Skocz do zawartości

Zdjęcie

Wiata do balotów.


5 odpowiedzi na ten temat

#1 Share krychu

krychu

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1050 postów

Napisany 18 czerwiec 2014 - 23:08

Wiata do balotów. Jakie wymiary będą mi potrzebne wiaty by przechować 150 sztuk kulek 150 cm? Będę chciał kłaść 3 warstwy. Podstawą będą słupy metalowe wbetonowane w ziemię, konstrukcja dachu drewniana na to folia aby się nie skraplało no i blacha. Moje drugie pytanie to: Czy będę musiał iść do gminy po zgodę aby to postawić?

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Wiata do balotów. Dzisiaj, 05:57
 •  

#2 Share Ecopiotr

Ecopiotr

  You have the right to stand up and fight for things you belive i

 • Members
 • PipPipPip
 • 792 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:DKL

Napisany 19 czerwiec 2014 - 00:16

Wiata do balotów. Według Twoich wyliczeń potrzebujesz ok. 100 m kwadratowych powierzchni (1,5x1,5=2,25x50=112,5). Zakładając,że będziesz układał 3 warstwy na płask. Na zgłoszenie wolno Ci postawić budynek do 25 m2, reszta wymaga zezwolenia na budowę. W zależności od gminy, różnie jest to traktowane. Jako przykład podam 2 budynki o pow. 25 m2 nakryte jednym (!) dachem, które razem stanowią wiatę o pow. ok. 100 m2.

#3 Share grzepo

grzepo

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 269 postów

Napisany 19 czerwiec 2014 - 07:28

Wiata do balotów. Art. 29.
1. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających za-
budowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35
m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
B) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25
m3 ,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wyso-
kości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz
przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do
25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekra-
czać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50
m3 na dobę;
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach dział-
kowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza gra-
nicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy
dachach płaskich;
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako
zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach
stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu ko-
lei;
7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekrea-
cji;
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i
przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie
określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż
przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłosze-
niu;
13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2,
przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wy-
łącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu
Państwa;
2013-09-27
©Kancelaria Sejmu
s. 24/80
14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrze-
nia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków naro-
dowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony
pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
B) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub linio-
wych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego,
brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporo-
wych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojem-
ności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budyn-
kach mieszkalnych jednorodzinnych;
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazo-
wych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, pań-
stwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydro-
geologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz
wód podziemnych,
B) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu
jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji ro-
bót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowo-
zów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geolo-
gicznych i pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty
wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowa-
nych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem
parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowa-

-przy czym stawianie dwuch budynków 35m2 na zgłoszenie blisko siebie nie przejdzie

Wiadomość z agroFakt.pl agrofakt

 • agroFakt.pl
 • agroFakt.pl
Wiata do balotów. Dzisiaj, 05:57
 •  

#4 Share AdeXZet

AdeXZet

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 125 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:ok. Knyszyna Podlaskie

Napisany 19 czerwiec 2014 - 09:10

Wiata do balotów. nie przejdzie jeśli chcesz postawić jednorazowo, ja słyszałem o takim "myku" czyli jedna wiata na zgłoszenie w tym roku, za rok druga przylegająca tylko nie mogą łączyć się niczym innym tylko blachą :D taka budowa rozciągnie się w czasie ale oszczędzasz na planach

#5 Share krychu

krychu

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1050 postów

Napisany 19 czerwiec 2014 - 11:44

Wiata do balotów. Wielkie dzięki panowie, jak zwykle szybka i bardzo wyczerpująca odpowiedź. Chciałem się tylko upewnić czy trzeba iść do gminy. Teraz pytanie co dać pod spód? Wybetonowac czy dać jakiś kamyszek?

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Wiata do balotów. Dzisiaj, 05:57
 •  

#6 Share kris14

kris14

  Zaawansowany

 • Moderator Forum
 • PipPipPip
 • 7078 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 19 czerwiec 2014 - 12:05

Wiata do balotów. Zrobić z lekkim spadem żeby czasem woda tam nie stała. Posadzka jest zbędna, no chyba że co roku przed żniwami chcesz mieć pięknie wysprzątaną i pozamiataną wiatę, to na betonie będzie łatwiej to zrobić.

Podobne tematy wiata balotow

Tylko na agroFakt.pl: Przekazanie gospodarstwa a wypowiedzenie ubezpieczenia rolnego zobacz »