Skocz do zawartości

Zdjęcie

Lontrel 72 SG


Posiadacz zezwolenia: Dow AgroSciences Limited, Latchmore Cort, Brand Street, Hitchin, Hertfordshire, SG5 1 NH, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: 44 (0) 1462 457272, fax: +44 (0) 1462 426605, e-mail: UKHotline@dow.com.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

LONTREL 72 SG
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
chlopyralid - 720 gramów w 1 kg środka (72%).

Zezwolenie MRiRW Nr R - 14/2012wu z dnia 20.12.2012 r.

I OPIS DZIAŁANIA
LONTREL 72 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania roztworu wodnego, przeznaczonym do zwalczania chwastów w uprawie rzepaku ozimego, rzepaku jarego, buraków cukrowych, buraków pastewnych, buraków ćwikłowych, brukwi, rzepy oraz na użytkach zielonych. Środek Lontrel 72 SG stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

II DZIAŁANIE NA CHWASTY
LONTREL 72 SG pobierany jest poprzez liście chwastów. Powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin, co powoduje wstrzymanie syntezy aminokwasów. Ponadto zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Lontrel 72 SG najskuteczniej niszczy młode, intensywnie rosnące chwasty, od fazy 2 - 3 liści właściwych do fazy rozety.
Chwasty wrażliwe: maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, ostrożeń polny, rumianek bezpromieniowy, rumianek pospolity, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, starzec zwyczajny, złocień polny
Chwasty średniowrażliwe: rdest powojowaty
Chwasty średnioopdporne: rdest kolankowy, rdest plamisty.


III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Rzepak ozimy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,14 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 3 – 4 tygodnie.
Środek Lontrel 72 SG stosować wiosną w momencie ruszenia wegetacji rzepaku
ozimego, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku
pąków kwiatowych, tj. do momentu, gdy zamknięte pąki kwiatowe na pędzie
głównym znajdują się poniżej najmłodszych liści.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
UWAGA:

-
W przypadku gdy głównym chwastem na plantacji rzepaku ozimego jest ostrożeń polny należy wykonać 2 zabiegi herbicydem LONTREL 72 SG. Pierwszy zabieg wykonuje się gdy ostrożeń znajduje się w fazie rozety (ale o średnicy nie większej

niż 30 cm) stosując środek w dawce 0,28 kg/ha, drugi po upływie 3 -4 tygodni używając takiej dawki środka aby całkowita jego dawka w sezonie wegetacyjnym rzepaku ozimego nie przekroczyła 0,42 kg/ha.

-
Chwasty rumianowate będą skutecznie zwalczane w fazie rozety (do średnicy nie większej niż 10 cm) po zastosowaniu środka w dawce 0,28 kg/ha.


2. Rzepak jary
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,14 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 3 – 4 tygodnie.
Środek Lontrel 72 SG stosować od fazy 2 liści właściwych rzepaku jarego do fazy
gdy zamknięte pąki kwiatowe na pędzie głównym znajdują się poniżej najmłodszych
liści.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.

UWAGA: W przypadku gdy głównym chwastem na plantacji rzepaku jarego jest ostrożeń polny można wykonać 2 zabiegi herbicydem LONTREL 72 SG. Pierwszy zabieg należy
wykonać na ostrożeń znajdujący się w fazie rozety (4 -6 liści) stosując środek w
dawce 0,14 kg/ha, drugi po upływie 3 -4 tygodni używając dawki 0,28 kg/ha tak aby
całkowita dawka nie przekroczyła 0,42 kg/ha.

3. Buraki cukrowe, buraki pastewne, buraki ćwikłowe
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,14 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 3 – 4 tygodnie.
Środek Lontrel 72 SG stosować od fazy liścieni buraków lecz nie później aż do
momentu gdy rośliny zakryją 90% międzyrzędzi.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.

UWAGA: W przypadku gdy głównym chwastem na plantacji buraków jest ostrożeń polny można wykonać 2 zabiegi herbicydem LONTREL 72 SG. Pierwszy zabieg należy
wykonać na ostrożeń znajdujący się w fazie rozety (4 -6 liści) stosując środek w dawce 0,14 kg/ha, drugi po upływie 3 -4 tygodni używając dawki 0,28 kg/ha tak aby całkowita dawka nie przekroczyła 0,42 kg/ha.
4. Brukiew, rzepa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,14 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 3 – 4 tygodnie.
Środek Lontrel 72 SG stosować po wysadzeniu i przyjęciu się rozsady brukwi lub
rzepy, po wschodach chwastów wrażliwych.
W przypadku roślin uprawianych z siewu środek należy stosować po osiągnięciu
przez rośliny uprawne fazy 2 liści właściwych.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
UWAGA:
Delikatne chlorozy lub zniekształcenia liści mogą występować w przypadku odmian
charakteryzujących się małą ilością wosku na liściach.
UWAGA:
W przypadku gdy głównym chwastem na plantacji jest ostrożeń polny można

wykonać 2 zabiegi herbicydem LONTREL 72 SG. Pierwszy zabieg należy wykonać
na ostrożeń znajdujący się w fazie rozety (4 -6 liści) stosując środek w dawce 0,14
kg/ha, drugi po upływie 3 -4 tygodni używając dawki 0,28 kg/ha tak aby całkowita
dawka nie przekroczyła 0,42 kg/ha.


Użytki zielone
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,28 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Środek Lontrel 72 SG stosować na chwasty znajdujące w fazie rozety o średnicy 15 ­30 cm.
W przypadku stosowania środka Lontrel 72 SG na łąkach i pastwiskach, z których
pozyskuje się siano lub kiszonkę paszową zabieg należy wykonać po odrośnięciu
trawy tj. co najmniej 2–3 tygodnie po ich koszeniu.
UWAGA


Łąki i pastwiska należy kosić nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zastosowania
środka Lontrel 72 SG.Rośliny ozdobne
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,28 kg/ha.
Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,28 kg/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecany oprysk: średniokroplisty.
Środek Lontrel 72 SG może być stosowany w uprawie drzew i krzewów ozdobnych,
tak aby preparat nie miał kontaktu z liśćmi, pędami, ani żadnymi częściami zielonymi.
Nie stosować środka w strefie korzeni roślin z rodziny Asteracea lub Fabaceae.
UWAGA:
Skuteczność zwalczania chwastów rumianowatych może być ograniczona, jeżeli w
okresie wykonywania zabiegu wystąpi susza.Skuteczność zwalczania ostrożenia polnego może być osłabiona, jeżeli miała
miejsce uprawa pola 2 tygodnie przed lub po zabiegu.


Przeciwskazania
Środka nie stosować:
- na rośliny uprawne będące pod wpływem stresu spowodowanego np.
chłodem, suszą, uszkodzeniami przez choroby czy szkodniki, niedoborami
pokarmowymi;
- w uprawach z wsiewką koniczyny ani innych roślin strączkowych;
- w temperaturze powietrza poniżej 8°C i powyżej 25°C;
- w czasie nadmiernej suszy;
- po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami.


Następstwo roślin
W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji potraktowanej środkiem Lontrel 72 SG na tym samym polu można uprawiać Rzepak jary, zboża lub inne rośliny uprawne, w których zaleca się stosowanie środka Lontrel 72 SG.
Po zbiorze roślin chronionych środkiem Lontrel 72 SG w tym samym sezonie wegetacyjnym nie można wysiewać lub sadzić: grochu, fasoli i innych roślin strączkowych, marchwi i innych roślin z rodziny baldaszkowatych, ziemniaków, sałaty i innych gatunków z rodziny Asteracea.
W/w rośliny można uprawiać wiosną następnego sezonu wegetacyjnego, ale tylko wtedy gdy środek Lontrel 72 SG był stosowany na danym polu nie później niż pod koniec lipca poprzedniego roku kalendarzowego.
Resztki roślin uprawnych pozostałe po zbiorach, należy rozdrobnić i wymieszać z glebą możliwie w najkrótszym okresie po zbiorze, tak aby przyspieszyć ich rozkład. Przed siewem lub sadzeniem gatunków wrażliwych należy upewnić się, że resztki pożniwne, słoma, obornik pozostawione na polu uległy kompletnemu rozkładowi.
IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA W KTÓRYM NA OBSZAR NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI
7 dni.
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Zanieczyszczoną skórę umyć przed posiłkiem i po skończonej pracy W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć

aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez
rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do
mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te
same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków
myjących przeznaczonych do tego celu, z powstałymi popłuczynami należy
postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka myjącego.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin
do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i
które zwróciły się o taką informację.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach należy skontaktować się
z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów Kraków – (12) 411 99 99 SosnowieLublin – (81) 740 89 83 Tarnów Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (17) 866 40 25 c – (32) 266 11 45 – (14) 631 54 09 – (22) 619 66 54 – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.
Okres ważności - 2 lata Data produkcji - ........ Zawartość netto - ........ Nr partii - ........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Na jego widok chwasty więdną zobacz »