Skocz do zawartości

Zdjęcie

Glifostar 360 SL


Posiadacz zezwolenia: Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska, tel.: +33 (5) 59 60 92 92, fax: +33 (5) 59 60 92 19
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
Glifostar 360 SL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
glifosat (związek z grupy pochodnych kwasu fosfonowego, w formie soli izopropyloaminowej) – 360 g/l (30,85%)

Zezwolenie MRiRW Nr 59/2013 z dnia 18.04.2013 r.
I OPIS DZIAŁANIA
Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych, w sadach, a także chwastów i zbędnej roślinności na terenach nie użytkowanych rolniczo, w tym na torach kolejowych oraz do desykacji pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przed zbiorem.


II DZIAŁANIE NA CHWASTY
Glifostar 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzeni, rozłogów itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego i opryskiwacza ręcznego oraz przy użyciu sprzętu naziemnego montowanego na pojazdach szynowych.
Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, mak polny, ostrożeń polny, owsik wyniosły, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, przytulia czepna, bniec biały, koniczyna polna, kupkówka pospolita, mniszek pospolity, perz zwyczajny, przytulia czepna, wrotycz pospolity, bniec biały, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, koniczyna polna, kupkówka pospolita, mniszek pospolity, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdest ptasi, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna, wrotycz pospolity
Chwasty średnio wrażliwe: ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata
III ZASTOSOWANIE ŚRODKA
POLA UPRAWNE
Przed zbiorem roślin uprawnych, w celu desykacji i zwalczania perzu oraz innych chwastów, a także ułatwienia zbioru.
1. Pszenica ozima
Termin stosowania: Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność
ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie
intensywnego rozwoju.


Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha
Środek Glifostar 360 SL można stosować łącznie z siarczanem amonowym: Glifostar 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


UWAGI
-
W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg wykonać rano lub późnym popołudniem.

-
Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza.

-
Nie stosować środka w zbożu z wsiewkami oraz w roślinach przeznaczonych na materiał siewny.

-
Słomy nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można jej używać jako paszy lub podściółki dla zwierząt.


2. Rzepak ozimy
Termin stosowania: Zabieg wykonać w fazie dojrzałości technicznej rzepaku, gdy nasiona są wykształcone i wilgotność nasion wynosi poniżej 30%, łuszczyny na pędach głównych w 2/3 są barwy żółtoseledynowej natomiast 70% nasion jest barwy czerwonobrązowej. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


UWAGI
-
W celu osiągnięcia właściwego zwalczenia chwastów zbiór wykonać po upływie 10 dni po zabiegu. Aby uzyskać pełen efekt dosuszenia rzepaku zaleca się wykonać zbiór kombajnem w 14-21 dni po zabiegu.

-
Środka nie stosować na plantacjach nasiennych.


Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych -zwalczanie perzu właściwego i innych chwastów.
Termin stosowania: Środek stosować do późnej jesieni na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. W momencie zabiegu rośliny perzu powinny mieć wysokość 10-25 cm i wytworzone co najmniej 3-4 w pełni wykształcone liście. Jednoroczne chwasty jednoliścienne powinny być mieć co najmniej 5 cm wysokości, a chwasty dwuliścienne w pełni wykształcone dwa liście właściwe.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 -4 l/ha Zalecana ilość wody: 150-250 l/ha
Środek Glifostar 360 SL można stosować łącznie z siarczanem amonowym: Glifostar 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha Zalecana ilość wody: 150-250 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
ROŚLINY SADOWNICZE
3. jabłoń
Termin stosowania: Środek stosować w okresie od wiosny do jesieni na zielone chwasty, w czasie ich intensywnego wzrostu, stosując dawkę potrzebną do zniszczenia występujących gatunków chwastów.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 -5 l/ha
Zalecana ilość wody: 300 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1UWAGI
-
Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych.

-
Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na ich uszkodzenia.


TERENY NIEUŻYTKOWANE ROLNICZO
Place magazynowe, tereny przemysłowe, pobocza dróg, tereny komunalne, torowiska.
Termin stosowania: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha
Środek Glifostar 360 SL można stosować łącznie z siarczanem amonowym: Glifostar 360 SL 3 l/ha + siarczan amonowy 5 kg/ha Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
Tory kolejowe
Termin stosowania: W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha
Środek Glifostar 360 SL można stosować łącznie z adiuwantem AS 500 SL: Glifostar 360 SL 4 -5 l/ha + adiuwant AS 500 SL 1,5 /ha
Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1


UWAGA
Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
PRZECIWWSKAZANIA
Środka nie stosować:
-przed wschodami chwastów,
-na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość

uszkodzenia roślin. -na mokre rośliny,
-przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), -w mieszaninach ze środkami innymi niż wymienione w etykiecie.

NASTĘPSTWO ROŚLIN
Na polu, na którym stosowano środek Glifostar 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 5-7 dniach.

OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
5-7 dni

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z
włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z
cieczą użytkową.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
W przypadku stosowania środka Glifostar 360 SL z innym środkiem przygotować ciecz
użytkową środka w połowie wymaganej ilości wody, dodać adiuwant i uzupełnić wodą do
wymaganej ilości.
W przypadku stosowania środka Glifostar 360 SL łącznie z siarczanem amonowym należy
wcześniej w oddzielnym naczyniu rozpuścić siarczan amonowy w wodzie. Sporządzić ciecz
użytkową środka i wlać roztwór siarczanu amonowego do zbiornika opryskiwacza, uzupełnić
wodą do potrzebnej ilości i ponownie dokładnie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie
wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery.
W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę
na pełne odpowietrzenie zbiornika.
Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową
niez włoc z nie z uż y ć.
Po zabiegu aparaturę dokładnie wymyć.


Uwaga
Do opryskiwania mieszaniną środka z siarczanem amonowym używać tylko opryskiwaczy przystosowanych do wykonywania zabiegów nawozami płynnymi.
V ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.

2.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)


Nie dotyczy
Nie dotyczy
3. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY
UPRAWNEJ (okres karencji)
Nie dotyczy
4. OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY
PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ
KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy

5. OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka. Nosić odpowiednią odzież ochronną.
6. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując
te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08
VII PRZECHOWYWANIE
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 5°Ci
nie wyższej niż 35°C.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Zwalczanie samosiewów zbóż w rzepaku: jak zrobić to skutecznie i ekonomicznie? zobacz »