Skocz do zawartości

Zdjęcie

Gallup 360 SL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R -268/2014d z dnia 26.09.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-52/2011 z dnia 09.08. 2011 r.
Posiadacz zezwolenia:
Barclay Chemicals (R&D) Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii, tel.: +353 (1) 822 45 55, fax: +353 (1) 822 46 78, e-mail: info@barcley.ie
Producent:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd, Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Republika Irlandii, tel.: +353 (1) 822 45 55, fax: +353 (1) 822 46 78, e-mail: info@barcley.ie
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1.
ProCam Polska Sp. z o.o., ul. 30 Stycznia 37, 83-110 Tczew, tel: (58) 530 44 55, email: office@procam.pl

2.
DLG Polska Sp. z o.o., ul. Objazdowa 1, 85-882 Bydgoszcz, tel: (52) 325 73 10, email: dlg@dlg.com.pl


Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

GALLUP 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów) – 360 g/l (31%) w postaci soli
izopropyloaminowej.

Zezwolenie MRiRW nr R-52/2011 z dnia 09.08. 2011 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-292/2011d z dnia 09.11.2011 r., zmienione decyzją MRiRW nr R -268/2014d z dnia 26.09.2014 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Działa drażniąco na oczy.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
GALLUP 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym przed zbiorem pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w celu zwalczania chwastów i przyspieszenia zbioru pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego, do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) na ścierniskach, w sadach jabłoniowych i wiśniowych, w uprawie porzeczki czarnej oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych. Środek Gallup 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
GALLUP 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa,komosa biała, samosiewy zbóż, fiołek polny, perz właściwy, babka lancetowata, bodziszek drobny, bylica pospolita, jasnota purpurowa, mniszek lekarski, ostrożeń polny, pokrzywa zwyczajna, rdest ptasi, wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne: skrzyp polny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Przed zbiorem pszenicy ozimej i jęczmienia ozimego w celu zwalczania chwastów oraz przyspieszenia zbioru.
1. Pszenica ozima, jęczmień ozimy
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy jego wilgotność wynosi 20-30%, to
jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha.
Lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Gallup 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Gallup 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.


Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.


Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.


Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.


Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu
zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ściernisko). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha.
Lub
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:
Gallup 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Gallup 360 SL – 3l/ha + siarczan amonu – 5 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. W momencie zabiegu perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Roczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie należy przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Likwidacja ugorów i odłogów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek stosować na intensywnie rosnące chwasty.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Rośliny sadownicze
1. Jabłoń, wiśnia
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
2. Czarna porzeczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Termin stosowania: środek można stosować od wiosny do jesieni, na intensywnie rosnące

chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:
W przypadku stosowania środka Gallup 360 SL w uprawach roślin sadowniczych należy: - przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe, - zabieg wykonywać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew lub krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.
PRZECIWWSKAZANIA
.
Środka nie stosować: - przed wschodami chwastów, - na rośliny mokre, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), - podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.


Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.


NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu gdzie stosowano Gallup 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie).
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA
W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Pszenica ozima, jęczmień ozimy: 5-7 dni.
Jabłoń, wiśnia, Czarna porzeczka – nie dotyczy.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą,
z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą,
a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika
opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie
wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.

V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO SRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji): nie dotyczy.

2.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji) Pszenica ozima – 10 dni jęczmień ozimy – 10 dni Jabłoń, wiśnia, porzeczka czarna – nie dotyczy.

3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

4.
OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN


Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć je natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady
lekarza.
Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony roślin i stawonogów nie będących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu oraz wodą użytą do mycia aparatury należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

jeżeli jest to możliwe po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, ale nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu, lub,


unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,


unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).

VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »