Skocz do zawartości

Zdjęcie

Torinka SL


Posiadacz zezwolenia: CP Agro (Ireland) PYT Ltd., Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlandia, tel: +44 1580882057
Producent: Monsanto Europe S.A./N.V., B-2040 Antwerpen, Scheldelaan 460, Królestwo Belgii tel : (+32) 3 568 51 23, fax : (+32) 3 568 50 90
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. +48 22 637 32 37, fax: +48 22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

TORINKA SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
glifosat N-(fosfometylo)glicyna (związek z grupy aminofosfonianów) w postaci soli
izopropyloaminowej -360 g/l (36%).

Zezwolenie MRiRW nr R-62/2011 z dnia 10.10.2011 r.Drażniący Niebezpieczny dla środowiska
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.


I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w uprawie jabłoni i porzeczki czarnej, na torowiskach kolejowych i innych terenach nieużytkowanych rolniczo oraz do likwidacji ugorów i odłogów przed zasiewem roślin uprawnych.
II. DZIAŁANIE NA CHWASTY
Torinka SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone
części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po
całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich
zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po
upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach.
Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają
działanie środka.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa zwyczajna, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa, bodziszek drobny, bratek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, ostróżeczka polna, perz właściwy, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, bylica pospolita, czyściec błotny, krwawnik pospolity, mlecz polny, mniszek pospolity, szczaw polny, szczaw zwyczajny
Chwasty średnio wrażliwe: wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne: skrzyp polny.

*Dotyczy chwastów w fazie siewki

III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
POLA UPRAWNE
Uwaga
Zalecane w etykiecie dawki dotyczą zwalczania perzu, natomiast jeżeli na polu jest przewaga innych gatunków chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów.
A. WIOSNĄ PRZED SIEWEM LUB SADZENIEM ROŚLIN, W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.
W momencie zabiegu perz powinien znajdować się w fazie intensywnego wzrostu, mieć w pełni rozwinięte 3-4 liście i wysokość co najmniej 10 cm. Chwasty jednoroczne powinny znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić co najmniej dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Torinka SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Torinka SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
UWAGA
Aby uzyskać wysoką skuteczność zwalczania perzu nie wykonywać wiosną uprawy roli lub ograniczyć ją do włókowania.
B. WIOSNĄ PO SIEWIE, A PRZED WSCHODAMI ROŚLINY UPRAWNEJ W CELU ZWALCZANIA WSCHODZĄCYCH CHWASTÓW W UPRAWIE:
1. Ziemniak
Środek stosować na glebach średnio zwięzłych. Opryskiwać po zasadzeniu ziemniaków i jednokrotnym obredleniu na wschodzące chwasty, ale nie później niż 3 dni przed wschodami ziemniaków.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
UWAGA
Po zabiegu nie wykonywać żadnych uprawek mechanicznych.
2. Burak cukrowy
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami buraka cukrowego.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
UWAGI
-
Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.

-
Nasiona buraków cukrowych wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.

-
Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania siewek wschodzących chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.


3. Cebula, marchew, pietruszka, por
Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 2-3 dni przed wschodami rośliny uprawnej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
UWAGI
-
Nie stosować na glebach bardzo lekkich, piaszczystych.

-
Nasiona marchwi, pietruszki, cebuli i pora wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.


C. PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH W CELU ZWALCZENIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW ORAZ UŁATWIENIA ZBIORU.
1. Pszenica ozima, żyto, pszenżyto, pszenica jara, jęczmień jary
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, tj. na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Torinka SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
UWAGI
-
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem.

-
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.


Przeciwwskazania
-
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

-
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.


2. Rzepak ozimy
Środek stosować, gdy wilgotność nasion /mierzona wilgotnościomierzem/ wynosi poniżej
30 %.
W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha
lub
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Torinka SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
UWAGI
-
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7 dni od zabiegu.

-
Nie stosować na plantacjach nasiennych.


D. PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW.
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej a przed zastosowaniem środka nie przeprowadzać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Środek można stosować łącznie z adiuwantem (środek wspomagający) w dawce:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Torinka SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 2 l/ha
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Torinka SL 3 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1-2 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
UWAGA Używając rozpylaczy umożliwiające opryskiwanie drobnokropliste można zastosować obniżone dawki środka i wody. Zalecana dawka: 3 l/ha
Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha.
E. ROŚLINY SADOWNICZE
Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty w dawce zależnej od występujących gatunków.
1. Czarna porzeczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
2. Jabłoń
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-6 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
UWAGI
-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe.

-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


F. LIKWIDACJA UGORÓW I ODŁOGÓW
Termin zabiegów:
- wiosną -w okresie intensywnego wzrostu roślin do fazy ich zakwitania;
- jesienią -w przypadku konieczności przeprowadzenia jesiennych prac uprawowych i

siewów, na intensywnie rosnące chwasty poza okresem ich kwitnienia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2-5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
UWAGA
W jesiennym terminie zabiegu stosować wyższe dawki środka Torinka SL (3-5 l/ha).
G. TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO
Place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska tramwajowe
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji.
Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.
Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków. Stosować dowolną
aparaturę naziemną.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
W przypadku stosowania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2 % (0,2 l środka w 10 litrach wody).
Torowiska kolejowe
Środek stosować do odchwaszczania torów z podkładami drewnianymi i betonowymi oraz urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
Środek stosować ściśle według procedury Dyrekcji Generalnej PKP-Naczelnego Zarządu Utrzymania Kolei zgodnie z przyjętym zakresem rejestracji.
Stosując wodę w ilości 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste, natomiast stosując 200-300 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
H. PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin, - na rośliny mokre, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), - w mieszankach z innymi niż wymienione herbicydami, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi, - podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej.

I. NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, gdzie stosowano środek Torinka SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie).
J. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5 – 7 dni
IV. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z
włączonym mieszadłem. Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny
wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza
niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W
przypadku stosowania środka Torinka SL z adiuwantami przygotować ciecz użytkową środka
w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.
V. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK, MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2. OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4 OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Unikać zanieczyszczenia oczu.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
6 OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie

strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, nie wcześniej niż 6 godzin po zakończeniu zabiegu. Wodę użytą do mycia
aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki
ochrony osobistej.

W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować stosownie do instrukcji dołączonej do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk -(58) 682-04-04 Rzeszów -(17) 866-40-25 Kraków -(12) 411-99-99 Sosnowiec -(32) 266-11-45 Lublin -(81) 740-89-83 Tarnów -(14) 631-54-09 Łódź -(42) 657-99-00 Warszawa -(22) 619-66-54 Poznań -(61) 847-69-46 Wrocław -(71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C
i nie wyższej niż 30°C .
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »