Skocz do zawartości

Zdjęcie

Aromol 1,62 RB


AROMOL 1,62 RB


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
Fosforan żelaza (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu) – 1,62% (16,2 g/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R -165/2013 z dnia 19.12.2013 r.

 

I OPIS DZIAŁANIA
Aromol 1,62 RB jest preparatem przeznaczonym do ochrony roślin przed uszkodzeniami spowodowanymi przez Ślimaki w formie gotowej do rozsypania przynęty. Po jej spożyciu Ślimaki tracą apetyt, przestają żerować i schodzą z roślin. Środek jest przeznaczony do ograniczania żerowania ślimaków na roślinach warzywnych i ozdobnych w amatorskiej uprawie roślin w ogrodach przydomowych oraz na balkonach i tarasach.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY WARZYWNICZE
1. Warzywa kapustne
Ślimaki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/m2. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 5 g/m2.
Rozsypywać równomiernie pomiędzy roślinami.
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów żerowania ślimaków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp między zabiegami: 2 -4 tygodnie.

2. Sałata siewna
Ślimaki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/m2. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 5 g/m2.
Rozsypywać równomiernie pomiędzy roślinami.
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów żerowania ślimaków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp między zabiegami: 2 -4 tygodnie.

Etykieta Aromol 1,62 RB, załącznik do zezwolenia MRiRW
Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -165/2013 z dnia 19.12.2013 r.

ROŚLINY OZDOBNE
1. Aksamitka, Funkia
Ślimaki
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/m2. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 5 g/m2.
Rozsypywać równomiernie pomiędzy roślinami.
Środek można stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów żerowania ślimaków.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6.
Odstęp między zabiegami: 2 -4 tygodnie.

UWAGI 1) Środek stosować po południu lub wieczorem, gdy Ślimaki opuszczają swoje kryjówki. Zaleca się ponowne rozsypanie gdy preparat zostanie w całości zjedzony. 2) Przy silnej presji szkodnika środek należy zastosować profilaktycznie zaraz po posadzeniu roślin. W takich warunkach przynętę można rozsypywać również na tych obszarach, w których Ślimaki szukają schronienia.
3) Ze względu na sposób produkcji preparat jest odporny na deszcz i może być stosowany przed i po deszczu, jak i przy silnej rosie. 4) Bardzo suchą powierzchnię gleby zaleca się lekko zwilżyć. Granule wchłaniają wtedy wodę i przez to stają się atrakcyjniejsze dla ślimaków. 5) Przed użyciem środka mocno zbryloną powierzchnię gleby należy wyrównać tak, aby granule pozostawały na jej powierzchni i były dostępne dla ślimaków.


III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Nie dotyczy.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1) OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
Nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
Nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
Nie dotyczy.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
Nie dotyczy.
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów.

V PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza pokaż opakowanie lub etykietę.
W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli
to możliwe, pokaż etykietę.

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym
miejscu.

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -165/2013 z dnia 19.12.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:
Bayer CropScience AG, Alfred Nobel Strasse 50, D-40789 Monheim, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49 21 73 38 34 11, fax.: +49 21 73 38 49 27
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel. 22 572 35 00, fax: 22 572 36
03.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy