Skocz do zawartości

Zdjęcie

Opryskiwacz-kontrola drogowa


100 odpowiedzi na ten temat

#41 Share RSM32

RSM32

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 177 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Suchodół pow.Płock

Napisany 10 marzec 2010 - 21:53

Opryskiwacz-kontrola drogowa Jasne kolego tak to jest w przepisach.
Tylko mam pytanie czy z własnego stawu wykopanego jako zbiornik do nawadniania i zasilanego pompą głębinową przez zbiornik pośredni też nie wolno?
Upierdliwy jestem ?

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Opryskiwacz-kontrola drogowa Dzisiaj, 22:53
 •  

#42 Share fito1973

fito1973

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 88 postów

Napisany 11 marzec 2010 - 09:00

Opryskiwacz-kontrola drogowa ja mogę się obracać tylko w granicach przepisów prawnych, doradzanie niezgodnie z przepisami prawa nie miałoby sensu

przepisy nie zawsze ida w parze z praktyką,

w naszych przepisach jest tylko zapis dotyczący ochrony srodowiska, nie ma zapisu mowiacego wprost ze ze stawu nie wolno, jednakże nie spotkałem sie aby ktos tak robił, do tego ten zapis mowiący o ochronie środowiska można podciągnąć do tej sytuacji...
próbowałem również dowiedzieć się w inspekcji ochrony środowiska, ale tam również mi mówili tylko o ogólnikach, moje zdanie jest takie ze nie wolno, jednakże jak masz ten zbiornik posredni to minimalizujesz mozliwość zatrucia srodowiska... ale inny moze inaczej zinterpretować te zapisy
pozdrawiam

#43 Share RSM32

RSM32

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 177 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Suchodół pow.Płock

Napisany 11 marzec 2010 - 23:20

Opryskiwacz-kontrola drogowa Dlaczego o tym piszę.
Jeden z moich klientów zamawia nowy opryskiwacz w zannej polskiej firmie i prosi o zamontowanie zaworu trójdrożnego na ssaniu pompy.
Odp. producenta, nie można bo przepisy nie pozwalają i nie damy atestu.
Klient - potrzebny do napełniania rsm-em ze zbiorników.
Prod. dobrze ale musimy dać nalepkę że przystosowany do stosowania rsm-u.
Czy o to chodzi w przepisach?
To jest fakt z przed kilku dni.
Nikogo nie namawiam do poboru wody z rzek i naturalnych zbiorników do opryskiwaczy. NAPRAWDĘ

Wiadomość z agroFakt.pl agrofakt

 • agroFakt.pl
 • agroFakt.pl
Opryskiwacz-kontrola drogowa Dzisiaj, 22:53
 •  

#44 Share fito1973

fito1973

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 88 postów

Napisany 11 marzec 2010 - 23:35

Opryskiwacz-kontrola drogowa to jest jedyne rozporzadzenie mówiące o wymaganiach technicznych....ja tu nie widze powodu by nie zamontować tego zaworu...

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 4 października 2001 r.

w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy.

(Dz. U. z dnia 18 października 2001 r.)


Na podstawie art. 36 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 751 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 248 i Nr 76, poz. 811) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Wirujące elementy opryskiwacza, z zastrzeżeniem ust. 2, powinny być zabezpieczone osłonami.
2. Osłony nie są wymagane, jeżeli konstrukcja opryskiwacza uniemożliwia bezpośredni kontakt operatora ciągnika lub opryskiwacza z wirującymi elementami.

§ 2. Zbiornik i układ cieczowy opryskiwacza powinny być szczelne, tak aby nie dochodziło do wycieku mieszaniny środków ochrony roślin i wody, zwanej dalej "cieczą roboczą".

§ 3. 1. Poziom oleju w pompie opryskiwacza powinien być utrzymywany na poziomie określonym w instrukcji obsługi opryskiwacza.
2. Pompa opryskiwacza powinna być szczelna, tak aby nie dochodziło do wycieku oleju.

§ 4. 1. Pompę opryskiwacza wyposaża się w powietrznik, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku pomp o liczbie przepon-tłoków większej niż cztery, albo gdy występuje inny system tłumienia pulsacji ciśnienia powietrza, powietrznik nie jest wymagany.
3. Ciśnienie powietrza w powietrzniku pompy opryskiwacza powinno wynosić nie mniej niż 1/3, a nie więcej niż 2/3 wartości ciśnienia roboczego.
4. Wydajność pompy opryskiwacza przy nominalnych obrotach wałka odbioru mocy (WOM), przy wszystkich włączonych rozpylaczach i mieszadle, powinna umożliwiać uzyskanie ciśnienia cieczy roboczej, z zastrzeżeniem ust. 2, w opryskiwaczu polowym na poziomie 0,5 MPa, a w opryskiwaczu sadowniczym na poziomie 1,5 MPa.
5. W przypadku innych niż ciśnieniowe systemy rozpylania cieczy roboczej ciśnienie powietrza w powietrzniku pompy powinno być utrzymywane na poziomie określonym w instrukcji obsługi opryskiwacza.

§ 5. 1. Zbiornik opryskiwacza wyposaża się co najmniej w jedno mieszadło, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Mieszadło nie jest wymagane, jeżeli powrót cieczy roboczej z pompy jest skierowany wężem w pobliże dna zbiornika i powoduje widoczny efekt mieszania cieczy przy włączonym dopływie cieczy do wszystkich elementów zespołu opryskowego.

§ 6. 1. Zbiornik opryskiwacza powinien być tak skonstruowany, aby uniemożliwiać powstawanie w nim podciśnienia.
2. Zawór spustowy zbiornika umieszcza się w miejscu łatwo dostępnym dla operatora ciągnika lub opryskiwacza i w sposób pozwalający na całkowite opróżnienie zbiornika.

§ 7. 1. Zbiornik opryskiwacza wyposaża się w system wstępnego filtrowania z sitem wlewowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. System wstępnego filtrowania z sitem wlewowym nie jest wymagany, jeżeli opryskiwacz ma inny system wstępnego filtrowania.

§ 8. Wskaźnik poziomu cieczy roboczej, umieszczony na zbiorniku, powinien być widoczny podczas obsługiwania przez operatora ciągnika lub opryskiwacza.

§ 9. 1. Manometr opryskiwacza umieszcza się w miejscu umożliwiającym odczyt jego wskazań podczas obsługiwania przez operatora ciągnika lub opryskiwacza.
2. Średnica manometru powinna wynosić co najmniej 60 mm.
3. Skala manometru powinna wynosić:
1) 0,2 bara przy ciśnieniu roboczym poniżej 5 barów,
2) 1,0 bar przy ciśnieniu roboczym 5-20 barów,
3) 2,0 bary przy ciśnieniu roboczym powyżej 20 barów.
4. Różnica ciśnień wskazanych na manometrze opryskiwacza i manometrze wzorcowym nie może wynosić więcej niż 10%.
5. Wartość ciśnienia roboczego dla stałych obrotów wałka odbioru mocy (WOM) nie może zmieniać się o więcej niż 7%.
6. Wyłączenie i włączenie głównego zaworu odcinającego dopływ cieczy roboczej do zespołu opryskowego nie może spowodować różnicy ciśnień większej niż 7%.

§ 10. Elementy układu cieczowego opryskiwacza powinny być trwale zamocowane i zabezpieczone przed samoopryskiem oraz samoczynnym obracaniem lub przesuwaniem się w trakcie pracy opryskiwacza.

§ 11. 1. Opryskiwacz wyposaża się co najmniej w dwa stopnie filtracji, jeden po ssącej, a drugi po tłocznej stronie pompy.
2. Wielkość oczek filtra po tłocznej stronie pompy powinna być mniejsza od najmniejszego rozmiaru, zamontowanych na belce polowej opryskiwacza, oczek rozpylaczy.

§ 12. 1. Belka polowa opryskiwacza powinna być skonstruowana w sposób zapewniający jej stabilność podczas pracy opryskiwacza.
2. Różnica odległości pomiędzy poziomą płaszczyzną pod belką a poszczególnymi rozpylaczami nie może być większa niż 10 cm.
3. W opryskiwaczu polowym wyposażonym w belkę polową o szerokości powyżej 10 m, belkę wyposaża się w zabezpieczenia chroniące rozpylacze przed kontaktem z ziemią.
4. W opryskiwaczu sadowniczym zespół opryskowy wyposaża się w zabezpieczenia chroniące rozpylacze przed uszkodzeniami o gałęzie drzew.

§ 13. 1. Po wyłączeniu zasilania belki polowej opryskiwacza z zainstalowanymi zaworami zwrotnymi rozpylaczy zawory te powinny zamykać dopływ cieczy do rozpylaczy. Wyciek cieczy roboczej z rozpylacza nie może być większy niż 2 ml (30 kropli) w ciągu 5 minut.
2. Zawory zwrotne zainstalowane na belce polowej powinny być jednakowe.

§ 14. W opryskiwaczu polowym filtry rozpylaczy zainstalowane na całej długości belki polowej powinny być jednakowe.

§ 15. 1. Rozpylacze zainstalowane na belce polowej opryskiwacza powinny być tego samego typu i rozmiaru oraz rozpylać ciecz roboczą pod tym samym kątem.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy rozpylaczy asymetrycznych zainstalowanych na końcach belki polowej opryskiwacza polowego oraz rozpylaczy zainstalowanych w opryskiwaczu sadowniczym.

§ 16. 1. W opryskiwaczu polowym, przy pomiarze nierównomierności poprzecznej wypływu cieczy na stole rowkowym z odczytem automatycznym, współczynnik zmienności powinien wynosić nie więcej niż 10%. Przy pomiarze na stole rowkowym z odczytem optycznym różnice odczytów wartości dla poszczególnych rowków nie powinny być większe niż 15%, przy czym dopuszcza się, aby nie więcej niż 10% odczytów wykraczało poza ten zakres.
2. W opryskiwaczu polowym i sadowniczym, przy pomiarze wydajności rozpylaczy metodą natężenia wypływu cieczy roboczej z pojedynczych rozpylaczy, różnica pomiędzy wartością zmierzonego natężenia wypływu cieczy a wartością natężenia wypływu cieczy ustaloną przez producenta rozpylaczy powinna wynosić mniej niż 10%.

§ 17. 1. Urządzenie sterujące działaniem wentylatora, w opryskiwaczach wyposażonych w pomocniczy strumień powietrza, powinno umożliwiać wyłączenie wentylatora i niezależną pracę układu zasilania opryskiwacza.
2. W opryskiwaczach polowych, wyposażonych w pomocniczy strumień powietrza, odległość linii przenikania się strumieni kropli cieczy roboczej oraz strumieni powietrza, mierzona od rozpylacza, powinna być większa niż 25 cm.

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


#45 Share fito1973

fito1973

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 88 postów

Napisany 12 marzec 2010 - 09:55

Opryskiwacz-kontrola drogowa znalazłem jeszcze w prawie wodnym zapis:

Art. 40. 1. Zabrania się:
1) wprowadzania do wód odpadów, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628), oraz ciekłych odchodów zwierzęcych,
2) spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z centrów miast, terenów przemysłowych, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym natężeniu ruchu wraz z parkingami, oraz jego składowania na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody,
3) lokalizowania na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania,
4) mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód,
5) pobierania z wód powierzchniowych wody bezpośrednio do opryskiwaczy rolniczych oraz ich mycia w tych wodach,
6) używania farb produkowanych na bazie związków organiczno-cynowych (TBT) do konserwacji technicznych konstrukcji podwodnych.
2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, nie dotyczą wykorzystywania gruzu, mas ziemnych oraz skalnych przy wykonywaniu robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód, a także lokalizowania inwestycji gospodarki rybackiej.
3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w części dotyczącej gromadzenia ścieków, a także innych materiałów, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, jeżeli wystąpi istotna potrzeba ekonomiczna lub społeczna, a zwolnienie to nie spowoduje zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.#46 Share suzuki550e

suzuki550e

  Zaawansowany

 • userphoto
 • Members
 • PipPipPip
 • 147 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:woj. lubuskie ( Chrobrów)
 • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa

Napisany 10 kwiecień 2010 - 11:25

Opryskiwacz-kontrola drogowa ja jestem świeżo po zrobienia kursu stosowania środków ochrony roślin, dowiaduj się w swoim oddziale doradztwa rolniczego, co roku organizują taki kurs, koszt 120 zł, warzność tylko na 5 lat

#47 Share bamse

bamse

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 157 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Zainteresowania:lotnictwo UL, rolnictwo precyzyjne, integrowane metody ochrony roślin itp.

Napisany 22 grudzień 2010 - 17:25

Opryskiwacz-kontrola drogowa W naszej okolicy policja jak i inspekcja się nie czepia, wszystko jest w normie.
Za to celnicy to fruwają na wysokości lamperii, ale oni to tylko do baku zaglądają a poza tym to nic ich nie obchodzi.

#48 Share darko

darko

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 60 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Koźmin Wielkopolski

Napisany 02 kwiecień 2011 - 23:07

Opryskiwacz-kontrola drogowa fito1973 szafkę na ŚOR już przygotowałem i pomalowałem starą metalową kłódkę mam tabliczkę będę miał tylko jedno pytanko czy mogę ją umieścić w oborze

Edytowany przez darko, 02 kwiecień 2011 - 23:21.


#49 Share dabaz

dabaz

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 211 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Wielkopolska, Rawicz

Napisany 02 kwiecień 2011 - 23:21

Opryskiwacz-kontrola drogowa Heh. Ja też właśnie dzisiaj malowałem szafę pancerną ze złomu którą przeznaczę na środki chemiczne. W oborze nie może stać jeśli mleko oddajesz. ja w garażu jednym ustawiłem.

#50 Share darko

darko

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 60 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Koźmin Wielkopolski

Napisany 03 kwiecień 2011 - 23:48

Opryskiwacz-kontrola drogowa ale ja mam tylko byki i maciory

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Opryskiwacz-kontrola drogowa Dzisiaj, 22:53
 •  

#51 Share darek195

darek195

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 79 postów

Napisany 04 kwiecień 2011 - 15:56

Opryskiwacz-kontrola drogowa Mam właśnie też pytanie odnośnie przechowywania ŚOR, czy musi być to koniecznie szafka czy może to być oznaczone pomieszczenie zamykane na klucz, gdzie ŚOR będą stały na półce, i w tym samym pomieszczeniu na innych półkach będę miał oleje smary, jakieś części do maszyn itd. Czy takie coś jest dozwolone?

#52 Share andrzej2110

andrzej2110

  Zaawansowany

 • V.I.P.
 • rank
 • 9491 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:okolice Płocka

Napisany 04 kwiecień 2011 - 16:03

Opryskiwacz-kontrola drogowa Na szkoleniu mówili ze może być szafka lub pomieszczenie. Weź pod uwagę gospodarstwo powierzchni tys ha. Jaka by musiała być szafa. Ja mam pomieszczenie i są tam jeszcze nawozy i ropa. Na drzwiach jest tabliczka. Dodatkowo wejście do pomieszczenia nie jest wprost z podwórka tylko z garażu.

Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D

bullet_black.png

 


#53 Share fito1973

fito1973

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 88 postów

Napisany 15 kwiecień 2011 - 22:04

Opryskiwacz-kontrola drogowa Witam
od 1 kwietnia nie pracuję już w PIORiN, poszedłem do jednostki certyfikującej (ekologia, ISCC, Global GAP)

co do szafki: pomieszczenie lub szafka zamykana, oznakowana
co do pytania czy w oborze może być, odpowiedź brzmi nie.....

#54 Share darko

darko

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 60 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Koźmin Wielkopolski

Napisany 17 kwiecień 2011 - 21:25

Opryskiwacz-kontrola drogowa dzięki fito 1973 pozostawiłem w szopie ale zimom coś muszę wymyślić na mrozy bo zawsze coś zostaje.

Edytowany przez darko, 17 kwiecień 2011 - 21:25.


#55 Share fito1973

fito1973

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 88 postów

Napisany 17 kwiecień 2011 - 21:32

Opryskiwacz-kontrola drogowa -szafke sobie oznacz ,,środki ochrony roślin,, (naklejka lub sam napisz i w foliówkę) + kłódka
- co do zimy, staraj się nie zostawiać, jeżeli nie masz warunków do przechowywania, środki zawsze tracą na jakości jak są źle przechowywane

#56 Share tomek15h

tomek15h

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 260 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Okolice Przemyśla
 • Zainteresowania:Rolnictwo,
  motoryzacja ,
  mechanika,
  budowa maszyn

Napisany 24 maj 2011 - 07:11

Opryskiwacz-kontrola drogowa Witam.

Miałem panowie w dniu wczorajszym taką sytuację:

Stoję u siebie na podwórzu z przypiętym opryskiwaczem, leje sie woda a ja doczytuje ulotki na środkach ochrony,nagle pojawia sie nieoznakowany samochód na posesji wysiadaja z niego 2 osowy pan i pani,podchodzą i oznajmiaja mi że przyjechali w sprawie kontroji opryskiwacza,przy okazji twierdzą że przypadkowo zobaczyli mnie jadac ulica na mojej posesji jak kręce sie koło opryskiwacza.Oczywiscie jak zawsze coś znaleźli choć nie wiele zapłaciłem 50 zł mandatu.

Mam pytanie do was rolników jak zachowlibyście sie w takiej sytuacji?
I jak myślicie czy w takiej sytuacji(na mojej własnej posesji gdy nawet nie siedziałem na ciągniku) mieli prawo mnie skontrolować?

Pozdrawiam i liczę na wasze opinie.

#57 Share volf

volf

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 173 postów

Napisany 24 maj 2011 - 23:16

Opryskiwacz-kontrola drogowa Mandat jak rozumiem kredytowy, chyba ci kontrolerzy pokazali jakieś legitymacje :blink:

#58 Share tomek15h

tomek15h

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 260 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Okolice Przemyśla
 • Zainteresowania:Rolnictwo,
  motoryzacja ,
  mechanika,
  budowa maszyn

Napisany 25 maj 2011 - 05:36

Opryskiwacz-kontrola drogowa [quote name='volf' timestamp='1306275377' post='727158']
Mandat jak rozumiem kredytowy, chyba ci kontrolerzy pokazali jakieś legitymacje :blink:
[/quot
Owszem mandat kredytowy,wykazali sie dokumentacją uprawniajaca ich do tej kontroli,poza tym znam ich z kursu na obsugę opryskiwacza i stosowanie srodków chemicznych.

#59 Share fito1973

fito1973

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 88 postów

Napisany 25 maj 2011 - 05:43

Opryskiwacz-kontrola drogowa 50 zł- to najmniejszy mandat jaki mogli dac, powiedz jaka podstawe prawna napisali i za co te 50 zł dostałeś?

- jak rozumiem byla to kontrola kompleksowa w gospodarstwie,

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Opryskiwacz-kontrola drogowa Dzisiaj, 22:53
 •  

#60 Share tomek15h

tomek15h

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 260 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Okolice Przemyśla
 • Zainteresowania:Rolnictwo,
  motoryzacja ,
  mechanika,
  budowa maszyn

Napisany 25 maj 2011 - 13:33

Opryskiwacz-kontrola drogowa

50 zł- to najmniejszy mandat jaki mogli dac, powiedz jaka podstawe prawna napisali i za co te 50 zł dostałeś?

- jak rozumiem byla to kontrola kompleksowa w gospodarstwie,

Ten mandat dostałem za brak przeglądu(atestu) opryskiwacza którego termin minoł w marcu.

Ten mandat dostałem za brak przeglądu(atestu) opryskiwacza którego termin minoł w marcu.

Jesli kolego"kontrola kompleksowa" polega na wyłącznym sprawdzaniu papierów to była to taka kontrola.


Dodaj odpowiedź  

Podobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Oprysk truskawek w różnych systemach plantacji zobacz »