Skocz do zawartości

Zdjęcie

Decis AL


DECIS AL


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,0075 g/l (0,00075%)


Zezwolenie MRiRW nr R-5/2014wu z dnia 02.06.2014 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-273/2014d z dnia 1.08.2014 r.

 

 

Niebezpieczny dla środowiska
Bardzo toksyczny dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne skutki w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
Decis AL to środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego stosowania o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników w hobbystycznej uprawie roślin ozdobnych w pomieszczeniach zamkniętych, w gruncie i pod osłonami oraz w amatorskiej uprawie warzyw (pod osłonami i w gruncie). Środek jest przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Róża i inne rośliny ozdobne.
Mszyce]mszyce[/url], mączliki, gąsienice motyli, poskrzypka liliowa.
Termin stosowania:
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach.
W razie potrzeby zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

2.Pomidor, ogórek, cukinia
mączlik szklarniowy
Termin stosowania:
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach.
W razie potrzeby
zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w cyklu produkcyjnym: 4
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

3. Pomidor
Mszyce]mszyce[/url]
Termin stosowania:
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach.
W razie potrzeby
zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

4. Fasola, Fasola szparagowa, bób
Mszyce]mszyce[/url], oprzędziki
Termin stosowania:
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach.
W razie potrzeby
zabieg powtórzyć po upływie 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni

5. Brokuł, kalafior, kapusta włoska, jarmuż, kapusta pekińska, kapusta głowiasta.
mszyca kapuściana, larwy bielinka kapustnika, larwy bielinka rzepnika.
Termin stosowania:
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach.
W razie potrzeby
zabieg powtórzyć po upływie 14 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp między zabiegami: 14 dni

6. Brukselka
mszyca kapuściana, larwy bielinka kapustnika, larwy bielinka rzepnika.
Termin stosowania:
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach.
W razie potrzeby
zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

7. Sałata
Mszyce]mszyce[/url], błyszczka jarzynówka
Termin stosowania:
Stosować po zaobserwowaniu szkodników lub uszkodzeń na roślinach.
W razie potrzeby
zabieg powtórzyć po upływie 7 dni.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3
Minimalny odstęp między zabiegami: 7 dni

Uwagi:
Środka nie należy stosować w odstępach krótszych niż rekomendowane w etykiecie. Nie należy przekraczać maksymalnej liczby zabiegów. W przypadku wykonywania kolejnych zabiegów lub ponownego pojawienia się szkodników stosować przemiennie preparaty z innych grup chemicznych. Unikać wykonywania zabiegów w trakcie kwitnienia. Zabieg najlepiej wykonywać wczesnym rankiem lub wieczorem. Nie opryskiwać w pełnym słońcu i na roślinach silnie przesuszonych.
Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od obszarów poddanych działaniu środka do momentu jego wyschnięcia.
W przypadku obecności w populacji mszycy lub mączlika szklarniowego form odpornych skuteczność środka może być niewystarczająca. Zaleca się wykonanie na każdej uprawianej odmianie roślin próbnego zabiegu w celu sprawdzenia czy nie wystąpiły uszkodzenia zwłaszcza przed zastosowaniem środka na większą skalę lub na szczególnie cenną kolekcję roślin.

III SPOSÓB UŻYCIA
1. WSTRZĄSNĄĆ BEZPOŚREDNIO PRZED UŻYCIEM
2. Przekręcić dyszę do pozycji „ON”
3. Po użyciu przekręcić dyszę do pozycji wyjściowej „OFF”
4. Opryskiwać liście i pędy z odległości 15-30 cm, aż do ich całkowitego zwilżenia.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Środki ostrożności dla osób stosujących środek:
Nie jeść, nie pić i nie palić podczas stosowania produktu.
Unikać zanieczyszczenia skóry.
Nie wdychać rozpylonej cieczy.
Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
Umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po stosowaniu.
2. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Niebezpieczny dla pszczół. Nie stosować w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.
3. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:
Dzieci i zwierzęta domowe należy trzymać z dala od obszarów poddanych działaniu środka do momentu jego wyschnięcia.
4. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
rośliny ozdobne -nie dotyczy Pomidor, ogórek, cukinia -3 dni Fasola, fasolka szparagowa, bób, kapusta głowiasta, Brokuł, kalafior, kapusta włoska, jarmuż, kapusta pekińska, Brukselka, Sałata – 7 dni
5. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy
6. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
Nie dotyczy

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Środek ochrony roślin przechowywać:
-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania
zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami
lub paszą.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Chronić przed mrozem.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.
Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów
niebezpiecznych.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących
środkami niebezpiecznymi.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-273/2014d z dnia 1.08.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-5/2014wu z dnia 02.06.2014 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer CropScience Limited, 230 Cambridge Science Park, Milton Road, Cambridge, CB4
0WB, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel: +44 1223 226500,
fax: +44 1223 226635, www.bayergarden.co.uk

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, te. 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03.
Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie:
1.TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl
2.AGROPAK Sp. j., G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, tel.: 32 615 69 18, fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy