Skocz do zawartości

Zdjęcie

Decis Mega 50 EW


DECIS MEGA 50 EW


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (1R,3R)-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-.­cyjano-3-fenoksybenzylu (związek z grupy pyretroidów) – 50 g w 1 litrze środka (4,80 %).

Zezwolenie MRiRW nr R-9 /2012 z dnia 12.01.2012 r. zmienione decyzją MRiRW nr R -241/2012d z dnia 03.10.2012 r.Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Działa bardzo toksycznie na pszczoły (w przypadku stosowania jednokrotnego w sezonie
wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania
w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha)


I OPIS DZIAŁANIA
Decis Mega 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowana przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

ROŚLINY ROLNICZE
1.Burak cukrowy
Mszyca burakowa
Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone ms zyce, przed pojawieniem się kolonii.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 -0,2 l/ha.
 

Pchełka burakowa, drobnica burakowa
Stosować w okresie pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 -0,2 l/ha.
 

Śmietka ćwiklanka
Stosować tuż po pojawieniu się pierwszych symptomów obecności szkodnika (najczęściej faza 2-4 liści buraka).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 -0,2 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Pszenica ozima, jęczmień jary
Mszyce
Stosować po wykłoszeniu nie później niż do okresu mlecznej dojrzałości ziarna.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 -0,125 l/ha.

 

Skrzypionki
Stosować od początku wylęgania się larw.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,125 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 -0,125 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Ziemniak
Larwy stonki ziemniaczanej, chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika. Wyższą z zalecanych dawek stosować do
zwalczania chrząszczy oraz w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 -0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Rzepak ozimy
Gnatarz rzepakowiec
Stosować po wystąpieniu młodych larw, gdy średnia liczebność larw wynosi: 1 larwa na 1 roślinie (na rzepaku ozimym jesienią).
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 

Chowacz brukwiaczek
Stosować zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Rzepak jary, Rzepak ozimy
Pchełki ziemne, pchełka rzepakowa.
Stosować po wystąpieniu chrząszczy na młodych roślinach lub zauważeniu pierwszych uszkodzeń.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 

Słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Stosować zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu chrząszczy na roślinach w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego kwiatostanu.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha.
 

pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik
Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
 

Mszyca kapuściana
Stosować w okresie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. Jabłoń
Kwieciak jabłkowiec
Stosować tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni. Zabieg wykonywać w dni słoneczne, przy temperaturze co najmniej 120C.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
 

Mszyca jabłoniowa
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

7. Śliwa
Mszyce
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

8. Porzeczka czarna
Mszyce
Stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

9. Truskawka
Kwieciak malinowiec
Stosować przed kwitnieniem, w okresie pojawienia się chrząszczy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 l/ha.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ROŚLINY WARZYWNE
1. Pomidor (w gruncie)
stonka ziemniaczana
Stosować w okresie pojawienia się chrząszczy lub wylęgania się larw.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

2. Kapusta biała głowiasta
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik
Stosować w okresie wylęgania się gąsienic.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

ROŚLINY OZDOBNE
1. Róża (w gruncie)
Mszyca różano-szczeciowa
Stosować po zauważeniu szkodnika.
Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).

Skoczek różany
Stosować po stwierdzeniu występowania szkodnika.

Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,025% (25 ml środka w 100 l wody).
Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,015-0,025% (15-25 ml środka w 100 l wody).
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

UWAGI: 1) W ochronie buraka cukrowego zaleca się wykonanie maksymalnie 1 zabiegu. W ochronie rzepaku jarego, zbóż, roślin sadowniczych, roślin warzywniczych i roślin ozdobnych zaleca się wykonanie maksymalnie 2 zabiegów w odstępach 14-21 dni. W ochronie ziemniaka zaleca się wykonanie maksymalnie 2 zabiegów w odstępie 7 dni. W ochronie rzepaku ozimego zaleca się wykonanie maksymalnie 3 zabiegów, w tym 1 zabiegu jesienią i 2 zabiegów wiosną w odstępie 14-21 dni. 2) W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie zalecane insektycydy z innych grup chemicznych. 3) Środek działa najskuteczniej w temperaturze poniżej 20oC. W temperaturze wyższej zabiegi wykonywać pod koniec dnia. 4) W przypadku zwalczania szkodników (zwłaszcza kłująco-ssących) zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. 5) Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. 6) W przypadku opryskiwania roślin pokrytych nalotem woskowym (np. kapusty) do cieczy użytkowej dodać środek zwilżający. 7) Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych. 8) Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku wymieszać mechanicznie. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1) OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
Nie dotyczy
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
W przypadku stosowania jednokrotnego w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce niższej niż 0,125 l/ha
Nie dotyczy
W przypadku stosowania jednokrotnego w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,2 l/ha lub wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha
24 godziny
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Burak cukrowy -30 dni pszenica, jęczmień -30 dni ziemniak -7 dni Jabłoń, Śliwa, Porzeczka czarna – 7 dni Truskawka-3 dni pomidor-3 dni kapusta głowiasta biała-7 dni rzepak -45 dni ozdobne-nie dotyczy
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie dotyczy
Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.
W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i
pokazać mu opakowanie lub etykietę.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu,
z powstałymi popłuczynami należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka
myjącego.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.

W przypadku uprawy buraka cukrowego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:
-strefy ochronnej o szerokości 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %
lub
-strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku stosowania w dawce 0,2 l/ha: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku uprawy pszenicy ozimej lub jęczmienia jarego W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,125 l/ha: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku uprawy ziemniaka W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku uprawy rzepaku ozimego W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce równej lub wyższej niż 0,125 l/ha W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku uprawy rzepaku jarego lub kapusty głowiastej białej W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku wielokrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku uprawy jabłoni lub śliwy W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku uprawy czarnej porzeczki W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 50 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne
w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie
stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy truskawki
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie:
-strefy ochronnej o szerokości 5 m z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 %
lub
-strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne
w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie
stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie
może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.

W przypadku uprawy pomidora
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
W przypadku uprawy róży W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej
o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku dwukrotnego stosowania w sezonie wegetacyjnym w stężeniu 0,025%: W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie stosować w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek (spadź). Nie stosować, kiedy występują kwitnące chwasty. Nie stosować na rośliny, których kwitnienie może rozpocząć się przed upływem okresu prewencji.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

 

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W sytuacjach, w których wymagana jest inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej
wymienionych ostrzeżeniach, toksykologicznym: należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów –(17) 866 40 25 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Tarnów -(14) 631 54 09 Warszawa – (22) 619 66 54 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC
i nie wyższej niż 30oC.

załącznik do decyzji MRiRW nr R -241/2012d z dnia 03.10.2012 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-9/2012 z dnia 12.01.2012 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16, Rue Jean-Marie Leclair CP106, 69266 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 472 85 49 5, fax: +33 472 85 49 36
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Tel.. (22) 572 36 20, Fax: (22) 572 35 00

Podmioty konfekcjonujące:
1.AGROPAK Sp. j., B.Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603
Jaworzno, tel./fax. (32) 615 63 30 e-mail: agropak@agropak.pl,
2.TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel. (58) 774 10 90, fax: (58) 676 74 89, e-mail: info@target.com.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy