Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dipel WG


DIPEL WG


Zawartość substancji czynnej:
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki – 54 %.

Zezwolenie MRiRW nr R-44/2010 z dnia 23.04.2010 r. zmienione decyzją MRiRW nr R-137/2014d z dnia 30.04.2014 r.


Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Dipel WG jest biologicznym środkiem owadobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu żołądkowym przeznaczonym do zwalczania gąsienic bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy i tantnisia krzyżowiaczka w białej kapuście oraz gąsienic pachówki strąkóweczki w grochu. Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. KAPUSTA BIAŁA
gąsienice bielinka rzepnika, bielinka kapustnika, piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka
Zalecana dawka: 1,0 kg/ha.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600 l/ha
Zabieg wykonać w okresie występowania młodszych stadiów rozwojowych gąsienic.

2. GROCH
gąsienice pachówki strąkóweczki
Zalecana dawka: 1,0 kg/ha.
Zalecana ilość cieczy użytkowej: 600 l/ha.
Zabieg wykonać w okresie występowania stadiów wylęgów gąsienic pachówki strąkóweczki.

UWAGI:

1) Z uwagi na żołądkowe działanie preparatu konieczne jest dokładne opryskiwanie roślin.

2) Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.

3) Po spożyciu środka gąsienice przestają żerować, a ich śmierć następuje po kilku dniach

4) Wykonać od 3 do 8 zabiegów w sezonie w odstępie co najmniej 7 dni.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym
mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.
Opryskiwać z włączonym mieszadłem.
Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne
ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do
zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji
NIE DOTYCZY
2. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu
NIE DOTYCZY
3. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
- Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
- Nosić odpowiednią odzież ochronną.
- Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.
- Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą.
- Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej.
- Opakowanie po środku usuwać jako odpad komunalny.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
- Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

 

UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH
OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO
SUROWCE WTÓRNE.

V POMOC MEDYCZNA
ANTIDOTUM- BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym Ośrodkiem Toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04
Rzeszów – (17) 866-40-25
Kraków – (12) 411-99-99
Sosnowiec – (32) 266-11-45
Lublin – (81) 740-89-83
Tarnów – (14) 631-54-09
Łódź – (42) 657-99-00
Warszawa – (22) 619-66-54
Poznań – (61) 847-69-46
Wrocław – (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym pomieszczeniu.

Okres ważności -2 lata
Data produkcji -......
Zawartość netto -......
Nr partii -........
 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R -137/2014d z dnia 30.04.2014 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -44/2010 z dnia 23.04.2010 r.
Posiadacz zezwolenia: Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d’affaires de Crécy, 2 rue Claude-Chappe, F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d’or, Republika Francuska, tel. +41 22 9902125, fax +41 22 9902129, e-mail: denise.munday@valent.com.
Producent: Valent BioSciences, 870 Technology Way, Suite 100 Libertyville, Illinois 60048, Stany Zjednoczone Ameryki, tel.: 00 1 651 632 61 84; fax: 00 1 847 968 47 41, 00 1 847 968 48 01, www.valentbiosciences.com.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: Biocont Polska Sp. z o.o., ul. S. Jaracza 24/38, 31-215 Kraków, tel.:/fax. (12) 416 25 81, e-mail:biocont@biocont.pl.
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy