Skocz do zawartości

Zdjęcie

Rolnice


Rolnice - Rolnice to motyle średniej wielkości. Często mają szarobrunatne ubarwie­nie o jaśniejszych tylnych skrzydłach. Dorosłe osobniki latają najczęściej od połowy maja do połowy lipca i od sierpnia do października, po zmierzchu i w nocy. Samice składają jaja do ziemi lub na roślinie żywicielskiej. Gąsienice są nagie i żerują najczę­ściej w nocy. Ich cechą charakterystyczną jest spiralne zwijanie się w czasie spoczyn­ku lub w razie zaniepokojenia. Młode gąsienice żerują na nadziemnych częściach ro­ślin, starsze kryją się w glebie, gdzie uszkadzają kiełkujące ziarno lub wychodzą w no­cy na powierzchnię i podgryzają rośliny u nasady. Uszkodzenia w okolicy szyjki ko­rzeniowej powodują, że roślina przewraca się i zamiera. Stadium zimującym są gąsie­nice, zakopane w ziemi na głębokości od 10 do 15 cm. Wiosną, pod koniec kwietnia gąsienice kończą żer i przepoczwarzają się pod powierzchnią gleby.Problem rolnic pojawił się po raz pierwszy od dłuższego czasu w 2003 roku. Gą­sienice żerowały nie tylko na warzywach, burakach i ziemniakach, lecz rozprzestrzeni­ły się także na zasiewy rzepaku ozimego i zbóż. Tak silne uszkodzenia roślin rzepaku ozimego i zbóż nie były dotychczas notowane w Polsce. W niektórych rejonach kraju liczebność gąsienic, dotyczy to zwłaszcza rolnicy zbożówki, osiągnęła od kilkudziesię­ciu do 200 sztuk na 1 m2. Straty spowodowane przez gąsienice, zwłaszcza na Opolsz­czyźnie, Dolnym Śląsku, Kujawach czy w południowej Wielkopolsce i woj. łódzkim, zmusiły wielu rolników do zaorania plantacji rzepaku oraz wcześnie posianych zbóż ozimych. Sytuacja taka miała miejsce w rejonach, gdzie stosuje się wiele uproszczeń agrotechnicznych, a na polach pozostawia się nieprzyorane resztki pożniwne, na któ­rych rozwijają się szkodniki. Badania nad rolnicami wskazują na cykliczność ich masowych pojawów, tj. grada­cji rolnic, które mają miejsce co 10, 7, 5, a nawet 3 lata. Jednym z głównych czynni­ków zmiennego występowania rolnic są warunki meteorologiczne. Najbardziej sprzy­jające rozwojowi rolnic są wczesne, suche i ciepłe wiosny oraz lato, suche jesienie, a także mroźne i śnieżne zimy. Wyższe temperatury przyspieszają rozwój rolnic. Czynnik ten wpływa na częstsze występowanie drugiego pokolenia rolnic, zwiększa­jąc ich liczebność.Produty zwalczające ten problem

Insektycydy
Brak odpowiedzi na ten temat

Podobne tematy szkodniki rolnice zwalczanie