Skocz do zawartości

Zdjęcie

MADEX SC


MADEX SC


Zawartość substancji aktywnej: 3 x 1013 granul Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV) ­entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW Nr 3/2005 z dnia 24.08.2005 r. zmienione decyzją MRiRW nr R- 112 /2009 z dnia 26.06.2009 r.

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Madex SC jest biologicznym środkiem owadobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu żołądkowym, przeznaczony do zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadach jabłoniowych..

II ZAKRES STOSOWANIA

1. JABŁOŃ
owocówka jabłkóweczka
Zalecana dawka: 250-270 ml/ha z dodatkiem 250g/1000 litrów wody odtłuszczonego mleka w proszku.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.
Opryskiwać dwukrotnie:
I zabieg - początek wylęgania się larw pierwszego pokolenia, faza "czarnej główki"
II zabieg - około 12 dni po pierwszym zabiegu.

UWAGI:
1. Z uwagi na działanie żołądkowe środka ważne jest równomierne pokrycie roślin cieczą użytkową.
2. Zabieg powtórzyć po silnym opadzie deszczu (powyżej 20 mm) bezpośrednio po opryskiwaniu.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w
zbiorniku mechanicznie wymieszać.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.

IV OKRES KARENCJI
okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji NIE DOTYCZY

 

V OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu NIE DOTYCZY

VI WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

. Chronić przed dziećmi.
. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
. Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.
. W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast przemyć ją dużą ilością wody.
. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy. . W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub etykietę. .
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. .
Resztki nie zużytej cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej.
Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej. .
Zużyte opakowania traktować jako odpady komunalne. .
Zabrania się spalania opakowań po środku na powierzchni ziemi.

UWAGA !
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ POŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻETRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VII ANTIDOTUM
BAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

VIII POMOC MEDYCZNA

 

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25 Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45 Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09 Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54 Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

IX PRZECHOWYWANIE
Przechowywać w temperaturze 0 - 5oC.

Okres ważności - …….
Data produkcji - ........
Okres ważności 1 rok.
Zawartość netto - ........
Nr partii - ........

Załącznik do decyzji MRiRW nr R- 112/2009 z dnia 26.06.2009 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr 3/2005 z dnia 24.08.2005 r.
Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Andermatt BIOCONTROL AG, Stahlermatten 6, CH -6146 Grossdietwil, Konfederacja Szwajcarska; tel. + 41 (0) 62 917-50-05, fax. 0041 (0) 62 917-50-01; e-mail:sales@biocontrol.ch
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:
Koppert Polska Sp. z o.o. Duchnice, ul. Ożarowska 46, 05-850 Ożarów Mazowiecki, tel. 022 721 -18-89, fax:022 721-18-90, e-mail:info@koppert.pl.

Przestrzegaj etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy