 2,0 l/ha.
3. Rzepak jary
Środek stosować bezpośrednio po siewie rzepaku, na starannie uprawioną (bez grud) glebę. Nasiona rzepaku wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć ziemią.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,15 – 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
UWAGI:
-
Mieszaniny ze środkiem Butisan 400 SC, nie stosować na glebach lekkich (piaszczystych).

-
Nie stosować na odmianach rzepaku jarego typu Canola.


4. Groch
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
5. Fasola
Środek stosować bezpośrednio po siewie, na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
6. Marchew
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 – 0,25 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów stosować środek w mieszaninie ze środkiem Afalon Dyspersyjny 450 SC.
Zalecana dawka: SZPADA 480 EC 0,15 -0,2 l/ha + Afalon Dyspersyjny 450 SC 1,0 l/ha.
7. Ogórek
Środek stosować bezpośrednio po siewie (najpóźniej do 2 dni po siewie) na starannie uprawioną (bez grud) glebę.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha, Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:
-
Wyższą z zalecanych dawkę stosować na glebach zwięzłych, o dużej zawartości próchnicy.

-
Stosowanie środka wymaga szczególnie dobrych warunków agrotechnicznych obejmujących prawidłową uprawę, wilgotność gleby itp.

-
Silne opady deszczu występujące w okresie kiełkowania i wschodów mogą powodować przemijające przebarwienia niektórych roślin uprawnych, szczególnie w przypadku występowania w tym czasie niskich temperatur, jednak bez wpływu na plon.

-W przypadku zniesienia cieczy użytkowej środek może spowodować przebarwienia uprawianych w sąsiedztwie: zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.

-
W przypadku stosowania środka ochrony roślin SZPADA 480 EC w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków.


PRZECIWWSKAZANIA
Środka (również w mieszaninie z innym herbicydem ) nie stosować:
- w czasie wschodów ani po wschodach roślin uprawnych, ze względu na możliwość ich

uszkodzenia, - na glebach zbyt wilgotnych i przesuszonych, - podczas ciszy sprzyjającej występowaniu inwersji temperatury, gdy istnieje jakakolwiek
możliwość znoszenia cieczy użytkowej na przydrożne drzewa i krzewy, - w odległości mniejszej niż 20 m od upraw roślin warzywnych, sadowniczych, plantacji szkółek i roślin pod osłonami, zbóż jarych, kukurydzy, lucerny i buraków.
Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji rzepaku ozimego: -na jesieni (tj. zaraz po zastosowaniu środka zawierającego jako substancję czynną chlomazon), po wykonaniu orki na głębokość 25 cm na tym samym polu można uprawiać tylko zboża ozime za wyjątkiem jęczmienia ozimego; -na wiosnę po wykonaniu orki na głębokość minimum 15 cm na tym samym polu można uprawiać: bobik, bób, cukinię, dynię, Groch, fasolę, kapustę, kukurydzę, ogórki, pomidor z rozsady, słonecznik, soję, Rzepak jary, pszenicę jarą, ziemniaki lub tytoń. W przypadku konieczności wcześniejszego zlikwidowania plantacji grochu, fasoli, ogórków, ziemniaków, marchwi, rzepaku jarego na tym samym polu można uprawiać rośliny, w których zaleca się stosować sam środek i jego mieszaninę z innymi herbicydami. W przypadku stosowania środka SZPADA 480 EC w dawce 0,25 l/ha po zbiorze rośliny uprawnej na tym samym polu można uprawiać zboża ozime szczególnie w późniejszych terminach siewu. W zbożach ozimych mogą wystąpić przemijające przebarwienia jednakże bez istotnego wpływu na plon.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.
Podczas stosowania środka SZPADA 480 EC w mieszaninie z innymi herbicydami należy przestrzegać zaleceń następstwa roślin dla środków wchodzących w skład mieszaniny.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza częściowo napełnionego wodą (z włączonym mieszadłem), uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, należy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W przypadku łącznego stosowania środków SZPADA 480 EC ze środkami w formie proszku do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy cieczą użytkową środka SZPADA 480 EC wlać zawiesinę sporządzoną w oddzielnym naczyniu -zgodnie z instrukcją stosowania środka w formie proszku, a następnie zbiornik uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając. W przypadku mieszaniny ze środkiem w formie płynu, do cieczy użytkowej środka SZPADA 480 EC dodać środek w formie płynu i uzupełnić zbiornik wodą dokładnie mieszając.
Uwaga: Środek bardzo lotny!
Zabiegi przeprowadzić opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze średnio -lub
grubokropliste w dolnym zakresie zalecanych ciśnień.
Belka polowa opryskiwacza powinna być zawieszona na minimalnej wysokości zalecanej dla
użytego typu rozpylacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć cała zanieczyszczona odzież
i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
VI PIERWSZA POMOC
W przypadku wypicia (połknięcia) -wypić dużą ilość mleka lub wody. Nie pić alkoholu! Nie wywoływać wymiotów! Wezwać lekarza! W przypadku zanieczyszczenia skóry – zdjąć zanieczyszczoną odzież a zanieczyszczoną skórę zmyć natychmiast wodą i mydłem. Udać się do lekarza. Przy kontakcie oddechowym -wyprowadzić poszkodowanego z terenu
o zanieczyszczonym powietrzu, w przypadku utrzymywania się trudności w oddychaniu zasięgnąć porady lekarza!
INFORMACJE DLA LEKARZA
SZPADA 480 EC zawiera aromatyczne rozpuszczalniki, które mogą powodować uboczne działanie na układ oddechowy. Stosować endoskopowe usunięcie pozostałości z żołądka, dodatkowo stosować węgiel aktywny i środki przeczyszczające, które pomogą w oczyszczeniu układu pokarmowego.
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C

i nie wyższej niż 30°C .

Okres ważności -3 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »