Skocz do zawartości

Zdjęcie

Dopłaty 2015


7451 odpowiedzi na ten temat

#4981 Share oktawia1988

oktawia1988

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 243 postów

Napisany 19 luty 2016 - 23:04

Dopłaty 2015

hehe, no to będę miała to na uwadze w takim razie   :D  aczkolwiek  jakiś postep jest, w grudniu były nie ruszane jeszcze :PReklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Dopłaty 2015 Dzisiaj, 04:16
 •  

#4982 Share robert55555

robert55555

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 264 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 20 luty 2016 - 08:05

Dopłaty 2015 Koledzy kontrola obszarowki ruszyła, przynajmniej w mazowieckim. Maja najpierw duże gospodarstwa przekontrolować. Ale 1 dnia system padl. Ale będzie lepiej, na pewno. Odnośnie raportów z foto, wiem ze ponad 60% juz jest w biurach, wiec niedlugo osoby co miały foto dostana decyzje i potem kase. Termin doręczenia i przelewie jest nieznany.

jeśli mam efa, to oznacza że dopłat w marcu nie mam co się spodziewać?moze byc kasa w marcu lub później, trzeba czekac cierpliwe, tyle mogę koledze doradzić.

co oznaczają trzy pionowe kreski na ortofotomapie?bo w instrukcji nie znalazłemKolega jest pewny ze 3 pionowe kreski czy moze 2 pionowe kreski, jak dwie to są łąki.

co oznaczają trzy pionowe kreski na ortofotomapie?bo w instrukcji nie znalazłem


Myślę kolego ze 3kreski to TUZ(łąki) cenne.

#4983 Share bobienko

bobienko

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 575 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:BSI
 • Zainteresowania:Sporty walki

Napisany 20 luty 2016 - 08:18

Dopłaty 2015

tak,trzy pionowe,bo na innym polu są po dwie,dzieki robert za infoWiadomość z agroFakt.pl agrofakt

 • agroFakt.pl
 • agroFakt.pl
Dopłaty 2015 Dzisiaj, 04:16
 •  

#4984 Share robert55555

robert55555

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 264 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 20 luty 2016 - 08:27

Dopłaty 2015

tak,trzy pionowe,bo na innym polu są po dwie,dzieki robert za info


Nie ma sprawy, po to jest forum. Dobrze obstawiłem?

#4985 Share bobienko

bobienko

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 575 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:BSI
 • Zainteresowania:Sporty walki

Napisany 20 luty 2016 - 12:32

Dopłaty 2015

raczej tak :)tylko co tam cennego?pociąg z Wałbrzycha? :D#4986 Share morganix

morganix

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 98 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Tuchola, kujawsko pomorskie

Napisany 20 luty 2016 - 12:52

Dopłaty 2015 Czy dostał już ktoś całkowita płatność do wysoko białkowych? Jaka jest ostateczna kwota do hektara? Bo doszły mnie słuchy ze jeszcze obniżyli z tych 422zl.

#4987 Share robert55555

robert55555

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 264 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 20 luty 2016 - 15:24

Dopłaty 2015

raczej tak :)tylko co tam cennego?pociąg z Wałbrzycha? :DCelem utrzymania trwałych użytków zielonych jest zachowanie różnorodności biologicznej, a w szczególności wykorzystanie ich roli w pochłanianiu dwutlenku węgla i ochronie gleby - zakłada projekt dopłat przygotowany w MRiRW i przesłany do zatwierdzenia w UE.

Jak informuje MRiRW, w ramach związanych z tym wymogów na obszarach Natura 2000 będzie obowiązywał zakaz przekształcania lub zaorywania wyznaczonych cennych przyrodniczo trwałych użytków zielonych, w tym obejmujących gleby torfowe i podmokłe, które wymagają ścisłej ochrony w celu osiągnięcia celów dyrektywy ptasiej (2009/147/WE) i siedliskowej (92/ 43/EWG).

Każdy rolnik, który będzie posiadał cenny przyrodniczo TUZ, zostanie o tym indywidualnie poinformowany w karcie informacyjnej dołączanej do wstępnie wypełnionego wniosku o płatność w 2015 r. – zapowiada Ministerstwo Rolnictwa.

W przypadku, gdy rolnik zaorze lub przekształci TUZ-y cenne przyrodniczo, oprócz sankcji w postaci zmniejszenia płatności, będzie miał obowiązek ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony


Myślę że kolega po przeczytaniu będzie wiedzial dlaczego ma tuz cenny a nie zloty pociag. Pewnie wokal byś zloty pociag?

#4988 Share damianXXL

damianXXL

  kto sieje gęsto ten zbiera często...

 • Members
 • PipPipPip
 • 1077 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Tu i tam w LUBELSKIM (L-T-M)
 • Zainteresowania:Komputery, moto, elektronika,rolnictwo

Napisany 20 luty 2016 - 15:35

Dopłaty 2015

http://www.agrofoto....y-2015/page-250 moze na tym lepiej sie zarobi ;)#4989 Share robert55555

robert55555

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 264 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 20 luty 2016 - 16:58

Dopłaty 2015

Czy dostał już ktoś całkowita płatność do wysoko białkowych? Jaka jest ostateczna kwota do hektara? Bo doszły mnie słuchy ze jeszcze obniżyli z tych 422zl.z tego co wiem kwota płatności WB wynosi 422 zl.

#4990 Share gabrysiek

gabrysiek

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 246 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:LRA

Napisany 20 luty 2016 - 17:11

Dopłaty 2015

Dokoła ludzie dostają dopłaty i mają rożne wielkości gospodarstw. Ruch z nawozami się zrobił, ale i po wsi codziennie jeździe jakiś ciągnik z przyczepą zboża.

U mnie jak na razie nic nie ma a już by się przydały. :(Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Dopłaty 2015 Dzisiaj, 04:16
 •  

#4991 Share Agrest

Agrest

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 676 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:płd. mazowieckie WLI

Napisany 20 luty 2016 - 17:20

Dopłaty 2015

Na kilku działkach mam wpisane OCK- obszar chronionego krajobrazu. Czy to wymusza na mnie jakieś konkretne działania, zobowiązania?#4992 Share robert55555

robert55555

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 264 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 20 luty 2016 - 18:20

Dopłaty 2015

Na kilku działkach mam wpisane OCK- obszar chronionego krajobrazu. Czy to wymusza na mnie jakieś konkretne działania, zobowiązania?


Poszukaj artykulu na farmerze na ten temat.

Na kilku działkach mam wpisane OCK- obszar chronionego krajobrazu. Czy to wymusza na mnie jakieś konkretne działania, zobowiązania?Art. 24. Zakazy na obszarze chronionego krajobrazu

--------------------------------------------------------------------------------

Dz.U.2015.0.1651 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,
B) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
– z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;
9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz w pasie technicznym brzegu morskiego.
1a. Na obszarze chronionego krajobrazu, dla terenów:
1) objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i położonych w strefach, o których mowa w art. 23a uchwały sejmiku województwa dotyczące obszaru chronionego krajobrazu ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy:
a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,
B) zalesiania;
2) nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położonych w strefach, o których mowa w art. 23a uchwały sejmiku województwa dotyczące obszaru chronionego krajobrazu ust. 1 pkt 1, wprowadza się zakazy:
a) lokalizowania nowych obiektów budowlanych,
B) lokalizowania nowych obiektów budowlanych odbiegających od lokalnej formy architektonicznej,
c) lokalizowania nowych obiektów budowlanych o wysokości przekraczającej 2 kondygnacje lub 7 m,
d) zalesiania.
1b. Na obszarze chronionego krajobrazu zakazuje się niszczenia i uszkadzania obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym wskazanych w uchwale, o której mowa w art. 23a uchwały sejmiku województwa dotyczące obszaru chronionego krajobrazu ust. 1.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1–1b, nie dotyczą:
1) wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa;
2) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym;
3) realizacji inwestycji celu publicznego;
4) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony, zadań ochronnych lub planu zadań ochronnych.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak negatywnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.
3a. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu w obrębie zadrzewienia, należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 zezwolenie na sprowadzanie do kraju, hodowanie, rozmnażanie i sprzedaż roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych zagrażających rodzimym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym ust. 2f.
4. Uchwała, o której mowa w art. 23 obszar chronionego krajobrazu ust. 2, może określać odległości mniejsze niż określone w ust. 1 pkt 8 i 9, w sposób prowadzący do zwiększenia swobody w zakresie zagospodarowania i użytkowania terenu.

#4993 Share Agrest

Agrest

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 676 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:płd. mazowieckie WLI

Napisany 20 luty 2016 - 18:57

Dopłaty 2015

Jak się to czyta to się aż w człowieku gotuje. Niby dla mnie to żadne obostrzenia na daną chwilę, ale jak ktoś się natrudził żeby móc innym utrudniać życie.#4994 Share jahooo

jahooo

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1753 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Krasnystaw - lubelskie

Napisany 20 luty 2016 - 19:00

Dopłaty 2015

Jak powiedział mój dziadek - niektórym potrzebna jest wojna, zeby zrozumieli, co w życiu jest najważniejsze. Coś w tym jest. Niektórym ludziom władza za bardzo uderzyła do głowy.#4995 Share robert55555

robert55555

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 264 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 20 luty 2016 - 19:26

Dopłaty 2015

Jak się to czyta to się aż w człowieku gotuje. Niby dla mnie to żadne obostrzenia na daną chwilę, ale jak ktoś się natrudził żeby móc innym utrudniać życie.


Nie chciałem kolegi z Lipska zdenerwować wpisem.

#4996 Share miwigos

miwigos

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1228 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:wielkopolska ,powiat żnin

Napisany 20 luty 2016 - 19:28

Dopłaty 2015

PO co się pieklicie ,ja dostane na przełomie kwietnia -maja ,jak będzie wcześniej to się uciesze i tak powinniście myśleć#4997 Share jahooo

jahooo

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1753 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Krasnystaw - lubelskie

Napisany 20 luty 2016 - 19:41

Dopłaty 2015

Ja juz zaplanowałem wiosnę bez dopłat, tylko zakup przyczepy stoi w miejscu. Ale nim będą dopłaty to i ten temat pewnie będzie już pozamiatany. Będzie na paliwo na żniwa i przygotowanie kombajnu. No i nowe miejsce na zboże trzeba wyszykować. Jakaś dziura do zapchania zawsze się znajdzie. W tę sobotę biura powiatowe agencji pracowały, czyżby to coś miało oznaczać ??#4998 Share Renault85-15TX

Renault85-15TX

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1212 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:LTM

Napisany 20 luty 2016 - 19:45

Dopłaty 2015

Zbliża się koniec miesiąca i znów rzucą trochę dopłat, a później cały marzec będą siedzieć bez roboty. Ot i cała filozofia tego że sobota była dzisiaj pracująca (chociaż tyle pożytku jak cały miesiąc nic nie robili).


"Co się polepszy, to się popieprzy, co się zbuduje, to się zrujnuje, co się ustali to się obali" Polak musi mieć łeb i d*pę ze stali !!!


#4999 Share kaami

kaami

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 11 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 20 luty 2016 - 19:57

Dopłaty 2015

ONW na koncie, zach pom, gospodarstwo 50ha, bez EFAReklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Dopłaty 2015 Dzisiaj, 04:16
 •  

#5000 Share Milosz27

Milosz27

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 332 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:CTU
 • Zainteresowania:Rolnictwo, mechanika i hodowla.

Napisany 20 luty 2016 - 19:59

Dopłaty 2015

Dzisiaj gadałem z kolegą mówił ze w czwartek dostał ONW kuj-pom 18ha


Przyjmę deszcz w każdej ilości... B) 


Podobne tematy dopłaty a mapka

Tylko na agroFakt.pl: WIR o przedłużeniu terminu na dopłaty zobacz »