Skocz do zawartości

Zdjęcie

Stonkat 20 SP etykieta nieprofesjonalni


Załącznik nr 2 do pozwolenia MRiRW nr R-38/2014 h.r. z dnia 13.05.2014 r.
Posiadacz pozwolenia na handel równoległy:
Zakład Produkcyjno-Handlowy ,,BEST -PEST”, Małgorzata Świętosławska, Jacek
Świętosławski Sp. J., ul. Moździerzowców 6 B, 43-602 Jaworzno tel.: (32) 617 75 71,
fax: 32 615 00 07 e-mail: biuro@bestpest.com.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

STONKAT 20 SP
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
acetamipryd - związek z grupy pochodnych neonikotynoidów - 20%.

Pozwolenie MRiRW Nr R- 38/2014 h.r. z dnia 13.05.2014 r.

UWAGA
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany.
EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.
P102 Chronić przed dziećmi.
P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować odzież ochronną.
P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P391 Zebrać rozsypany produkt.

I OPIS DZIAŁANIA
Stonkat 20 SP jest środkiem owadobójczym w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania
szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, roślinach sadowniczych,
warzywnych, ozdobnych.
Środek Stonkat 20 SP stosowany jest przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY ROLNICZE
1. Ziemniak
Larwy stonki ziemniaczanej i chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 g/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 g/100 m2.
Zabieg wykonać w momencie składania jaj i masowego wylęgu larw.
W przypadku długotrwałych nalotów szkodnika zabieg można powtórzyć z użyciem
środka z innej grupy chemicznej.
Zalecana ilość wody: 2-4 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
ROŚLINY SADOWNICZE
1. Jabłoń
mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.

Toczyk gruszowiaczek
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonać od fazy różowego pąka do końca opadania płatków kwiatowych.
Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-14 dni.
Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj.

Owocnica jabłkowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2. Liczba zabiegów: 1.
Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, w fazie opadania płatków kwiatowych.
Pryszarek jabłoniak
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe
opadanie) (BBCH 59-73).

Ogrodnica niszczylistka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Stosować w okresie od końca kwitnienia do początku opadania owoców (czerwcowe opadanie) (BBCH 59-73).

Bawełnica korówka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Zalecana dawka: Stonkat 20 SP 2,0 g/100 m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Opryskiwać od fazy zielonego pąka w momencie pojawienia się pierwszych kolonii
mszyc (powyżej BBCH 56).

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem
zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

2. Wiśnia i czereśnia
Nasionnica trześniówka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonywać w okresie licznego pojawiania się muchówek i masowego składania jaj.
W przypadku rozciągniętego w czasie nalotu muchówek można dokonać 2-3 zabiegów
środkami należącymi do innych grup chemicznych.

mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Stonkat 20 SP można
stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Stonkat 20 SP 1,25 g/100 m2 + adiuwanta Slippa 1 ml/100 m2.

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem
zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

3. Grusza
Owocówka jabłkóweczka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku lotu motyli i masowego składania jaj lub w fazie rozwoju jaj „czarna główka”.
mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem
zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

4. Śliwa
mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
W przypadku dużego nasilenia występowania szkodnika środek Stonkat 20 SP można
stosować łącznie z adiuwantem Slippa.
Zalecana dawka: Stonkat 20 SP 1,25 g/100 m2 + adiuwanta Slippa 1,0 ml/100 m2.

Owocnice śliwowe
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Środek stosować na początku okresu wylęgania się larw, jednak nie wcześniej, niż pod koniec fazy opadania płatków kwiatowych.

Owocówka śliwkóweczka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 2-3 tygodnie.
Środek stosować w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj na każde
pojawiające się pokolenie szkodnika.

Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem
zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

5. Truskawka
Opuchlaki
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 g/100 m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 g/100 m2.
Liczba zabiegów: 1.

Zabieg wykonywać po zbiorze owoców opryskując rośliny i glebę pod nimi.
Zalecana ilość wody: 5,0 - 9,0 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem
zastosowań małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 2.

III STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony
roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik.

ROŚLINY SADOWNICZE
1. Grusza.
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Środek Stonkat 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Stonkat 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca
dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa
żółta.
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zabieg wykonać od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do początku fazy rozwoju
owoców (BBCH 11-71).
Środek ogranicza występowanie osobników dorosłych i larw pierwszego pokolenia.

Śluzownica ciemna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

Kwieciak gruszowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

Pryszczarek gruszowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Środek stosować w fazie rozwoju owoców (BBCH 71-79).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

2. Śliwa.
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca
dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Misecznik śliwowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Środek stosować na początku żerowania szkodników od fazy zielonego pąka do fazy białego pąka śliwy (BBCH 54-59).
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2 . Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

3. Wiśnia, czereśnia.
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca
dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

Śluzownica ciemna
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać po stwierdzeniu obecności szkodnika, od początku fazy rozwoju owoców do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 71-89).

Licinek tarninaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Środek stosować od fazy gdy pąki kwiatowe nabrzmiewają do końca fazy rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

Kwieciak pestkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Zabieg wykonywać w okresie występowania chrząszczy od fazy pąka białego do końca fazy kwitnienia (BBCH 57-69).
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

4. Morela, brzoskwinia.
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca
dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

mszyce]Mszyce[/url]
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 1.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

5. Winorośl.
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca
dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

mszyce]Mszyce[/url]
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 1.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

Ogrodnica niszczylistka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89).
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

6. Borówka amerykańska.
Zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca
dojrzewania owoców (BBCH 11-89) z zachowaniem okresu karencji.

mszyce]Mszyce[/url]
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 1.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc tj. od fazy pierwszego liścia do końca dojrzewania owoców (BBCH 11-89).

Ogrodnica niszczylistka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Środek stosować od fazy pełni kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 65-89).

Pryszczarek borówkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.
Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzeń na liściach od końca fazy
kwitnienia do końca fazy dojrzewania owoców (BBCH 69-89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0-7,5 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

7. Leszczyna
mszyce]Mszyce[/url], zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca
fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2-7,5 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

8. Malina
mszyce]Mszyce[/url], zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca
fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Krzywik maliniaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Środek stosować w okresie pękania pąków (BBCH 56-59).

Kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się chrząszczy, przed kwitnieniem, gdy pąki
kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

Pryszczarek namalinek łodygowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać w okresie lotu muchówek, od fazy gdy jest rozwinięty pierwszy liść do fazy
gdy pędy osiągają około 90 % typowej długości lub po zbiorze owoców (BBCH 11-39 lub
BBCH powyżej 89). Opryskiwać dokładnie dolne części pędów.

Przeziernik malinowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Opryskiwać po zbiorze owoców (BBCH powyżej 89).

Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

9. Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
mszyce]Mszyce[/url], zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2.
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Krzywik porzeczkowiaczek
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59)

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Stosować w fazie rozwoju kwiatostanu (BBCH 51-59).

Owocnica porzeczkowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10-14 dni.
Zabieg wykonać od początku fazy kwitnienia gdy jest około 10% rozwiniętych kwiatów
do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 61-69).

Przeziernik porzeczkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do
końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

10. Agrest.
mszyce]Mszyce[/url], zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2.
Opryskiwać od momentu wylęgania młodych larw tj. od fazy pierwszego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.

Przeziernik porzeczkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli, od fazy zasychania kwiatów do końca fazy kwitnienia tj. gdy wszystkie płatki opadną (BBCH 67-69).
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2 . Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

11. Truskawka
Kwieciak malinowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 - 14 dni.
Opryskiwać w okresie pojawienia się chrząszczy, w fazie rozwoju kwiatostanu kiedy pąki
kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).

zmieniki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w okresie pojawienia się szkodnika, w fazie rozwoju kwiatostanu kiedy pąki kwiatowe rozluźniają się (BBCH 51-59).
Zalecana ilość wody w uprawach sadowniczych: 2,0 - 7,5 l/100 m2 . Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE W GRUNCIE
1. papryka]Papryka[/url].
Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia
(BBCH 11-69).

mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy
50% owoców uzyskuje typową barwę(BBCH 11-85).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Ostęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

zmieniki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).
Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2- 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

2. Dynia, melon, kawon
Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

zmieniki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).
Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

3. Ogórek
Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
.
Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Ostęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

zmieniki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy pełni kwitnienia (BBCH 11-69).
Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2– 5 l/100 m2 . Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

4. Czosnek
mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do fazy gdy pierwsze
torebki pękają (BBCH 11-85).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Ostęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2– 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
5. sałata
mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy
50% owoców lub 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

6. Szpinak
mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy
50% owoców lub 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).
Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

7. Bób
Strąkowiec bobowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać od fazy 3 liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-70).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

8. Groch, fasola
Strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać od fazy 3 liści do końca fazy kwitnienia (BBCH 13-70).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Ostęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego
liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

9. Burak ćwikłowy
Pchełka burakowa, drobnica burakowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych szkodników od fazy gdy widoczna jest pierwsza para jeszcze nie rozwiniętych liści do fazy 9-ciu liści właściwych (BBCH 11-19).
Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m2 . Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

10. Por
Chowacz szczypiorak, młode gąsiennice wgryzki szczypiórki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy 1 liścia właściwego, nie
później niż do momentu osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11-48).

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego
liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Ostęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

11. Cebula.
Chowacz szczypiorak, młode gąsiennice wgryzki szczypiórki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy 1 liścia właściwego, nie
później niż do momentu osiągnięcia połowy docelowej masy warzyw (BBCH 11-48).

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
.
Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego
liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy
50% owoców lub 50% nasion dojrzało (BBCH 11-85).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

12. Kapusta głowiasta.
pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń,
od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (BBCH 13-48).

Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego
liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

13. Kapusta brukselska, kapusta pekińska.
Wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec
Środek Mospilan 20 SP stosować łącznie z adiuwantem Slippa:
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:
Mospilan 20 SP 2,0 g/100m2 + Slippa 2,0 ml/100 m2. Liczba zabiegów: 3.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Stosować w okresie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego
liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).

pchełki, chowacz czterozębny, chowacz brukwiaczek, gnatarz rzepakowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika lub po zaobserwowaniu uszkodzeń,
od fazy 3 liści do fazy osiągnięcia 80% docelowej masy główki (kapusta pekińska) lub
do fazy osiągnięcia 80% rozgałęzień mocno zamkniętych (Kapusta brukselska) (BBCH
13-48).

Śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Opryskiwać w momencie pojawienia się szkodnika od fazy wyraźnie rozwiniętego
pierwszego liścia do momentu tworzenia się części jadalnych roślin (BBCH 11-39).

mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Środek stosować od fazy gdy pierwszy liść właściwy jest rozwinięty do fazy osiągnięcia
połowy docelowej masy główek i liści (BBCH 11-48).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 - 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

14. fasola.
zmieniki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2.
Stosować w momencie pojawienia się szkodnika, od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia do końca fazy kwitnienia (BBCH 11-69).
Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2,0 – 5,0 l/100 m2 . Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

15. pomidor]Pomidor[/url].
Skoczogonki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Środek stosować od fazy pierwszego dobrze rozwiniętego liścia na pędzie głównym do 9-ciu rozwiniętych liści na pędzie głównym (BBCH 11-19).

mszyce]Mszyce[/url]
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100m2. Liczba zabiegów: 1.
Opryskiwać w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Środek stosować od fazy wyraźnie rozwiniętego pierwszego liścia do końca fazy gdy
50% owoców uzyskuje typową barwę (BBCH 11-85).

Zalecana ilość wody w uprawach warzywnych: 2 – 5 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ROŚLINY WARZYWNE UPRAWIANE POD OSŁONAMI
1. Ogórek, pomidor]Pomidor[/url], papryka]Papryka[/url], oberżyna, sałata, .
Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce]Mszyce[/url], zmieniki, pchełki
Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g
środka w 10 litrach wody.
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10
litrach wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny
uprawnej (BBCH 11-89).
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Zalecana ilość wody w uprawie roślin warzywnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych:
3-20 l/100 m2 .
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ROŚLINY OZDOBNE UPRAWIANE W GRUNCIE I POD OSŁONAMI
Mączlik szklarniowy, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, miniarki, mszyce]Mszyce[/url], czerwce, zmieniki
Maksymalne zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g
środka w 10 litrach wody.
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,04% tj. 4 g środka w 10
litrach wody.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7-10 dni.
Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.
Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
Zalecana ilość wody w uprawie roślin ozdobnych przy użyciu opryskiwaczy ręcznych: 3­20 l/100 m2 .

UWAGI
1. W celu zminimalizowania ryzyka uodparniania się zwalczanych szkodników na acetamipryd w przypadku konieczności powtórzenia zabiegu zamiast środka Mospilan 20 SP zaleca się stosować insektycyd zawierający substancję czynną z innej grupy chemicznej.
2. Opryskiwanie przeciwko szkodnikom (zwłaszcza ssącym) wykonać dokładnie, pokrywając wszystkie części roślin cieczą użytkową.
3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i warzywne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.


IV SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć czystą wodą.

V WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka na roślinach pokrytych spadzią.
W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne
jest wyznaczenie: - zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha; - zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwini, truskawki, bobu, fasoli, grochu, cebuli, czosnku, papryki, pora, sałaty, szpinaku, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, kapusty brukselki, dyni, melona, kawona; - zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie agrestu, borówki amerykańskiej, maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, leszczyny, winorośli; - zadarnionej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawianych pod osłonami (typu tunel foliowy) oberżynie, papryce, ogórku, sałacie, w dawce do 0,2 kg/ha;.
W przypadku stosowania środka w uprawianych pod osłonami oberżynie, papryce, ogórku, pomidorze, sałacie, oraz roślinach ozdobnych w dawce od 0,2 kg/ha do 0,8 kg/ha istnieje konieczność zastosowania izolacji od środowiska glebowego i wodnego.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha;
- 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka
w gruszy, śliwie, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwini;
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka
w agreście, borówce amerykańskiej, leszczynie, malinie, porzeczce czarnej,
porzeczce czerwonej, porzeczce białej, winorośli, roślinach ozdobnych uprawianych
w gruncie.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Rozproszenie rozcieńczonej cieczy użytkowej i wody po myciu aparatury wykonywać dopiero po obeschnięciu opryskiwanych roślin, obniżając ciśnienie robocze oraz zwiększając prędkość roboczą opryskiwacza.
Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie dotyczy.
Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Ziemniak – 3 dni.
Rośliny sadownicze i warzywne - 14 dni.
Rośliny ozdobne – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.
Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

VI PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o
ile to możliwe, pokaż etykietę).

VII WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA
Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C z dala od źródeł ciepła
Przechowywać pod zamknięciem.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin
będących środkami niebezpiecznymi.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów.

Okres ważności - 4 lata
Data produkcji -........
Zawartość netto - ........
Nr partii -.......Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy