Skocz do zawartości

Zdjęcie

Decis Ogród 015 EW amator


DECIS OGRÓD 015 EW


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) -15 g/l (1,5%).

Zezwolenie MRiRW nr R-32/2005 z dnia 09.09.2005 r.
zmienione decyzją MRiRW Nr R-51/2006 z dnia 25.07.2006 r.
oraz decyzją MRiRW nr R-141/2010d z dnia 13.05.2010 r.
i decyzją MRiRW nr R-163/2013d z dnia 03.07.2013 r.Niebezpieczny dla środowiska
Zawiera salicylan benzylu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Środek bardzo toksyczny dla pszczół, gdy jest stosowany dwukrotnie w sezonie
wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 4,1 ml/100 m2 lub jednorazowo w dawce
równej lub wyższej niż 6,6 ml/100 m2 .


I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie emulsji, olej w wodzie, do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania stonki ziemniaczanej w uprawie ziemniaka i pomidora, kwieciaka jabłkowca na jabłoni, kwieciaka malinowca na truskawce, bielinka kapustnika i bielinka rzepnika na kapuście białej oraz szkodników ssących na roślinach ozdobnych uprawianych w warunkach polowych i pod osłonami. Na roślinie działa powierzchniowo. Produkt znajduje zastosowanie w amatorskiej uprawie ziemniaka, warzyw, owoców oraz roślin ozdobnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. ZIEMNIAK
larwy oraz chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 ml/100 m2
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Środek stosować 1 raz w sezonie.
Zalecana ilość wody: 1,5 -4 l/100 m2 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

1. JABŁOŃ
kwieciak jabłkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 ml/100 m2 Termin stosowania: Opryskiwać tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków kwiatowych jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne przy temperaturze co najmniej 120C.
Środek stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, nie częściej niż co 14 dni.
Zalecana ilość wody: 7 l/100 m2 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

2. TRUSKAWKA
kwieciak malinowiec Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 6 -8 ml/100 m2 Środek wykazuje średni poziom zwalczania. Termin stosowania: Opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu szkodnika.
Środek stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, nie częściej niż co 14 dni.
Zalecana ilość wody: 7 l/100 m2 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

1. KAPUSTA BIAŁA
bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 ml/100 m2 Termin stosowania: Opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu gąsienic motyli.
Środek stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, nie częściej niż co 14 dni.
Zalecana ilość wody: 6 l/100 m2 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

2. POMIDOR
stonka ziemniaczana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 ml/100 m2 Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 ml/100 m2 Termin stosowania: Opryskiwać bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych larw sto nki ziemniaczanej.
Środek stosować 1 raz w sezonie.
Zalecana ilość wody: 6 l/100 m2 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. KOCIMIĘTKA FAASSENA
skoczek melisowy
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody).
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Środek stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, nie częściej niż co 14 dni.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 7 l/ 100 m2 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. ASTER CHIŃSKI
porazik kocankowy
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania:
0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody).
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Środek stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, nie częściej niż co 14 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 10 l/ 100 m2 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

5. RÓŻA
mszyce, skoczek różany
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,075% (7,5 ml środka w 10 l wody).
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika.
Środek stosować maksymalnie 2 razy w sezonie, nie częściej niż co 14 dni.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 7 l/ 100 m2 Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGI: 1) Decis Ogród 015 EW nie powinien być stosowany więcej niż 2 razy w okresie wegetacji rośliny chronionej, a w przypadku ochrony ziemniaka i pomidora środek powinno się stosować 1 raz w sezonie. W przypadku dwóch zabiegów należy pamiętać o przemiennym stosowaniu insektycydów i drugi zabieg wykonać innym środkiem, którego substancja czynna reprezentuje inną grupę chemiczną. Dopiero trzeci zabieg można ponownie wykonać środkiem Decis Ogród 015 EW. 2) Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia. 3) W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. 4) Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. 5) W przypadkach, gdy środek Decis Ogród 015 EW stosowany jest dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 4,1 ml/100 m2 lub jednorazowo w dawce równej lub wyższej niż 6,6 ml/100 m2 w celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować: - na rośliny uprawne w czasie kwitnienia, - kiedy w uprawie chronionej występują kwitnące chwasty, - w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź), a także na roślinach, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i
uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika
opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po starannym zamknięciu opryskiwacza, kilkakrotnie potrząsnąć w celu dokładnego
wymieszania cieczy użytkowej.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1) OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
24 GODZINY – w przypadkach, gdy środek Decis Ogród 015 EW stosowany jest dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 4,1 ml/100 m2 lub jednorazowo w dawce równej lub wyższej niż 6,6 ml/100 m2
NIE DOTYCZY – w przypadkach, gdy środek Decis Ogród 015 EW stosowany jest jednokrotnie lub dwukrotnie w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej niż 4,1 ml/100 m2 lub jednorazowo w dawce niższej niż 6,6 ml/100 m2
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
ZIEMNIAK – 7 DNI JABŁOŃ – 7 DNI TRUSKAWKA – 3 DNI POMIDOR – 3 DNI KAPUSTA BIAŁA – 7 DNI
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
Nie dotyczy
6) OCHRONA STOSUJACEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym do traktowania ich jako surowce wtórne.

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
-5 m z jednoczesnym użyciem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50%
lub 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy truskawki;
-5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy kapusty białej;
-10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy ziemniaka i pomidora;
-20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy róży i astra chińskiego;
-50 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku uprawy jabłoni.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
-5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku uprawy truskawki, pomidora,
kapusty białej i róży;
-10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku uprawy astra chińskiego;
-30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku uprawy jabłoni.

V PIERWSZA POMOC
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna,
niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym
ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25
Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45
Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09
Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54
Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0o i nie
wyższej niż 30oC.

Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: (033) 472 852 525, fax: (033) 472 853 082.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: (22) 572 36 20, fax: (22) 572 36 03.
Konfekcjoner:
1.Agropak Sp.J. B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43-603 Jaworzno, Rzeczpospolita Polska, tel.: (32) 601 69 18, fax: (32) 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl
2.TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, Rzeczpospolita Polska, tel.: (58) 774-10-90, fax: (58) 676-74-89, e-mail: info@target.com.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy