Skocz do zawartości

Zdjęcie

ABC na mszyce AL


ABC NA MSZYCE AL.

 

 Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
Zawartość substancji czynnej:
deltametryna (związek z grupy pyretroidów) -0,015% (0,15 g w 1 litrze środka).

Niebezpieczny dla środowiska
Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
Zezwolenie MRiRW nr R – 46/2013 z dnia 22.03.2013 r.

 

I OPIS DZIAŁANIA
Środek owadobójczy w formie cieczy do bezpośredniego użycia, o działaniu kontaktowym
przeznaczony do zwalczania mszyc i wciornastków na roślinach ozdobnych uprawianych
w mieszkaniach, na balkonach i w ogrodach.
Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Środek stosować do opryskiwania roślin po wystąpieniu pierwszych szkodników. Roślinę należy równomiernie pokryć cieczą z odległości 20-40 cm tak, aby była wilgotna, łącznie z dolną powierzchnią liści. Unikać tworzenia się ściekających kropel. Stosować maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, przemiennie z insektycydami posiadającymi substancje aktywne należące do innych grup chemicznych niż deltametryna.

1. Róża
mszyca różano-szczeciowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml/1m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 95 ml -110 ml/1m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.

 

2. Niecierpek nowogwinejski
wciornastek amerykański
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 170 ml/1m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 -170 ml/1m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.

 

3. Chryzantema
wciornastek amerykański
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 170 ml/1m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 ml -170 ml/1m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.

 

4. Begonia zimowa
mszyca ziemniaczana
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml/1m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 95 ml -110 ml/1m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.

 

5. Bluszcz
mszyca bluszczowa
Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 120 ml/1m2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 110 ml – 120 ml/1m2.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: 7-10 dni.

 

UWAGI: Rośliny doniczkowe opryskiwać poza pomieszczeniami mieszkalnymi np. na balkonie, podwórzu.
Środek stosować w temperaturze nie wyższej niż 20oC. W dniu upalnym zabieg wykonać pod koniec dnia, a opryskaną roślinę pozostawić na zewnątrz.
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością pojemnika.
Podczas opryskiwania roślin uprawianych w ogrodzie nie dopuścić do przedostania się środka na rośliny konsumpcyjne, zwłaszcza przeznaczone wkrótce do zbioru (np. rośliny konsumpcyjne można przykryć folią).
Podczas opryskiwania roślin należy akwarium przykryć np. folią.

III ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR, NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA.
OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu)

IV PIERWSZA POMOC
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza -jeżeli to możliwe, pokaż etykietę. W zaistniałych sytuacjach, w których wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna, niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, należy skontaktować się z najbliższym ośrodkiem
toksykologicznym:
Gdańsk – (58) 682-04-04 Kraków – (12) 411-99-99 Lublin – (81) 740-89-83 Łódź – (42) 657-99-00 Poznań – (61) 847-69-46 Rzeszów Sosnowiec Tarnów Warszawa Wrocław – (17) 866-40-25 – (32) 266-11-45 – (14) 631-54-09 – (22) 619-66-54 – (71) 343 30 08

 

V PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać z dala od źródeł ciepła.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż
0°C i nie wyższej niż 30°C.

Okres ważności -3 lata
Data produkcji -..........
Zawartość netto -........
Nr partii -....................

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -46/2013 z dnia 22.03.2013 r.

Posiadacz zezwolenia:: Themar Import -Eksport Sp. z o.o., ul. Wyczółki 75, 02-820 Warszawa, tel.:22 42 56 743, fax: 22 89 46 000
Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.

 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy