Skocz do zawartości

Zdjęcie

Samochód ciężarowy w rolnictwie


36 odpowiedzi na ten temat

#21 Share rocknrollnik

rocknrollnik

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 240 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Bartoszyce i okolice
 • Zainteresowania:Honda Varadero XL1000, rolnictwo

Napisany 07 listopad 2012 - 20:42

Samochód ciężarowy w rolnictwie miałem podobny problem,kupiłem volvo fl7 do siana i nikt nie był pewien jakie dokumenty i opłaty są potrzebne.najlepiej się zapytać w ITD ale sami funkcjorariusze podczas kontroli mogą nie wiedzieć .podobno przepisy tak często sie zmieniają.wtedy jest ryzyko że wcisną nam ciemnotę a my podpiszemy mandat.teraz wozimy opłaty KRUS , UG-podatek i viatol chociaż nie jeżdzimy płatnymi drogami.autko 210km 97r.dmc 19ton . podatek transportowy 1200 zł.OC1200 zł/rok

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Samochód ciężarowy w rolnictwie Dzisiaj, 01:37
 •  

#22 Share kissmy...

kissmy...

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 4320 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:kuj-pom

Napisany 07 listopad 2012 - 21:23

Samochód ciężarowy w rolnictwie a macie tachograf? i odpowiednie kwalifikacje?

#23 Share dawidg2

dawidg2

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 2807 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Wielkopolska

Napisany 07 listopad 2012 - 21:32

Samochód ciężarowy w rolnictwie Kwalifikacje to tylko do licencji jeśli chodzi o certyfikat kompetencji zawodowych. Mamy 3 auta na potrzeby własne w firmie i trzeba iść tylko do starostwa o wypis że używane na potrzeby własne. Kierowcy mają badania psychotesty i normalne, i kurs na przewóz rzeczy ale podejrzewam że rolnik tego nie musi mieć. Ale musicie wozić tylko swoje produkty albo rzeczy potrzebne wam do działalności. Niema co gdybać tylko iść się zapytać do odpowiednich ludzi i tyle. Bo ile ludzi to tyle opini i wersji

Wiadomość z agroFakt.pl agrofakt

 • agroFakt.pl
 • agroFakt.pl
Samochód ciężarowy w rolnictwie Dzisiaj, 01:37
 •  

#24 Share kissmy...

kissmy...

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 4320 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:kuj-pom

Napisany 08 listopad 2012 - 00:05

Samochód ciężarowy w rolnictwie rolnik nic więcej nie potrzebuje niż przedsiębiorca wykorzystujący ciężarówkę na potrzeby własne, ale obecnie sam kurs na przewóz rzeczy to koszt niewiele niższy niż zakup używanej ciężarówki

#25 Share zbozowy

zbozowy

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 354 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Zwoleń

Napisany 08 listopad 2012 - 00:18

Samochód ciężarowy w rolnictwie odnośnie tacho:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z dnia 26 lutego 2003r.), istnieje kilka przypadków, kiedy powinniśmy posiadać w swoim aucie tachograf, który podczas badania technicznego na stacji kontroli pojazdów uprawniony diagnosta zobowiązany jest nam sprawdzić.
Dział III "Warunki techniczne pojazdu samochodowego i przyczepy przeznaczonej do łączenia z tymi pojazdami" w rozdziale 6, tego rozporządzenia, mamy wymienione"Warunki dodatkowe dla autobusu o dopuszczalnej prędkości do 100km/h"
tzw. Autobusy na "setkę".

Art. 23 ust. 4 Autobus powinien być wyposażony w:
1) przyrząd kontrolny - tachograf samochodowy o zakresie pomiarowym co najmniej do 125 km/h.


W kolejnym rozdziale 13, sformułowane są "Warunki dodatkowe dla pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania"

Art. 43 ust. 1 Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wyposażony w:
1) przyrząd kontrolny - tachograf samochodowy; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt 5-8 i 11.
ust. 4 Pojazd przeznaczony do nauki jazdy w zakresie danej kategorii prawa jazdy powinien odpowiadać następującym warunkom:
5) samochód ciężarowy w zakresie kategorii C…
6) samochód ciężarowy w zakresie kategorii C1…
7) autobus w zakresie kategorii D…
8)autobus w zakresie kategorii D1…;
11) ciągnik siodłowy z naczepą w zakresie kategorii C+E.


Obowiązek posiadania Tchografu, wynika również z Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym.
W rozdziale I "Zasady i zakres" mamy artykuł 3 ust.1, który mówi:

1. Urządzenie rejestrujące jest instalowane i użytkowane w tych pojazdach zarejestrowanych w Państwie Członkowskim, które są wykorzystywane do przewozu drogowego osób lub rzeczy, z wyłączeniem pojazdów, o których mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006…

A o to treść ww. art. 3 rozporządzenia (WE) nr 561/2006.:

Art. 3 Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego:

a) pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza50 km;
B) pojazdami o dopuszczalnej maksymalnej prędkości nie przekraczającej 40 km/h;

c) pojazdami będącymi własnością sił zbrojnych, służb obrony cywilnej, straży pożarnej i sił odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego, lub wynajmowanych przez nie bez kierowcy, gdy przewóz wykonywany jest w związku z zadaniami powierzonymi tym służbom i pozostaje pod ich kontrolą;

d) pojazdami używanymi w razie wypadków lub do prowadzenia działań ratunkowych, w tym pojazdami używanymi w niezarobkowym przewozie pomocy humanitarnej;

e) pojazdami specjalistycznymi używanymi do celów medycznych;

f) pojazdami specjalistycznymi pomocy drogowej poruszającymi się w promieniu 100 km od swej bazy;

g) pojazdami poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz pojazdami nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu;

h) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 ton używanymi do niezarobkowego przewozu rzeczy;

i) pojazdami użytkowymi o statusie pojazdów zabytkowych zgodnie z przepisami Państwa Członkowskiego, w których są użytkowane, wykorzystywanymi do niezarobkowych przewozów osób lub rzeczy.


Czytając dalej art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 3821/85 dowiadujemy się że:
Pojazdy o których mowa w art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, oraz pojazdy, które wyłączono z zakresu stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3820/85, ale które nie są już wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006, musza spełniać ten wymóg do dnia 31 grudnia 2007r.

Ww. rozporządzenie dopuszcza wyjątki od jego stosowania, o których decydują same państwa członkowskie. I tak dalej w art. 3 mamy ust. 2 i 3 :


2. Państwa Członkowskie mogą wyłączyć pojazdy wymienione w art. 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia (EW) nr 561/2006 z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia.
3. Państwa Członkowskie, za zgodą Komisji, mogą wyłączyć z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia pojazdy używane do przewozów, o których mowa w art.14 rozporządzenia (WE) nr561/2006
.

Treść art.13 i 14
rozporządzenia (WE) nr561/2006:

Art.13
1. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art.1, każde Państwo Członkowskie może wprowadzić wyjątki od przepisów art. 5-9 i uzależnić te wyjątki od spełnienia indywidualnych warunków na swoim terytorium lub, w porozumieniu z zainteresowanymi Państwami, na terytorium innego Państwa Członkowskiego, mające zastosowanie do następujących przewozów wykonywanych:

a) pojazdami będącymi własnością organów publicznych, lub wynajmowanymi przez nie bez kierowcy, w celu wykonywania przewozów drogowych, które nie stanowią konkurencji dla prywatnych przedsiębiorstw transportowych;

B) pojazdami używanymi lub wynajmowanymi bez kierowcy przez przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne, gospodarstwa rolne lub rybackie do przewozu rzeczy w ramach własnej działalności gospodarczej w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa;

c) ciągnikami rolniczymi i leśnymi używanymi w działalności rolniczej lub leśnej, w promieniu do 100 km od bazy przedsiębiorstwa, które jest właścicielem lub użytkownikiem takiego pojazdu;

d) pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 7,5 tony, używanymi:
- przez operatorów świadczących usługi powszechne określone w art. 2 ust. 13 dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług (1) do dostarczania przesyłek w ramach usług powszechnych, lub
- do przewozu materiałów, sprzętu lub urządzeń do użytku kierowcy w trakcie pracy. Pojazdy takie są używane wyłącznie w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa oraz pod warunkiem że prowadzenie takich pojazdów nie stanowi głównego zajęcia kierowcy;

e) pojazdami poruszającymi się wyłącznie po wyspach o powierzchni nieprzekraczającej 2 300 km2 w strefach, które nie są połączone z resztą terytorium kraju mostem, brodem, lub tunelem przeznaczonym dla pojazdów silnikowych;

f) pojazdami używanymi do przewozu rzeczy w promieniu 50 km od bazy przedsiębiorstwa, z napędem na gaz ziemny lub ciekły lub z napędem elektrycznym, o dopuszczalnej masie całkowitej, wraz przyczepami lub naczepami, nieprzekraczającej 7,5 tony;

g) pojazdami używanymi do nauki jazdy i egzaminów w celu uzyskania prawa jazdy lub świadectwa kwalifikacji zawodowych, pod warunkiem że nie używa się ich do zarobkowego przewozu rzeczy lub osób;

h) pojazdami używanymi w związku z odprowadzaniem ścieków, ochroną przeciwpowodziową, konserwacją urządzeń zaopatrujących w wodę, gaz i elektryczność, utrzymaniem i kontrolą dróg, zbieraniem odpadów z gospodarstw domowych i ich wywozem, usługami telegraficznymi i telefonicznymi, nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz wykrywaniem nadajników lub odbiorników radiowych lub telewizyjnych;

i) pojazdami wyposażonymi w 10 do 17 miejsc siedzących, używanymi wyłącznie do niezarobkowego przewozu osób;

j) specjalistycznymi pojazdami do przewozu wyposażenia cyrków i wesołych miasteczek;

k) specjalnie wyposażonymi pojazdami szczególnego zastosowania, które w podstawowym zakresie służą celom edukacyjnym w czasie postoju;

l) pojazdami używanymi do odbioru mleka z gospodarstw rolnych oraz odwożenia do nich pojemników na mleko lub produktów mlecznych przeznaczonych na pasze zwierzęce;

m) specjalistycznymi pojazdami do przewozu pieniędzy oraz/lub przedmiotów wartościowych;

n) pojazdami używanymi do przewozu odpadów lub tusz zwierzęcych nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi;

o) pojazdami używanymi wyłącznie na drogach wewnątrz obiektów, takich jak porty, obszary międzyportowe oraz terminale kolejowe;

p) pojazdami wykorzystywanymi do przewozu żywych zwierząt z gospodarstw na miejscowe targowiska i z powrotem lub z targowisk do miejscowych rzeźni w promieniu do 50 km.

3. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1 oraz przy zapewnieniu odpowiedniej ochrony kierowców, Państwo Członkowskie może, po zatwierdzeniu przez Komisję, wprowadzić na swoim własnym
terytorium mniej znaczące wyjątki od przepisów niniejszego rozporządzenia dla pojazdów używanych na wyznaczonych obszarach o gęstości zaludnienia poniżej 5 osób/km2, w następujących przypadkach:

- regularnych krajowych przewozów osób, których rozkłady zostały zatwierdzone przez władze (w tym przypadku możliwe jest dopuszczenie wyjątków odnoszących się do przerw), oraz
- krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne lub o charakterze zarobkowym, które nie mają wpływu na jednolity rynek oraz są potrzebne do utrzymania pewnych sektorów gospodarki na danym terytorium oraz gdy wyjątki od przepisów niniejszego rozporządzenia ograniczają promień działania do 100 km.

Przewóz drogowy, którego dotyczy taki wyjątek może obejmować trasę do obszarów o gęstości zaludnienia 5 osób/km2 lub wyższej, wyłącznie w celu zakończenia lub rozpoczęcia podróży. Wszelkie takie środki powinny być proporcjonalne w swym charakterze i zakresie.

Art.14
1. O ile nie zagraża to osiągnięciu celów określonych w art. 1, Państwa Członkowskie mogą, za zgodą Komisji, wprowadzić wyjątki od stosowania przepisów art. 6-9 w stosunku do działalności transportowej wykonywanej w wyjątkowych okolicznościach.
2. W przypadkach nagłych Państwa Członkowskie mogą zezwalać na tymczasowe odstępstwa na okres nieprzekraczający 30 dni, o czym niezwłocznie powiadamiają Komisję.
3. Komisja informuje pozostałe Państwa Członkowskie o wszystkich odstępstwach, na które zezwolono zgodnie z niniejszym artykułem.


Pozostaje pytanie czy w Polsce pojazdy wymienione w tych art. są wyłączone z obowiązku stosowania urządzeń rejestrujących, odpowiedz na to pytanie znajdziemy w Ustawie z dnia 16 Kwietnia 2007 roku "o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 99 Poz. 66)
Art. 1 ust. 14 tej ustawy mówi nam o zmianie w ustawie o czasie pracy kierowcy z dnia
16 kwietnia 2004r (Dz. U. Nr 92 Poz. 879 oraz z 2005r. Nr 180, Poz. 1497) mianowicie:


14) art. 29 i 30 otrzymuje brzmienie:
"Art. 29.1. na terytorium rzeczpospolitej Polskiej kategorie pojazdów , o których mowa w
art. 13 ust.1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, wyłącza się stosowanie art. 5 - 9 tego rozporządzenia.
2. Kategorie pojazdów, o których mowa w ust. 1, wyłączone są z zakresu stosowania rozporządzenia (EWG) nr 3821/85.
Art. 30.1.W warunkach i na zasadach, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, minister Właściwy do spraw transportu może wprowadzić wyjątki lub zezwalać na tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów art. 6 - 9 tego rozporządzenia.
2.Minister właściwy do spraw transportu informuje o wprowadzeniu wyjątków lub udzielenia tymczasowych odstępstw, o których mowa w ust. 1, w drodze obwieszczenia, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski''


kwalifikacje i licencje musi mieć tylko kierowca zawodowy wiec jeśli jesteś rolnikiem to swoim w celach nie handlowych możesz jeździć. (słomę z pola możesz przywieźć, zboże od kombajnu też, nawóz ze składu też, nie możesz teoretycznie wozić zboża do klienta, [ale tego praktycznie nie maja jak ci udowodnić]). Badania i psychotesty obowiązkowe zawsze. Podatek od ciężarówki zależy od gminy, w niektórych jest rolnik zwolniony (nie firma) w innych nie. Nie chciałem wklejać znowu konkretnych ustaw bo dużo miejsca zajmują. Wszystkie te zapisy znajdują się w odpowiednich ustawach i są dostępne w necie. Przepisy jasno to określają.

Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, hydraulika, elektryka, dpf, ad-blue).

Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.


#26 Share dawidg2

dawidg2

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 2807 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Wielkopolska

Napisany 08 listopad 2012 - 00:28

Samochód ciężarowy w rolnictwie Może klientowi zawieźć zboże, bynajmniej ja swoje wyroby mogę wozić. Oczywiście nie można na fakturze pisać transport.

#27 Share zbozowy

zbozowy

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 354 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Zwoleń

Napisany 08 listopad 2012 - 01:21

Samochód ciężarowy w rolnictwie w ustawie jest napisane że nie wolno wozić w celach handlowych. Jeżeli nie wystawisz faktury to nikt Ci nic nie udowodni.

Naprawy maszyn budowlanych VOLVO u klienta (mechanika, hydraulika, elektryka, dpf, ad-blue).

Obsługa klimatyzacji w każdym sprzęcie u klienta.


#28 Share kissmy...

kissmy...

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 4320 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:kuj-pom

Napisany 08 listopad 2012 - 15:24

Samochód ciężarowy w rolnictwie każdy przewóz w ramach działalności rolniczej traktowany jest jako przewóz handlowy, temat był już kiedyś poruszany w programie "na osi" zarówno w kontekście kwalifikacji, jak również tachografu, dlatego może lepiej opierajmy się wyłącznie o krajowe rozwiązania prawne, bo inspektorzy już niestety nie są tak skłonni do dyskusji

Edytowany przez kissmy..., 27 maj 2014 - 17:57.


#29 Share rocknrollnik

rocknrollnik

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 240 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Bartoszyce i okolice
 • Zainteresowania:Honda Varadero XL1000, rolnictwo

Napisany 08 listopad 2012 - 20:31

Samochód ciężarowy w rolnictwie na wszelki wypadek mój szofer (teściu)zrobił kurs na przewóz rzeczy.zaświadczenie musi być ze starostwa? bo ja mam tylko z gminy a kontroli jeszcze nie było.nikt nie ma 100% pewności jeśli chodzi o rolnika!

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Samochód ciężarowy w rolnictwie Dzisiaj, 01:37
 •  

#30 Share kissmy...

kissmy...

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 4320 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:kuj-pom

Napisany 27 maj 2014 - 18:03

Samochód ciężarowy w rolnictwie pozwolę sobie odświeżyć temat, czy ktoś z Was potrafi precyzyjnie wskazać jakie są wymagania stawiane rolnikom użytkującym osobiście samochody ciężarowe w swoich gospodarstwach (wyłącznie na cele prowadzonej działalności rolniczej) w promieniu 100km od gospodarstwa?
czy rolnik będący kierowcą takiego pojazdu musi posiadać poza odpowiednim prawem jazdy, kurs na przewóz rzeczy i badania psychologiczne?

#31 Share Dagmarka

Dagmarka

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 123 postów
 • Płeć:Kobieta

Napisany 23 czerwiec 2014 - 18:00

Samochód ciężarowy w rolnictwie musi posiadać kurs i badania,tachograf sprawny bez tarczy do 100km i odświeżyć prawko trzeba

#32 Share lukasx21

lukasx21

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 1153 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Centralna Polska
 • Zainteresowania:Szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców No i grzebanie w glebie trochę też...

Napisany 23 czerwiec 2014 - 20:53

Samochód ciężarowy w rolnictwie może jakaś podstawa prawna do tego?

Kupię pług 2 skibowy obracany hydraulicznie

Kupię sortownik do ziemniaków remprodex lub samro

Sprzedam sadzarkę do ziemniaków gruse, 2 rzędową przystosowaną do sadzenia kiełkowanych


#33 Share Dagmarka

Dagmarka

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 123 postów
 • Płeć:Kobieta

Napisany 24 czerwiec 2014 - 15:01

Samochód ciężarowy w rolnictwie nie mam,mąż dzwonił do inspektorów ;)

#34 Share g2osc

g2osc

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 145 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Śląsk

Napisany 24 czerwiec 2014 - 19:52

Samochód ciężarowy w rolnictwie Na własny użytek nie musisz mieć kursu na przewóz rzeczy ale tarczkę musisz mieć włożoną jeśli pojazd został wyposażony w tachograf tylko nie musisz się stosować do czasów (tak jak w pojazdach specjalistycznych o których mowa w przepisach)

#35 Share kissmy...

kissmy...

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 4320 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:kuj-pom

Napisany 22 luty 2015 - 22:46

Samochód ciężarowy w rolnictwie

@g2osc możesz wskazać podstawę prawną? czy dla każdego przewozu na potrzeby własne - działalność gospodarcza inna niż rolnicza (zaświadczenie ze starostwa) nie jest potrzebny kurs na przewóz rzeczy i badania?

 

nie mam,mąż dzwonił do inspektorów ;)

 

właśnie tak indywidualne podejście jest sporym problemem;]#36 Share maniana

maniana

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 152 postów

Napisany 24 czerwiec 2015 - 21:49

Samochód ciężarowy w rolnictwie

odświeżę temat

posiada ktoś aktualne informacja z jakimi opłatami wiąże się posiadanie ciężarówki dmc 12t.. oraz jakie uprawnienia musi mieć rolnik.Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Samochód ciężarowy w rolnictwie Dzisiaj, 01:37
 •  

#37 Share Mariuszbrzeski

Mariuszbrzeski

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 169 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Mazowieckie
 • Zainteresowania:Piłka Nożna.

Napisany 07 styczeń 2017 - 09:22

Samochód ciężarowy w rolnictwie

własnie tez bym prosił o aktualne informacje bo z tego co tu wyczytałem to juz sam nie wiem .Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą - znamy limit na 2018 rok zobacz »