Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dominator Green 360


Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
tel.: (22) 854 03 20, fax: (22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com , www.dowagro.pl


Producent/Dystrybutor:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa,
tel.: (22) 854 03 20, fax: (22) 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com , www.dowagro.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

DOMINATOR GREEN 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy aminofosfonianów, w postaci soli izopropyloaminowej)

– 360 g/l (30,4%)
Zezwolenie MRiRW Nr R-111/2012 z dnia 29.08.2012 r.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych i na użytkach zielonych, oraz w roślinach sadowniczych, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nieużytkowanych rolniczo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza ręcznego.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Dominator Green 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 5-7 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin
następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne
nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, kupkówka pospolita, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, wiechlina łąkowa, życica trwała, bylica pospolita, perz właściwy, mniszek lekarski.

Chwasty średnio wrażliwe: pokrzywa zwyczajna
Chwasty odporne: skrzyp polny.
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA Uwaga
Stosując zalecaną ilość wody 100-150 l/ha używać rozpylaczy zapewniających opryskiwanie
drobnokropliste, natomiast stosując ilość wody 200-300 l/ha używać rozpylaczy
zapewniających opryskiwanie średniokropliste.
POLA UPRAWNE
Pola uprawne wiosną wschodzących chwastów. przed wschodami rośliny uprawnej w celu zwalczania
1. Burak cukrowy, kukurydza

Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów, ale nie później niż na 3 dni przed wschodami rośliny uprawnej. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha w 200-300 l wody Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 l/ha w 200-300 l wody Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1


UWAGI

Nie stosować na glebach bardzo lekkich i piaszczystych.


Nasiona rośliny uprawnej wysiewać na głębokość nie mniejszą niż 2 cm.


Pola uprawne przed zbiorem roślin, desykacja i zwalczanie perzu oraz innych chwastów, ułatwienie zbioru.
1. Pszenica ozima
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność
ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha w 200-300 l wody
(opryskiwanie średniokropliste)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody (opryskiwanie
drobnokropliste) lub 4 l/ha w 200-300 l wody (opryskiwanie średniokropliste).

Stosując Dominator Green 360 SL łącznie z siarczanem amonowym można obniżyć dawkę
środka nie zmniejszając ilości wody:
Dominator Green 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1


2.Rzepak ozimy
Termin stosowania: Środek stosować gdy wilgotność nasion wynosi poniżej 30% to jest na
około 7 dni przed przewidywanym terminem zbioru.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha w 200-300 l wody
(opryskiwanie średniokropliste)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody (opryskiwanie
drobnokropliste) lub 4 l/ha w 200-300 l wody (opryskiwanie średniokropliste).

Stosując Dominator Green 360 SL łącznie z siarczanem amonowym można obniżyć dawkę
środka nie zmniejszając ilości wody:
Dominator Green 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1UWAGI

W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.


Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.


Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.


Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.


Pola uprawne po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować od połowy sierpnia do późnej jesieni na zielone,
intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka
nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych.
W momencie opryskiwania perz powinien osiągnąć wysokość 10-25 cm i wytworzyć co
najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny mieć
co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście
właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha w 200-300 l wody
(opryskiwanie średniokropliste)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody (opryskiwanie
drobnokropliste) lub 4 l/ha w 200-300 l wody (opryskiwanie średniokropliste).

Stosując Dominator Green 360 SL łącznie z siarczanem amonowym można obniżyć dawkę
środka nie zmniejszając ilości wody:
Dominator Green 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

ROŚLINY SADOWNICZE

Pola przeznaczone pod założenie plantacji truskawki
Termin stosowania: Środek stosować od wiosny do jesieni przeciwko intensywnie rosnącym
chwastom, w dawce niezbędnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha w 200-300 l wody
(opryskiwanie średniokropliste)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha w 100-150 l wody (opryskiwanie
drobnokropliste) lub 4-5 l/ha w 200-300 l wody (opryskiwanie średniokropliste).

Środek Dominator Green 360 SL można stosować łącznie ze środkiem Chwastox Extra 300
SL:
Dominator Green 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha w 200-300 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

UWAGI

Wyższą dawkę stosować w czasie bezdeszczowej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem.


Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółkniecie).5. jabłoń, śliwa
Termin stosowania: Środek stosować od wiosny do jesieni przeciwko intensywnie rosnącym
chwastom, w dawce niezbędnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 l/ha w 200-300 l wody
(opryskiwanie średniokropliste)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5-8 l/ha w 200-300 l wody
(opryskiwanie średniokropliste).

Stosując Dominator Green 360 SL łącznie z siarczanem amonowym można obniżyć dawkę
środka nie zmniejszając ilości wody:
Dominator Green 360 SL 5 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha w 200-300 l wody.

Środek Dominator Green 360 SL można stosować łącznie ze środkiem Chwastox Extra 300
SL lub ze środkiem Aminopielik Standard 600 SL:

Dominator Green 360 SL 5 l/ha + Chwastox Extra 300 SL 2,5 l/ha w 200-300 l wody;

Dominator Green 360 SL 5 l/ha + Aminopielik Standard 600 SL 1,5 l/ha w 200-300 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2

UWAGI

Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.


Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin.


Środek stosować w sadach maksymalnie dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym przy zachowaniu minimalnego odstępu pomiędzy zabiegami: 60 dni.UŻYTKI ZIELONE (REKULTYWACJA).
Środek stosuje się do niszczenia traw i roślin dwuliściennych na użytkach zielonych przeznaczonych do rekultywacji. W zależności od stopnia zachwaszczenia zabieg można wykonywać opryskując całą powierzchnię w połączeniu z uprawą mechaniczną, dawkę środka dostosować do występujących chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 l/ha w 200-300 l
wody(opryskiwanie średniokropliste)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-6 l/ha w 200-300 l wody
(opryskiwanie średniokropliste)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1

UWAGA
Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO (tereny przemysłowe)
Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin zielonych przez cały okres wegetacji. Dawki i terminy dostosować do występujących gatunków chwastów lub zbędnej roślinności. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha w 200-300 l wody (opryskiwanie średniokropliste) Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4-5 l/ha w 200-300 l wody (opryskiwanie średniokropliste).
Maksymalna liczba zabiegów w okresie wegetacyjnym -1
UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych i na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.

PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-przed wschodami chwastów,
-na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin, -na rośliny mokre, -przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po
opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), -w mieszaninach z innymi niż wymienione środkami chwastobójczymi, środkami zwiększającymi przyczepność lub przeciwpieniącymi, -podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej.
Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano środek Dominator Green 360 SL, można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.
OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dni


IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a
popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik
opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Dominator Green 360 SL łącznie z siarczanem amonowym
wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić w wodzie siarczan amonowy. Sporządzić ciecz
użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporz ądz oną w z biornik u opry s k iwac z a c iec z uż y tk ową
niez włoc z nie z uż y ć.
W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań.
Bezpośrednio po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.UWAGA
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy z wyjątkiem kiedy środek stosowany jest do desykacji, wówczas:
Pszenica ozima -okres karencji wyznacza termin stosowania (10-14 dni przed zbiorem),
Rzepak ozimy -okres karencji wyznacza termin stosowania (7 dni przed zbiorem).

4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie
strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°Ci
nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ochrona rzepaku przed chwastami - jakie zmiany w najbliższym sezonie? zobacz »