Skocz do zawartości

Zdjęcie

Compo nawóz do trawników z odchwaszczaczem


.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -30/2014 z dnia 03.03.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
COMPO GmbH & Co KG, Gildenstrasse 38, 48157 Münster, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 251 32 77-0, fax: +49 2513 2 62 25, e-mail: info@compo.de
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
COMPO Polska Sp. z o.o., Pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, tel.: 61 850 93 66, fax: 61 850 93 67.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

COMPO NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
Z ODCHWASZCZACZEM

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
2,4-D (substancja z grupy fenylokwasów) – 7 g/kg (0,70%).
dikamba (substancja z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) – 1 g/kg (0,10%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 30/2014 z dnia 03.03.2014 r.
I OPIS DZIAŁANIA COMPO nawóz do trawników z odchwaszczaczem jest środkiem chwastobójczym występującym w postaci granul do posypywania. Przeznaczony jest do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach. Dodatek długotrwale działających składników pokarmowych w ilości: azot ogólny – 15%, azot amonowy – 2,3 %, azot azotanowy -8,2 %, azot mocznikowy -4,5 %, fosfor (P2O5) rozpuszczalny w wodzie – 5 % , potas (K2O) rozpuszczalny w wodzie -8%, magnez (MgO) -3 % umożliwia zarastanie trawą miejsc po obumarłych chwastach.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
COMPO nawóz do trawników z odchwaszczaczem pobierany jest przez liście chwastów powodując deformacje i zahamowania wzrostu roślin dwuliściennych. Najskuteczniej zwalcza chwasty w fazie 2-6 liści właściwych.
Chwasty wrażliwe: jaskier polny, krwawnik pospolity, mchy, powój polny, przetacznik bluszczykowaty, koniczyna biała
Chwasty średniowrażliwe: babka lancetowata, przetacznik polny
Chwasty odporne: chwasty jednoliścienne, skrzyp polny.
Etykieta środka ochrony roślin Compo nawóz do trawników z odchwaszczaczem, załącznik do zezwolenia MRiRW
.

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. TRAWNIKI
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 30 g/m2. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 30 g/m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Środek można stosować od początku maja do końca sierpnia tak długo jak rosną chwasty, a temperatura nie spada poniżej 15°C. Środek najlepiej aplikować na trawę wilgotną od rosy, nie należy podlewać trawnika przed zastosowaniem środka. Środek rozsypać równomiernie po 3-4 dniach od skoszenia trawnika. Środek stosować przy bezwietrznej pogodzie lub w kierunku zgodnym z kierunkiem wiatru. Trawnik podlać, w przypadku gdy przez 1-2 dni po zastosowaniu środka nie spadł deszcz. Środek rozsypać ręcznie, stosując środki ochrony osobistej/rękawice lub używając rozsiewacza.
UWAGI
- nie wchodzić na trawnik bezpośrednio po zastosowaniu środka;
- martwe chwasty usuwać mechanicznie;
- środek można stosować najwcześniej po roku wzrostu trawy;
- po zastosowaniu środka wstrzymać się przez 8 tygodni z wysiewem nasion trawy

w celu odnowienia trawnika.

PRZECIWSKAZANIA
.
Środka nie stosować: - na nowo założonych trawnikach, - w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C.


Trawę z trzech pierwszych pokosów po zastosowaniu środka nie wolno dodawać do kompostu ani karmić nią zwierząt.


Środek można stosować dopiero gdy liście roślin cebulowych uprawianych współrzędnie na trawniku są całkowicie obumarłe.


Środek nie powinien przedostać się na rabaty albo w pobliże korzeni drzew i krzewów.


IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):


Nie dotyczy.
Nie dotyczy.
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.
Etykieta środka ochrony roślin Compo nawóz do trawników z odchwaszczaczem, załącznik do zezwolenia MRiRW
.
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
5. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy
6. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -pokaż opakowanie lub
etykietę.

7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Opróżnione opakowania po środku traktować jako odpady komunalne – w razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
V. PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza

-jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze nie
przekraczającej zakresu 0-30oC.

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .........

Etykieta środka ochrony roślin Compo nawóz do trawników z odchwaszczaczem, załącznik do zezwolenia MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienna ochrona zbóż przed chwastami: czy warto pryskać jesienią? zobacz »