Skocz do zawartości

Zdjęcie

Sherpa 100 EC


Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 321/2013d z dnia 18.12.2013 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 29/2002 z dnia 12.03.2002 r.
Posiadacz zezwolenia:
SBM Developpement, 42 Chemin du Moulin Carron, Immeuble Norly, 69130 Ecully, Republika Francuska, tel.: +33 4 91 24 44 02/87; fax.+33 4 91 24 44 67.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe Chemirol Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 88 -300 Mogilno, tel.: 52 3188800; fax. 52 318880.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

SHERPA 100 EC
Zawartość substancji czynnej:
cypermetryna – (1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2­dimetylocyklopropanokarboksylan (RS) – .-cyjano-3-fenoksybenzylu (związek z grupy
pyretroidów) - 100 g w 1 litrze środka.

Substancje niebezpieczne, niebędące substancją czynną:
solwent nafta (ropa naftowa) węglowodory lekkie aromatyczne, niskowrząca benzyna
-niespecyfikowana.

Zezwolenie MRiRW Nr 29/2002 z dnia 12.03.2002r.,
zmienione decyzją MRiRW Nr R - 204/2003p z dnia 31.07.2003r.,
decyzją MRiRW Nr R - 120/2004o z dnia 11.03.2004 r.
decyzją MRiRW nr R-38/2009 z dnia 17.02.2009 r.
decyzją MRiRW nr R-61/2012d z dnia 24.02.2012 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 321/2013d z dnia 18.12.2013 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na drogi oddechowe i na skórę.
Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie i pękanie skóry.
Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.
Działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne
zmiany w środowisku wodnym.
Toksyczny dla pszczół w dawce do 0,27 l środka/ha.
Bardzo toksyczny dla pszczół w dawce powyżej 0,27 l środka/ha.

Uwaga !
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany aparaturą naziemną lub agrolotniczą, przeznaczony do zwalczania szkodników gryzących i ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych, zielarskich, ozdobnych oraz w leśnictwie. Środek wykazuje działanie kontaktowe i żołądkowe na szkodniki ssące i gryzące. Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI
I ROŚLINY ROLNICZE
1. ZIEMNIAK
larwy-stonki-ziemniaczanej]larwy stonki ziemniaczanej[/url] i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Zalecana dawka: 0,25-0,3 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy i starszych larw oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.

2. RZEPAK OZIMY
chowacz brukwiaczek
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Opryskiwać przed złożeniem jaj przez chrząszcze, zgodnie z sygnalizacją.

3. RZEPAK OZIMY
słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego)
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu chrząszczy na plantacji, zgodnie z sygnalizacją.

4. BURAK CUKROWY I BURAK PASTEWNY
drobnica burakowa
Zalecana dawka: 0,4 l/ha.
Opryskiwać glebę w 3-4 dni po siewie. pchełka burakowa.
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Opryskiwać w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub po zauważeniu pierwszych
uszkodzeń.
mszyca trzmielinowo - burakowa

Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Stosować przed wystąpieniem kolonii mszyc. rolnice
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją.

5. TRAWY NASIENNE (PLANTACJE WYCZYŃCA ŁĄKOWEGO)
paciornica wyczyńcówka
Zalecana dawka:0,4 l/ha.
Opryskiwać w 5 dni po wylocie muchówek i powtórzyć zabieg po 5-7 dniach. Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha (aparaturą naziemną zalecane opryskiwanie: średniokropliste), 10 l/ha (aparaturą agrolotniczą wyposażoną w atomizery), 30-50 l/ha (aparaturą agrolotniczą).

6. TYTOŃ wciornastek tytoniowiec - wektor brązowej plamistości pomidora
Zalecane stężenie: 0,1% (100 ml środka w 100 litrach wody). na rozsadniku
Stosować 80 ml cieczy na m2.
Opryskiwać rozsadę na 3 dni przed wysadzeniem na plantacji.

na plantacji
trzykrotne opryskiwanie:
I zabieg -po wysadzeniu rozsady - 300 l/ha
II zabieg -po 21 dniach po pierwszym zabiegu -450 l/ha,
III zabieg -po 42 dniach po pierwszym zabiegu -600 l/ha.

7. CHMIEL
mszyca śliwowo-chmielowa

Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1500-3000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia
roślin na plantacji.
Zabieg przed kwitnieniem chmielu wykonać, gdy średnia liczba mszyc bezskrzydłych na
1 liściu wynosi 50-100, a po kwitnieniu 5-10.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. DRZEWA OWOCOWE
piędzik przedzimek, zwójkówki i inne gąsienice zjadające liście, szkodniki minujące, miodówki, mszyce, znamionówka tarniówka, namiotnica gruszowa
Zalecana dawka: 0,375-0,45 l/ha.

2. JABŁOŃ, GRUSZA
owocówka j abłkóweczka
Zalecana dawka: 0,375-0,45 l/ha.
kwieciak jabłkowiec
Zalecana dawka: 0,375 l/ha.
Najczęściej zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

3. PORZECZKI
mszyce, brzęczak porzeczkowy, piłecznica agrestowa, plamiec agreściak, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, krzywiki
Zalecana dawka: 0,375 l/ha.
przezierniki, pryszczarki
Zalecana dawka: 0,45 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-900 l/ha.
W sadach i jagodnikach towarowych ograniczyć stosowanie środka do jednego zabiegu
w sezonie wegetacyjnym. Dalsze niezbędne zabiegi wykonać środkami z innych grup
chemicznych.

ROŚLINY WARZYWNE
1. KAPUSTNE
gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka
Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.
Opryskiwać w okresie masowego wylęgania się gąsienic.
Niższą z zalecanych dawek stosować na wcześniejsze stadia rozwojowe gąsienic.
mszyca kapuściana

Zalecana dawka: 0,2-0,3 l/ha.
Opryskiwać po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
chowacze łodygowe, pchełki na rozsadzie kapusty

Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Opryskiwać rośliny z chwilą pojawienia się szkodnika.

2. POMIDOR
larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, mszyce
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.

3. RZODKIEWKA
pchełki
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.

4. GROCH
pachówka strączkóweczka
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Opryskiwać w początkowym okresie zawiązywania się strąków. mszyca grochowa
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu licznych kolonii. wciornastki
Zalecana dawka: 0,2 l/ha.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.

5. CEBULA, POR
wciornastki
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. RÓŻNE WARZYWA
piętnówki
Zalecana dawka: 0,3 l/ha.
Stosować zgodnie z sygnalizacją.

ROŚLINY WARZYWNE (PLANTACJE NASIENNE)
zmieniki
Zalecana dawka: 0,25 l/ha.
1. CEBULA, KOPER OGRODOWY, MARCHEW, PIETRUSZKA
Opryskiwać w okresie kwitnienia 25-50% kwiatostanów.
2. FASOLA
Opryskiwać w okresie nalotu pluskwiaków od początku formowania się pąków kwiatowych.
3. OGÓREK GRUNTOWY
Opryskiwać po zauważeniu nekrotycznych plam na najmłodszych liściach.
Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średni okr opli ste.

ROŚLINY WARZYWNE (POD OSŁONAMI)
1. POMIDOR, OGÓREK, PAPRYKA
mszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wielkości masy roślinnej.

ROŚLINY OZDOBNE (W GRUNCIE)
mszyce, gąsienice zjadające liście, wciornastki i inne owady szkodliwe
Zalecane stężenie: 0,04-0,05% (40-50 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600 l/ha.

ROŚLINY OZDOBNE (POD OSŁONAMI)
mszyce, wciornastki i inne owady szkodliwe
Zalecane stężenie: 0,05% (50 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej 1000-2000 l/ha w zależności od wysokości roślin i ich zagęszczenia na plantacji.

ROŚLINY ZIELARSKIE
gąsienice, chrząszcze, mszyce, zmieniki, wciornastki i inne owady szkodliwe
Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej 600-1000 1 cieczy użytkowej/ha w zależności od wysokości oślin i ich zagęszczenia na plantacji.

LEŚNICTWO
1. starsze drzewostany
brudnica mniszka, boreczniki, strzygonia choinówka i inne larwy liściożerne
Zalecana dawka: 0,1-0,2 l/ha.
Środek w wyższej z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Do zabiegów agrolotniczych środek stosować łącznie z ze środkiem wspomagającym Ikar 95
EC lub Dedal 90 EC w dawce 0,7-1 l/ha z dodatkiem wody w ilości 1,3-2 l/ha.
szeliniak s osnowiec i inne ryjkowce

Zalecane stężenie: 0,5-1,25%. (500-1250 ml środka w 100 litrach wody).
Środek stosować do maczania nadziemnych części sadzonek przed wysadzeniem na miejsce
stałe lub opryskiwać uprawy aparaturą naziemną stosując 50-100 1 cieczy/ha. -do zabezpieczenia surowca drzewnego i zwalczania szkodników wtórnych Zalecane stężenie: 0,1-0,8% (100-800 ml środka w 100 litrach wody).
Stosować 5 1 cieczy użytkowej na m3 drewna.
Środek w wyższym z zalecanych stężeń stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

UWAGI:
1. Środek najskuteczniej działa w temperaturze poniżej 20° C. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia.
2. W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
4. Zabieg agrolotniczy wykonać gdy prędkość wiatru wynosi 1-3 m/sek.
5. W przypadku opryskiwania roślin (np. kapusta, CEBULA, goździk) lub szkodników np. (mszyca kapuściana) pokrytych nalotem woskowym dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.
6. Przy zastosowaniu w dawce do 0,27 l/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających stosować po wieczornym oblocie pszczół.
7. Przy zastosowaniu w dawce powyżej 0,27 l/ha w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować:
- na rośliny uprawne w czasie kwitnienia
- kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty
-w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek, a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru i przeznaczenia do konsumpcji
ZIEMNIAK, RZEPAK OZIMY, burak cukrowy, burak pastewny, CHMIEL, jabłka, grusze, GROCH, CEBULA,
POR, rośliny zielarskie -14 dni;
porzeczka czarna - 21 dni;
RZODKIEWKA - 10 dni;
KAPUSTNE, GROCH, POMIDOR gruntowy - 7 dni;
POMIDOR, OGÓREK, PAPRYKA pod osłonami - 3 dni;
trawy nasienne, plantacje nasienne roślin warzywnych, rośliny ozdobne w gruncie i pod
osłonami, leśnictwo – nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
30 dni przy zastosowaniu środka w dawce powyżej 0,27 l/ha.
DLA LUDZI I ZWIERZĄT
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą
(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać dobrze wentylowanym pomieszczeniu i w warunkach suchych. w miejscach
dostępnych jedynie dla osób uprawnionych.
Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
Nosić odpowiednią odzież ochronną odpowiednie, rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
BRAK. STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza(o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).

VIII POMOC MEDYCZNA
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów –(17) 866-40-25 Kraków – (12) 411-99-99 Sosnowiec –(32) 266-11-45 Lublin – (81) 740-89-83 Tarnów –(14) 631-54-09 Łódź – (42) 657-99-00 Warszawa –(22) 619-66-54 Poznań – (61) 847-69-46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 3 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto -........
Nr partii -........


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy