Skocz do zawartości

Zdjęcie

Calypso 480 zast.prof.


CALYPS O 480 SC


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tiachlopryd (związek z grupy chloronikotynyli) -480 g w 1 litrze środka (40,40%).

Zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R – 306/2012d z dnia 19.11.2012 r. oraz
decyzją MRiRW nr R -79/2013d z dnia 04.04.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
CALYPSO 480 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w ziemniaku, brzoskwini, czereśni, jabłoni, gruszy, moreli, śliwie, wiśni, orzechu laskowym, agreście, jeżynie, malinie, porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, borówce wysokiej i żurawinie. W roślinie działa układowo. Środek Calypso 480 SC przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i sadowniczych.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Rośliny rolnicze
1. Ziemniak
Larwy oraz chrząszcze stonki ziemniaczanej
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,05 -0,1 l/ha.
Stosować po wystąpieniu szkodnika tj. w okresie rozwoju liści do czasu widocznych pierwszych jagód. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chrząszczy i w przypadku bujnej naci ziemniaczanej.
Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.
Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

Rośliny sadownicze
1. Jabłoń
Mszyca jabłoniowo – babkowa.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc (zwykle pod koniec opadania płatków kwiatowych).
 

Owocnica jabłkowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
Zabieg wykonać na początku wylęgania się larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych).

Toczyk gruszowiaczek.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zabieg wykonać w czasie wylęgu larw (pod koniec opadania płatków kwiatowych).
 

Kwieciak jabłkowiec.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zabieg wykonać tuż przed pękaniem lub w czasie pękania pąków jabłoni.

Owocówka jabłkóweczka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

2. Grusza
Paciornica gruszowianka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15-0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w fazie zielonego pąka. Wyższą z zalecanych dawek stosować w
przypadku dużego nasilenia szkodnika.

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R -79/2013d z dnia 04.04.2013 r., zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010r.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

3. Wiśnia
Mszyca wiśniowo-przytuliowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Pierwszy zabieg wykonać z sygnalizacją lub w momencie wystąpienia mszyc w danym rejonie.
 

Nasionnica trześniówka
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu muchówek, w 3-4 dni po odłowach na pułapki lepowe/ feromonowe (zwykle gdy owoc osiąga 60-90% typowej wielkości).
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Czereśnia
Nasionnica trześniówka.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
Zabieg przeprowadzić w 3-4 dni po odłowach na pułapki feromonowe (zwykle gdy owoc
osiąga 60-90% typowej wielkości).

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Śliwa
Mszyca śliwowo-trzcinowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 

Owocówka śliwkóweczka
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić w okresie intensywnego lotu motyli i masowego składania jaj (od czasu rozrastania zalążni do czasu gdy owoc osiągnie 90% typowej wielkości).
 

Owocnica żółtoroga, owocnica jasna.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha.
Stosować w końcowym okresie opadania płatków kwiatowych.

Maksymalna liczb zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

1. Borówka wysoka
Mszyce
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Środek stosować po wystąpieniu pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

2.Brzoskwinia
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

3. Morela
Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R -79/2013d z dnia 04.04.2013 r., zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010r.
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

4.Orzech laskowy
Słonkowiec (słonik) orzechowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać na początku składania jaj przez chrząszcze, zwykle w drugiej połowie maja i
pierwszej połowie czerwca.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

6. Agrest
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

7. Malina, jeżyna
Mszyce
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg przeprowadzić po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc.
 

Kistnik malinowiec, kwieciak malinowiec
Zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, po rozluźnieniu się pąków w kwiatostanach.
 

Pryszczarek namalinek łodygowy
Zabieg wykonać w okresie lotu muc hówek i składania jaj.
Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R -79/2013d z dnia 04.04.2013 r., zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010r.
Przeziernik malinowiec
Zabieg wykonać w okresie lotu motyli.
Maksymalna liczba zabiegów 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

8. Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała
Przeziernik porzeczkowiec
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu mot yli, do monitorowania stosować pułapki feromonowe.
 

Pryszczarek porzeczkowiak kwiatowy
Zabieg wykonać przed kwitnieniem, tylko na plantacjach zasiedlonych w poprzednim roku.
 

Pryszczarek porzeczkowiak liściowy
Zabieg wykonać po zauważeniu pierwszych uszkodzonych liści.
Zwójka różóweczka
Zabieg wykonać tuż przed kwitnieniem, w okresie wylegania się gąsienic.

Maksymalna liczba zabiegów 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 – 14 dni.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pryszczarek porzeczkowiec pędowy.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie lotu muc hówek oraz składania jaj przez I pokolenie szkodnika oraz w okresie występowania II pokolenia -bezpośrednio po zbiorze owoców.
W razie konieczności zabiegi powtórzyć.
 

Mszyce.
Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1-0,15 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużego nasilenia szkodnika.
Zabieg wykonać bezpośrednio po zakończeniu fazy kwitnienia.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

Zalecana ilość wody: 750 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

9. Żurawina
Mszyce
Zabieg wykonać na początku porażenia.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
UWAGI:

1) Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 10O C.
2) Zabieg wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową.
3) Aby zapobiec wystąpieniu odporności środek stosować maksymalnie 1 – 2 razy w sezonie wegetacyjnym. W przypadku konieczności wykonania kolejnego zabiegu stosować insektycydy należące do innych grup chemicznych o innym mechanizmie działania.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R -79/2013d z dnia 04.04.2013 r., zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010r.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji)
Nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji)
Ziemniak -3 dni,
Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała -5 dni,
Jabłoń, Grusza, Wiśnia, Czereśnia, Śliwa, Orzech laskowy, jeżyna, Malina -14 dni,
Agrest, Brzoskwinia, Morela, Żurawina, Borówka wysoka – 21 dni.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz)
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Nie dotyczy.
Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać mu opakowanie lub
etykietę.
7. OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R -79/2013d z dnia 04.04.2013 r.,
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010r. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.
W celu ochrony organizmów wodnych niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
w uprawie gruszy i czereśni:
- 10 m od cieków i zbiorników wodnych lub
- 5 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%;
w uprawie jabłoni, wiśni lub śliwy: - 20 m od cieków i zbiorników wodnych lub - 15 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub - 10 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 % lub - 5 m od cieków i zbiorników wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90 %;
w uprawie brzoskwini, moreli, wiśni, orzecha laskowego, agrestu, jeżyny, maliny, porzeczki czarnej, czerwonej i białej, borówki wysokiej i żurawiny: - 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub - 15 m od zbiorników i cieków wodnych przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 50 % lub - 10 m od zbiorników i cieków wodnych przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 75 % lub - 5 m od zbiorników i cieków wodnych przy jednoczesnym zastosowaniu rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej o 90 %.
W celu ochrony stawonogów niebędących obiektem zwalczania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: w uprawie jabłoni: - 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od końca fazy rozwoju pąków do fazy owocu osiągającego wielkość do 20 mm; - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha, na rośliny w fazie rozwoju pąków; - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny w fazie rozwoju owoców; - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku jednokrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,1 l/ha, na rośliny od fazy różowego paka do fazy owocu osiągającego połowę typowej wielkości;
w uprawie wiśni:
- 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo;

w uprawie śliwy: - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny w fazie rozwoju owoców - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,1 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od końca fazy rozwoju pąków do końca fazy rozwoju owoców;
Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R -79/2013d z dnia 04.04.2013 r., zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010r.
w uprawie czereśni: - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,15 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od fazy owocu osiągającego ok. 60% typowej wielkości do końca fazy rozwoju owoców - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,1 l/ha w odstępach co najmniej 7 dni, na rośliny od fazy owocu osiągającego ok. 60% typowej wielkości do końca fazy rozwoju owoców;
w uprawie gruszy:
- 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

w uprawie borówki wysokiej: - 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
w uprawie brzoskwini, moreli, wiśni, orzecha laskowego, agrestu, jeżyny, maliny, porzeczki czarnej, czerwonej i białej, żurawiny: - 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego stosowania środka w sezonie wegetacyjnym w dawce 0,2 l/ha w odstępie 10-14 dniowym na rośliny od końca fazy rozwoju pąków do fazy rozrastania się zalążni (drzewa owocowe pestkowe), od końca fazy rozwoju pąków do końca fazy wytworzonych 20% owoców (krzewy owocowe), od początku fazy rozwoju liści do końca fazy rozwoju owoców (Żurawina); - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku dwukrotnego zastosowania w dawce 0,2 l/ha w odstępie 10-14 dniowym na rośliny od fazy rozrastania się zalążni do fazy owocu osiągającego 90% typowej wielkości (drzewa pestkowe), od fazy wytworzonych 20% owoców do fazy wytworzonych 90% owoców (krzewy owocowe), od początku fazy rozwoju owoców do końca początku fazy dojrzewania owoców i nasion (Żurawina); - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku jednokrotnego stosowania w dawce 0,15 l/ha na rośliny w fazie rozwoju pąków.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

V INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R -79/2013d z dnia 04.04.2013 r., zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010r.
Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0 0C i
nie wyższej niż 30 0C.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R -79/2013d z dnia 04.04.2013 r.,
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R – 85/2010 z dnia 17.11.2010r. Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair CP 106, F-69009 Lyon, Republika Francuska, tel.: 0033 4 72 85 42 86, fax: 0033 4 72 85 49 26.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel. 22 572 36 20, fax: 22 572 36 03.
Konfekcjoner:
1. Agropak Sp.J. B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, Rzeczpospolita Polska, tel.: 048 32 601 69 18, fax: 048 32 615 63 30, e-mail:agropak@agropak.pl
2. TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-11 Krokowa, Rzeczpospolita Polska tel.: 058 774-10-90, fax: 058 676-74-89, e-mail: info@target.com.pl

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy