Skocz do zawartości

Zdjęcie

Proteus 110 OD


PROTEUS 110 OD


Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych
Zawartość substancji czynnych: tiachlopryd (związek z grupy chloronikotynyli) – 100 g/l deltametryna (związek z grupy pyretroidów) – 10 g/l


Zezwolenie MRiRW nr R-10/2009 z dnia 09.02.2009 r., zmienione decyzją MRiRW nr R-116/2010d z dnia 23.04.2010 r., decyzją MRiRW nr R-301/2012d z dnia 12.11.2012 r. oraz decyzją MRiRW nr R-120/2013d z dnia 29.05.2013 r.


Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie po połknięciu.
Działa drażniąco na oczy i skórę.
Ograniczone dowody działania rakotwórczego.
Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.
Działa toksycznie na pszczoły.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się
niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
PROTEUS 110 OD jest środkiem owadobójczym w formie zawiesiny olejowej do
rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania
szkodników gryzących i kłująco-ssących w brokule, buraku cukrowym, grochu, kalafiorze,
kapuście brukselskiej, kapuście głowiastej, kapuście pekińskiej, kukurydzy, marchwi,
rzepaku ozimym, ziemniaku. W roślinie działa systemicznie.
Środek Proteus 110 OD stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. Ziemniak
Larwy oraz chrząszcze stonki ziemniaczanej.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 -0,4 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować po wystąpieniu szkodnika, lecz nie wcześniej niż od fazy widocznych pierwszych pojedynczych pąków kwiatowych (1-2 mm) pierwszego kwiatostanu na pędzie głównym (BBCH 51) i nie później niż do widocznych pierwszych owoców (BBCH 70).

Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 150 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA: Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

2. Rzepak ozimy
Chowacz brukwiaczek.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 -0,6 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać zgodnie z sygnalizacją, przed złożeniem jaj przez chrząszcze, lecz nie wcześniej niż od połowy fazy formowania łodygi (BBCH 30).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 7 dni. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Słodyszek rzepakowy.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 -0,6 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać po wystąpieniu szkodnika na roślinach, w fazie zwartego kwiatostanu, najpóźniej w fazie luźnego pąka kwiatowego.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 7 dni. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Chowacz czterozębny.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 -0,6 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w terminie zwalczania słodyszka rzepakowego. Zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębnego.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 7 dni. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 

chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 -0,6 l/ha.
Termin stosowania: Zabieg wykonać w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 – 7 dni. Zalecana ilość wody: 200 – 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGA: Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

3. Burak cukrowy
Mszyca trzmielinowo-burakowa, mszyca brzoskwiniowo – ziemniaczana.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 -0,75 l/ha.
Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku licznego wystąpienia szkodnika.
Termin stosowania: Stosować z chwilą zasiedlenia roślin przez uskrzydlone msz yce, przed pojawieniem się kolonii, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).
Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA: Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

Pchełka burakowa, śmietka ćwiklanka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha.
Wyższą dawkę stosować w przypadku silnej presji ze strony szkodnika.

 

Termin stosowania:
Pchełka burakowa -opryskiwać z chwilą pojawienia się pierwszych chrząszczy lub zaraz po zauważeniu pierwszych objawów uszkodzeń na blaszkach liściowych, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35). Śmi etka ćwiklanka -zabieg należy wykonać w okresie wylęgania się larw pierwszego pokolenia, zgodnie z sygnalizacją, lecz nie wcześniej niż od fazy 2 liści (BBCH 12) i nie później niż do momentu, kiedy liście rozety zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35).

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Odstęp pomiędzy zabiegami: nie dotyczy.
Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

4. Groch
Strąkowiec grochowy
Termin stosowania: Stosować w początkowym okresie dojrzewania nasion w strąkach.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 14 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

5. Kapusta głowiasta
mszyca kapuściana, Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica
Termin stosowania: Stosować w momencie pojawienia się szkodnika.

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

6. Marchew
Bawełnica topolowo-marchwiowa, połyśnica marchwianka
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Termin stosowania: W zwalczaniu bawełnicy topolowo-marchwiowej stosować w momencie pojawienia się pierwszych kolonii mszyc (widoczna biała wata).

W zwalczaniu połyśnicy marchwianki stosować w okresie lotu muchówek wyznaczanego na podstawie odłowu na żółte tablice lepowe.

Maksymalna liczba zabiegów: 2.

Odstęp pomiędzy zabiegami: minimum 14 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

7. Kukurydza
Ploniarka zbożówka.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.

Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Termin stosowania: Opryskiwać w chwili zrównania się długości trzeciego liścia z długością liścia drugiego.

Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 150-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Omacnica prosowianka.
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Termin stosowania: Zabieg wykonać w chwilą pojawienia się szkodnika, w fazie wyrzucania wiechy. Maksymalna liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Zachodnia kukurydziana sto nka korzeniowa (Diabrotica virgifera Le Conte)
Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Termin stosowania: 1) Na terenach znajdujących się w strefie zasiedlenia albo ryzyka określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej, stosować do pierwszego zabiegu, który należy wykonać w drugiej połowie lipca do połowy sierpnia albo do drugiego zabiegu, który należy wykonać w 7 do 14 dni później.
2) Na terenach znajdujących się w strefie porażenia albo w strefie bezpieczeństwa wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa zabieg wykonać niezwłocznie po wyznaczeniu strefy porażenia albo bezpieczeństwa w związku ze stwierdzeniem występowania szkodnika zgodnie z sygnalizacją. Maksymalna liczba zabiegów: 1.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA: Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. W przypadku konieczności wykonania większej liczby zabiegów, stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.

8. Brokuł
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

9. Kalafior
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

10. Kapusta brukselska
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

11. Kapusta pekińska
Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca kapuściana, piętnówka kapustnica, śmietka kapuściana.
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni. Zalecana ilość wody: 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

 

UWAGA: Środek należy stosować na podstawie sygnalizacji, po wystąpieniu szkodnika na roślinie uprawnej. Zabiegi wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową. Środek Proteus 110 OD stosować przemiennie z insektycydami z innych grup chemicznych.


III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy roboczej oryginalne zamknięte opakowanie wielokrotnie wstrząsnąć do chwili uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Następnie dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika wody z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NAKTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK, MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA (okres prewencji).
Dla ludzi – nie dotyczy.
Dla zwierząt – nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)
Nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji).
Ziemniak – 14 dni.
Rzepak ozimy -45 dni.
Burak cukrowy -30 dni.
Groch – 7 dni.
Kapusta głowiasta – 7 dni.
Marchew – 7 dni.
Kukurydza -30 dni.
Brokuł – 14 dni.
Kalafior – 14 dni.
Kapusta brukselska -14 dni.
Kapusta pekińska – 14 dni.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz).
Nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO.
Nie dotyczy.
6) OCHRONA STOSUJĄCEGO ŚRODEK OCHRONY ROŚLIN
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.
Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę
twarzy.
Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast duża ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę.

7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury
w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające
z gospodarstw i dróg.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane
strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką
informację.
Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio
opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio
opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.
Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych
celów, w tym traktowania ich jako surowce wtórne.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować środka na rośliny
pokryte spadzią. Na uprawach kwitnących roślin i tam gdzie występują kwitnące chwasty
środek stosować wieczorem po zakończeniu oblotu roślin przez pszczoły i inne gatunki
zapylające.

W przypadku uprawy ziemniaka
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o
szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych.
W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

W przypadku uprawy rzepaku ozimego
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
W przypadku uprawy buraka cukrowego W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości - 10 m od zbiorników i cieków wodnych lub - 5 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości - 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub - 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%.

 

W przypadku uprawy grochu, kapusty lub marchwi
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości - 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub - 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy
redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50 % lub
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku zastosowania rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75 %.
W przypadku uprawy kukurydzy
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki 0,5 l/ha; 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania dawki 0,75 l/ha.
W przypadku uprawy brokuła, kalafiora, kapusty brukselskiej, kapusty pekińskiej
W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest
wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

V INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.
W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to
możliwe, należy pokazać etykietę).
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych toksykologicznym: ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
Gdańsk – (58) 682 04 04 Kraków – (12) 411 99 99 Lublin – (81) 740 89 83 Łódź – (42) 657 99 00 Poznań – (61) 847 69 46 Rzeszów – (17) 866 40 25 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Tarnów – (14) 631 54 09 Warszawa – (22) 619 66 54 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością , napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0oC i
nie wyższej niż 30oC.
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji –
Zawartość netto –
Nr partii –

Posiadacz zezwolenia:
Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Str.50, 40789 Monheim am Rhein, Republika
Federalna Niemiec, tel. +49 2173/38 4333, fax +49 2173 38 3580.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej: Bayer Sp. z o.o., ul. Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita
Polska, tel. (22) 572 35 00, fax: (22) 572 36 03.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy