Skocz do zawartości

Zdjęcie

Spintor 240 SC


Posiadacz zezwolenia:
Dow AgroSciences Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50 A, 02-672 Warszawa, tel.: 22 854 03 24, fax: 22 854 03 29, e-mail: fwrpols@dow.com, www.dowagro.pl
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin
1. SUMIN, D. CZABANSKA W CZABANSKI I WSPOLNICY S.J., ul. Jagodowa 4, 62­002 Suchy Las, tel.: 61 297 26 00, fax: 61 297 26 02, e-mail: sumin@sumin.com.pl
2. TARGET S.A. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774 10 90, fax: 58 774 10 91, e-mail: info@target.com.pl
3. SCOTTS POLAND SP. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel.: 22 395 64 00, fax: 22 395 64 08, e-mail: info.poland@everris.com

SpinTor 240 SC
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych/nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Spinosad: Spinozyn A, Spinozyn D (substancja z grupy makrocyklicznych laktonów) ­240 g/l (22,72 %)

Zezwolenie MRiRW nr R-131/2012 z dnia 28.09.2012 r.
Zmienione decyzją MRiRW nr R-414/2014d z dnia 29.10.2014

Uwaga
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
EUH 401– W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną. P391 – Zebrać wyciek.

I OPIS DZIAŁANIA
SpinTor 240 SC jest środkiem owadobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Działanie wgłębne dotyczy wyłącznie młodych liści. Środek jest otrzymywany w wyniku fermentacji bakterii Saccharopolyspora spinosa.
Substancja biologicznie czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do
paraliżu,
a następnie do śmierci szkodników.
Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć szkodnika
następuje po upływie kilku godzin.
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub ręcznych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak
larwy stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 -0,15 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe larw. W razie konieczność zabieg powtórzyć. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika, na wyższe stadia rozwojowe larw i w przypadku bujnej naci ziemniaczanej. Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni
Zalecana ilość wody: 150 -400 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

ROŚLINY WARZYWNE (W GRUNCIE)
1. Kapusta głowiasta biała
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 -0,4 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic.
W razie konieczności zabieg powtórzyć. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku
dużej liczebności szkodnika lub na starsze stadia rozwojowe gąsienic.
Liczba zabiegów:1-3

Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni

wciornastek tytoniowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 -0,4 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na początku zasiedlania rośliny przez szkodnika, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. W razie konieczności zabieg powtórzyć po ponownym zasiedleniu rośliny przez wciornastka (szczególnie wskazane jest przeprowadzenie zabiegu w okresie migracji wciornastka z cebuli na kapustę – załamywanie się szczypioru na cebuli). Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. Liczba zabiegów:1-3
Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

2. Kalafior
bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 -0,4 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic.
W razie konieczności zabieg powtórzyć. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku
dużej liczebności szkodnika oraz na starsze stadia rozwojowe gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni

3. Brokuł
bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 -0,4 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać na najmłodsze stadia rozwojowe gąsienic.
W razie konieczności zabieg powtórzyć. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku
dużej liczebności szkodnika oraz na starsze stadia rozwojowe gąsienic.
Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni

4. Cebula
wciornastek tytoniowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 -0,4 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

5. Por
wciornastek tytoniowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 -0,4 l/ha
Termin stosowania środka: Zabieg wykonać, gdy pojawią się pierwsze larwy i postacie dorosłe wciornastka lub po zauważeniu pierwszych uszkodzeń. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika lub gdy występuje niska wilgotność powietrza oraz wysoka temperatura. Zalecana ilość wody: 200 -600 l/ha
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

ROŚLINY WARZYWNE (POD OSŁONAMI)
1. Pomidor
wciornastek zachodni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody)

Termin stosowania środka: Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Zalecana ilość wody: 300 -2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 -10 dni

2. Ogórek
wciornastek zachodni
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100
litrach wody)
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach
wody)

Termin stosowania środka: Opryskiwać z chwilą pojawienia się osobników dorosłych.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć.
Zalecana ilość wody: 300 -2000 l/ha w zależności od wysokości i zagęszczenia roślin

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 -10 dni

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ
1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze od 8° do 25°C.
2. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej strony liści.
3. Zabieg wykonać co najmniej na 4 godziny przed spodziewanym deszczem i co najmniej 12 godzin przed planowanym deszczowaniem plantacji.
4. Efekt działania środka jest widoczny po kilku dniach od momentu wykonania zabiegu.
5. Zabieg pod osłonami wykonywać w godzinach wieczornych.
6. Aby zapobiec zjawisku odporności:
- środek może być stosowany w sezonie wegetacyjnym nie więcej niż 3 razy w ziemniakach i warzywach uprawianych w gruncie oraz 4 razy w warzywach uprawianych pod osłonami. Zabiegi wykonać przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania;
- unikać stosowania środka na następujące po sobie pokolenia szkodnika. Można stosować środek kilkakrotnie na to samo pokolenie;
- jeśli nie można precyzyjnie określić kolejnego pokolenia, nie stosować więcej niż 3 razy w zabiegach występujących po sobie i nie dlużej niż 30 dni.

IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY
Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:
– po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.
W celu uniknięcia zmycia produktu z liści ziemniaka i warzyw resztki cieczy użytkowej oraz
wodę użytą do mycia aparatury wypryskać dopiero po obeschnięciu liści.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.
Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
UPRAWY W GRUNCIE
Niebezpieczne dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty.
UPRAWY POD OSŁONAMI
Stosowanie pod osłonami możliwe tylko, gdy nie są obecne pszczoły lub inne owady zapylające. Unikać narażenia pszczół na działanie środka.
Niebezpieczny dla stawonogów niebędących celem działania środka. Unikać narażenia stawonogów niebędacych celem działania w uprawach pod osłonami.
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych o szerokości:
- 5 m w uprawie ziemniaka,
- 10 m w uprawie kapusty, kalafiora, brokułu cebuli i pora,
- 20 m w uprawie pomidora i ogórka.
W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji):
Cebula, Por -7 dni,
kapusta, Kalafior, Brokuł, Pomidor (pod osłonami), Ogórek (pod osłonami), Ziemniak -3 dni
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

VI WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Przechowywać w temperaturze 5 oC -30oC, w suchym dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, unikać skrajnych temperatur.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

VII PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -.........
Zawartość netto -.........
Nr partii -.........Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy