Skocz do zawartości

Zdjęcie

Nokaut 75 WG


Zał. do pozw. MRiRW nr R-17/2013 h.r. z dnia 18.04.2013 r. Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Rudnik sp. z o.o., ul. Pomorska 58, 70-812 Szczecin, tel. 91 461 25 64, fax: 91 460 03 50
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
NOKAUT 75 WG
Środek przeznaczony jest do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych:
Tritosulfuron(związek z grupy pochodnych triazynylosulfonylomocznika) -25 % (250 g/kg)
Dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego)-50 % (500 g/kg)

Pozwolenie MRiRW nr R-17/2013h.r. z dnia 18.04.2013 r.,

Niebezpieczny dla środowiska
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
NOKAUT 75 WG jest środkiem chwastobójczym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych i jarych oraz w kukurydzy. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
NOKAUT 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7-10 dni, a po okresie 2-4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.
Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny, ostrożeń polny, rdest ptasi
Chwasty odporne: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Pszenica ozima, pszenżyto ozime
Środek stosować wiosną w fazie krzewienia zbóż.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i miotły zbożowej zaleca się stosowanie herbicydu NOKAUT 75 WG z herbicydem Apyros 75 WG w dawce:
Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha
W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie mieszaniny środków NOKAUT 75 WG i Apyros 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:
Mocarz 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 -0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1l/ha
2. Żyto
Środek stosować wiosną w fazie krzewienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
3. Pszenica jara, jęczmień jary, owies
Środek stosować wiosną od fazy 3 liści do pełni fazy krzewienia zbóż:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
4. Kukurydza
Środek stosować w fazie 2 – 5 liści kukurydzy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
W warunkach mniej sprzyjających rozwojowi roślin lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju a także w przypadku konieczności zwalczania chwastów średnio wrażliwych można wzmocnić działanie środka NOKAUT 75 WG poprzez dodatek adiuwanta Olbras 88 EC w dawce:
NOKAUT 75 WG 0,2 kg/ha + Olbras 88 EC 1 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI Wyższa wilgotność gleby i powietrza oraz wyższe temperatury zwiększają skuteczność działania środka. Opady deszczu 4 godziny po wykonaniu zabiegu nie wpływają negatywnie na skuteczność działania środka. W warunkach niesprzyjających wzrostowi roślin po zastosowaniu środka mogą wystąpić przemijające niewielkie objawy fitotoksyczności, które nie mają jednak wpływu na dalszy rozwój roślin. Co roczne stosowanie herbicydu Mocarz WG na tym samym polu może doprowadzić do uodpornienia się chwastów na substancje aktywne herbicydu.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez suszę, choroby czy szkodniki
- przed spodziewanymi opadami, przymrozkami lub bezpośrednio po nich Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych
- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zaorania plantacji wcześniej potraktowanej środkiem NOKAUT 75 WG (w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki), po upływie 2 miesięcy od momentu zastosowania środka można uprawiać wszystkie rośliny, za wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego, rzepaku, gorczycy i grochu.
W przypadku stosowania środka NOKAUT 75 WG łącznie z środkiem Apyros 75 WG: Jesienią po zbiorze pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego na polach, po zastosowaniu środka NOKAUT 75 WG wraz z środkiem Apyros 75 WG, jako rośliny następcze można uprawiać zboża ozime i rzepak ozimy. Wiosną można uprawiać wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków, które mogą być uprawiane po upływie 24 miesięcy po zastosowaniu tych środków.
W przypadku konieczności likwidacji plantacji (w wyniku uszkodzenia roślin przez mróz, choroby lub szkodniki) po wykonaniu orki na głębokość 20 cm na polu na którym uprzednio zastosowano środek Mocarz 75 WG łacznie z środkiem Apyros 75 WG można uprawiać pszenicę jarą i ziemniaka.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
W przypadku konieczności zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia przez przymrozki,
choroby lub szkodniki) potraktowanej środkiem NOKAUT 75 WG:
2 miesiące – wszystkie rośliny za wyjątkiem buraka cukrowego, buraka pastewnego,
rzepaku, gorczycy i grochu

W przypadku stosowania środka NOKAUT 75 WG łącznie ze środkiem Apyros 75 WG: 3 -4 miesiące (jesienią po zbiorze pszenicy ozimej i pszenżyta oziemego) – zboża ozime i rzepak ozimy 12 miesięcy (wiosną następnego roku) – wszystkie rośliny za wyjątkiem buraków 24 miesiace – burak cukrowy i burak pastewny
W przypadku konieczności zaorania plantacji (np. w wyniku uszkodzenia przez przymrozki, choroby lub szkodniki) potraktowanej środkiem NOKAUT 75 WG oraz środkiem Apyros 75 WG po wykonaniu na tym polu orki na głębokość 20 cm można uprawiać – pszenicę jarą i ziemniaka.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wsypać do opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle mieszając.
Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC najpierw sporządzić
ciecz użytkową środka NOKAUT 75 WG w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant
i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Sporządzając ciecz użytkową mieszaniny środków, należy najpierw odważoną ilość środka
Mocarz 75 WG wsypć do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do połowy objętości opryskiwacza,
wsypać odważoną ilość środka Apyros 75 WG (zgodnie z zaleceniami podanymi przez
producenta środka w etykiecie – instrukcji stosowania), a następnie dodać adiuwant Olbras
88 EC i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, po czym dokładnie wymieszać.
Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości
środka, bardzo ważne jest dokładne umycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed
użyciem w innych roślinach niż zboża lub Kukurydza.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)

4.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)


Nie dotyczy Materiał zielony zbóż – 14 dni Materiał zielony kukurydzy – 28 dni Ziarno zbóż – 50 dni Ziarno kukurydzy – 100 dni
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną
W przypadku awarii lub, jeżeli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza –
jeżeli to możliwe pokaż etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne

VI PIERWSZA POMOC
W przypadku połknięcia natychmiast wypłukać usta i popić dużą ilością wody; skonsultować się z lekarzem . Nie należy wywoływać wymiotów ani nie podawać nic doustnie w przypadku gdy ofiara jest nieprzytomna bądź ma drgawki. Wskazówki dla lekarza: leczenie symptomatyczne (dekontaminacja, funkcje witalne). Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji
Zawartość netto
Nr parti

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »