Skocz do zawartości

Zdjęcie

Obsydian 01 AL


Załącznik do decyzji MRiRW nr R-41/2014d z dnia 14.02.2014 r.
Posiadacz zezwolenia: „FREGATA” S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk – Oliwa, tel.: (58) 552 00 27 do 29, fax: (58) 552 48 31; www.fregata.gda.pl
Przestrzegaj etykiety stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

OBSYDIAN 01 AL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
pyretryny /pyretryna I, pyretryna II, cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, jasmolina II/ –
(związki z grupy naturalnych pyretryn) – 1,0 g/l (0,1%)

Zezwolenie MRiRW Nr R-5/2010 z dnia 08.01.2010 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-41/2014d z dnia 14.02.2014 r.
Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z
instrukcją użycia.
Chronić przed dziećmi.

I OPIS DZIAŁANIA
Obsydian 01 AL jest środkiem owadobójczym w formie cieczy do bezpośredniego stosowania, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania niektórych szkodników róży, fuksji, pelargonii i begonii uprawianych przez użytkowników nieprofesjonalnych w mieszkaniach, na balkonach, w ogrodach działkowych i ogrodach przydomowych. Na roślinie działa wgłębnie.
Etykieta środka ochrony roślin OBSYDIAN 01 AL, załącznik do decyzji MRiRW
Załącznik do decyzji MRiRW nr R-41/2014d z dnia 14.02.2014 r.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
ROŚLINY OZDOBNE
1. Róża (w uprawie polowej)
mszyca różano -szczeciowa
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika.

2. Fuksja
(w uprawie pod osłonami)
mączlik szklarniowy
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika. W przypadku osobników dorosłych środek stosować dwukrotnie, w odstępie 7 dni.

3. Pelargonia
(w uprawie polowej i w uprawie pod osłonami)
mszyca ziemniaczana
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika.

4. Begonia
(w uprawie pod osłonami)
mszyca ziemniaczana
Termin stosowania: Stosować po wystąpieniu szkodnika.
Stosowanie środka ograniczyć do trzech zabiegów w sezonie, przy zachowaniu odstępu 7­21 dni.
Środek stosować przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych, o
odmiennym mechanizmie działania.

III SPOSÓB STOSOWANIA
Opryskiwać rośliny z odległości 20-40 cm. Opryskiwać dokładnie całą roślinę tak, aby była
wilgotna, ale żeby nie tworzyły się ściekające krople.
Należy także dokładnie i równomiernie opryskać dolną stronę liści.

IV WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Środek stosować w temperaturze poniżej 20°C.
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie
stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły
mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.
Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy
odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły
objawy uszkodzenia roślin.
Środka nie stosować w czasie silnego nasłonecznienia.
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-41/2014d z dnia 14.02.2014 r.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 25oC.
Chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji ­Zawartość netto ­Nr partii ­
Etykieta środka ochrony roślin OBSYDIAN 01 AL, załącznik do decyzji MRiRW


Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy