Skocz do zawartości

Zdjęcie

PINOIL 012 AL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-326/2011d z dnia 19.12.2011 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-54/2009 z dnia 29.04.2009 r.
Posiadacz zezwolenia: Neudorff GmbH KG, An der Muehle 3, D-31860 Emmerthal – Republika Federalna Niemiec; tel.: +49 051 55/624, fax: +49 051 55/60 10.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
„Sumin” D.Czabańska, W.Czabański i Wspólnicy Sp.J., ul Jagodowa 4, 62-002 Suchy Las; tel.: (61) 812 51 13, (61) 297 26 00.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

P I N O I L 012 AL
Zawartość substancji czynnej: olej parafinowy – 12 g w 1 litrze środka.
Zezwolenie MRiRW nr R-54/2009 z dnia 29.04.2009 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 210/2009d z dnia 30.11.2009 r. oraz decyzją MRiRW nr R-326/2011d z dnia 19.12.2011 r.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem

I OPIS DZIAŁANIA
Pinoil 012 AL - środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego stosowania,
o działaniu kontaktowym, przeznaczony do amatorskiej ochrony drzew i krzewów ozdobnych przed
szkodnikami.
Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
ROŚLINY OZDOBNE
1. Cis pospolity
Misecznik cisowiec
Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec – przed okresem kwitnienia) do
zwalczania zimujących larw szkodników.
Zalecana dawka: opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.

2. Modrzew europejski
Ochojnik świerkowo-modrzewiowy
Środek stosować w okresie wczesnowiosennym (luty, marzec – przed okresem kwitnienia) do
zwalczania zimujących larw szkodników.
Zalecana dawka: opryskiwać rośliny tak, aby ciecz spływała z pni i gałęzi.

UWAGA:
1. W czasie opryskiwania nie dopuścić do przedostania się środka na inne rośliny konsumpcyjne np. warzywa.
2. Środek stosować w temperaturze powyżej 00 C, podczas bezwietrznej i bezdeszczowej pogody.

III OKRES KARENCJI
Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji. Cis pospolity, Modrzew europejski - NIE DOTYCZY
OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT
Okres zapobiegający zatruciu.
NIE DOTYCZY.


IV PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie
wyższej niż 30oC.
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza; pokaż mu opakowanie lub etykietę.
Opakowanie traktować usuwać jak odpad komunalny.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VI POMOC MEDYCZNA
ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.
W zaistniałych sytuacjach kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk - (58) 682 04 04 Rzeszów - (17) 866 40 25 Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec - (32) 266 11 45 Lublin - (81) 740 89 83 Tarnów - (14) 631 54 09 Łódź - (42) 657 99 00 Warszawa - (22) 619 66 54 Poznań - (61) 847 69 46 Wrocław - (71) 343 30 08
Okres ważności - 2 lata Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy