Skocz do zawartości

Zdjęcie

Calypso 0,015 AL


CALYPSO 0,015 AL
Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zawartość substancji czynnej:
tiachlopryd - związek z grupy chloronikotynyli – 0,15 g w 1litrze środka (0,015%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 80/2013 z dnia 11.06.2013 r.

 

 

Niebezpieczny dla środowiska
Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

I OPIS DZIAŁANIA
CALYPSO 0,015 AL jest środkiem owadobójczym w formie cieczy do bezpośredniego stosowania. Na owady wykazuje działanie żołądkowe i kontaktowe. Środek Calypso 0,015 AL jest przeznaczony do zwalczania szkodników kłująco­ssących w roślinach ozdobnych uprawianych przez amatorów w mieszkaniach, na balkonach i tarasach oraz w ogrodach przydomowych. W roślinie działa systemicznie. Środek Calypso 0,015 AL stosuje się przy użyciu opryskiwaczy ręcznych w postaci atomizerów.

 

II ZASTOSOWANIE ŚRODKA
Przed użyciem wstrząsnąć zawartością pojemnika. Rośliny należy opryskać z odległości 30-40 cm w taki sposób, aby zostały dokładnie zwilżone i nie tworzyły się na nich krople.

1. róża
Mszyca różano – szczeciowa
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Maksymalna liczba zabiegów: 1.

 

2. aster chiński
Porazik kocankowy
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Maksymalna liczba zabiegów: 1.

 

3. świerk
Świerkowiec większy
Stosować od połowy lipca po wystąpieniu uszkodzeń na roślinie lub zauważeniu
szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 14 dni.

 

4. begonia
Mszyca ziemniaczana
Stosować po wystąpieniu szkodnika. Maksymalna liczba zabiegów: 1.

 

5. fuksja
Wełnowiec cytrusowiec
Stosować po wystąpieniu uszkodzeń na roślinie lub zauważeniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 - 14 dni.

6. kroton
Wełnowce
Stosować po wystąpieniu uszkodzeń na roślinie lub zauważeniu szkodnika.
Maksymalna liczba zabiegów: 2.
Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni.

III SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ
Nie dotyczy.

 

IV ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. OKRES OD ZASTOSOWANIA ŚRODKA DO DNIA, W KTÓRYM NA OBSZAR,NA KTÓRYM ZASTOSOWANO ŚRODEK MOGĄ WEJŚĆ LUDZIE ORAZ ZOSTAĆ WPROWADZONE ZWIERZĘTA:
nie dotyczy.
2) OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ (okres zapobiegający zatruciu):
nie dotyczy.
3) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA, DO DNIA ZBIORU ROŚLINY UPRAWNEJ (okres karencji):
nie dotyczy.
4) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY PRZEZNACZONE NA PASZĘ DO DNIA, W KTÓRYM ZWIERZĘTA MOGĄ BYĆ KARMIONE TYMI ROŚLINAMI (okres karencji dla pasz):
nie dotyczy.
5) OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA,W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO:
nie dotyczy.
7) OCHRONA ŚRODOWISKA
Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.
Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.
Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.
Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został
zakupiony.
Zabrania się spalania opakowań po środku własnym zakresie.

Zabrania się wykorzystania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do
innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie
zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej
i które zwróciły się o taką informację.

V INFORMACJE O PIERWSZEJ POMOCY
Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykietę). W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach, skontaktować się
z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym: Gdańsk – (58) 682 04 04 Rzeszów – (17) 866 40 25 Kraków – (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45 Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09 Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54 Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

 

VI. PRZECHOWYWANIE
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywać razem z żywnością, napojami, i paszami dla zwierząt.

Okres ważności - 3 lata

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R -80/2013 z dnia 11.06.2013 r.
Posiadacz zezwolenia:
Bayer SAS, 16 rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon, Republika Francuska,
tel.: (33) 4 72 85 42 95, fax: (33) 4 72 85 48 07.
Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:
Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Rzeczpospolita Polska,
tel.: (0 - 22) 572 35 00, fax: (0 - 22) 572 36 03.

Przestrzegaj etykiety środka ochrony roślin
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska


 

Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy