Skocz do zawartości

Zdjęcie

Foray 76 B


FORAY-76B SC


Zawartość substancji aktywnej:
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki – 18,44 %
(aktywność owadobójcza: 16 700IU/mg )


Zezwolenie MRiRW nr R-41/2010 z dnia 22.04.2010 r.

 

Uwaga!
1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody.
2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin i jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA
Mikrobiologiczny środek owadobójczy w formie stężonego koncentratu do stosowania aparaturą agrolotniczą.
Środek o działaniu żołądkowym przeznaczony do zwalczania młodszych stadiów gąsienic motyli. Na roślinie działa powierzchniowo.

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
1. DRZEWOSTANY SOSNOWE
gąsienice brudnicy mniszki
(drugie stadium larwalne)
Zalecana dawka: 2,5 l/ha.
Środek stosować aparaturą ULV bez rozcieńczania.
W sezonie wykonać, w zależności od nasilenia pojawu szkodnika 1-5 zabiegów, zachowując
minimalny okres pomiędzy zabiegami – 5 dni.

UWAGI:
1. Z uwagi na żołądkowe działanie preparatu konieczne jest dokładne opryskiwanie roślin.
2. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.
3. Po spożyciu środka gąsienice przestają żerować, a ich śmierć następuje po kilku dniach.
4. Zabieg agrolotniczy wykonać, gdy wilgotność względna powietrza nie jest mniejsza niż 60% i prędkość wiatru nie przekracza 3 m/sek.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.
Odważoną ilość środka wymieszać w osobnym naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać
przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania
po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza
z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać.
Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Iv ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji- NIE DOTYCZY
2. OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ
okres zapobiegający zatruciu- NIE DOTYCZY
3. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA
Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania środka.
Nosić odpowiednią odzież ochronną.
Ściśle przestrzegać przepisów BHP obowiązujących podczas zabiegów agrolotniczych.
Opakowanie po środku usuwać jako odpad komunalny.
W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.
UWAGA!
ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO
ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE
TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

V POMOC MEDYCZNA
ANTIDOTUM- BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE
W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:
Gdańsk  - (58) 682 04 04  
Rzeszów   - (17) 866 40 25
Kraków - (12) 411 99 99  
Sosnowiec - (32) 266 11 45
Lublin  - (81) 740 89 83  
Tarnów  - (14) 631 51 77
Łódź      - (42) 657 99 00  
Warszawa  - (22) 619 66 54
Poznań  - (61) 847 69 46  
Wrocław  - (71) 343 30 08

VI PRZECHOWYWANIE
Chronić przed dziećmi.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym pomieszczeniu.

Okres ważności – 2 lata
Data produkcji -…........
Zawartość netto - .........
Nr partii - .....................

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-41/2010 z dnia 22.04.2010 r.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:
Sumitomo Chemical Agro Europe SAS, Parc d’affaires de Crécy, 2 rue Claude-Chappe, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’or, Republika Francuska, tel.: +41 22 9902125; fax: +41 22 9902129; e-mail: denise.munday@valent.com.
Producent: Valent BioSciences Corporation, 870 Technology Way, Libertyville, Illinois 60048, USA; tel.: 00 1 651 632 61 84; fax: 00 1 847 968 47 41; 00 1 847 968 48 01 e-mail: guenther@lyon.sumitomo-chem.de.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Towarzystwo Chemiczne "DANMAR" ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel./fax: (0-42) 650 95 50, 650 66 95; e-mail: danmar@ld.onet.pl.
Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania środka ochrony roślin w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska
 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy