Skocz do zawartości

Zdjęcie

Glyfos 360 SL


Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
CHEMINOVA A/S, P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii tel. 00 45 969 096 90, fax: 00 45 969 096 91
Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
CHEMINOVA Polska Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 212 A, 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 40 50, fax: (22) 571 40 51
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
G L Y F O S 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji aktywnej:
glifosat N-(fosfonometylo) glicyna w postaci soli izopropyloaminowej (związek z grupy
aminofosfonianów) – 360 g w 1 litrze środka (30,64%)
.

Zezwolenie MRiRW Nr R -16/2012 z dnia 23.01.2012 r.

Niebezpieczny dla środowiska.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA

Glyfos 360 SL jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w roślinach sadowniczych, a także na terenach nieużytkowanych rolniczo. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych.
II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Glyfos 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, bratek polny, bylica pospolita, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, rdest powojowy, rdest ptasi, rumian polny, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, krwawnik pospolity, kupkówka pospolita, pępawa zielona, pokrzywa zwyczajna, rajgras wyniosły, rumian polny, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, wiechlina łąkowa, bodziszek drobny, fiołek polny, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek lekarski, perz właściwy, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, stulicha psia, szczaw polny, wiechlina roczna, bniec biały, bylica pospolita, rdest ptasi, wrotycz polny, jeżyna fałdowana, malina właściwa, ostrożeń polny, sit rozpierzchły, śmiałek pogięty, trzcinnik pospolity, turzyce, wierzbownica gruczołowata
Chwasty odporne: powój polny, skrzyp polny
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
UWAGA
Używając zalecanej ilości wody 100-150 l/ha stosować rozpylacze zapewniające
opryskiwanie drobnokropliste, natomiast używając 200-300 l/ha stosować rozpylacze
zapewniające opryskiwanie średniokropliste.
POLA UPRAWNE
Uwaga
Zalecane dawki dotyczą zwalczania perzu, jeżeli na polu znajduje się przewaga innych
chwastów dobrać dawkę środka do wrażliwości dominujących gatunków chwastów.

A. PRZED ZBIOREM ROŚLIN UPRAWNYCH W CELU DESYKACJI I ZWALCZENIA
PERZU ORAZ INNYCH CHWASTÓW, A TAKŻE UŁATWIENIA ZBIORU.
1. Pszenica ozima
Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest
na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody lub 4 l/ha w 200-300 l wody.
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Uwagi:
-
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub późnym popołudniem,

-
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

-
Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin motylkowych oraz w zbożach przeznaczonych na materiał siewny.

-
Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt.


2. Rzepak ozimy
Środek stosować, gdy wilgotność nasion (mierzona wilgotnościomierzem) wynosi około 30%. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
-
W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór wykonać po upływie 7 dni od zabiegu.

-
Nie stosować na plantacjach nasiennych.


B. PO ZBIORZE ROŚLIN UPRAWNYCH, PRZED ROZPOCZĘCIEM UPRAW POŻNIWNYCH W CELU ZWALCZANIA PERZU WŁAŚCIWEGO I INNYCH CHWASTÓW (ŚCIERNISKA).
Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie opryskiwania perz właściwy powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 -5 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

1. KUKURYDZA
Środek stosować przed wschodami kukurydzy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 -2 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

2. JABŁOŃ
Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -6 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Uwagi:
-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew

owocowych.

-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami, tak aby


krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze
względu na możliwość uszkodzenia roślin.

E. UŻYTKI ZIELONE -REKULTYWACJA (RENOWACJA PASTWISK)
Środek można stosować na intensywnie rosnące chwasty w dawce zależnej od występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 -6 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
F. UGORY, ODŁOGI i NIEUŻYTKI
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres
wegetacji w dawce zależnej od wrażliwości chwastów.
Roślinność drzewiastą i krzewiastą zwalczać w drugiej połowie sezonu wegetacyjnego.
Dawki i terminy stosowania dostosować do występujących gatunków.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha
Zalecana ilość wody: 100-150 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie drobnokropliste lub 200-300 l/ha używając rozpylaczy zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
W przypadku używania opryskiwaczy plecakowych stosować ciecz użytkową o stężeniu 2% (0,2 l środka w 10 litrach wody).
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

G. TOROWISKA KOLEJOWE
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 -8 l/ha
Maksymalna ilość zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny i na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
PRZECIWWSKAZANIA
1. Środka nie stosować:
- przed wschodami chwastów,
- na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin. - na rośliny mokre, - przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu).
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, gdzie stosowano Glyfos 360 SL, można uprawiać wszystkie rośliny.
Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach
wystąpią objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7
dniach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
wszystkie rośliny -5-7 dni
VI SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza należy zwrócić
uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika.

Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć.

W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

3.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)


renowacja pastwisk (zwierzęta gospodarskie) – 5 dni
Nie dotyczy Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5. OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż
ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Jesienne zwalczanie chwastów w zbożach - zestaw herbicydowy zobacz »