Skocz do zawartości

Zdjęcie

Strefa Euro [połączone]


38 odpowiedzi na ten temat

#21 Share jerzy

jerzy

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 532 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:lubelszczyzna

Napisany 01 marzec 2009 - 19:30

Strefa Euro [połączone] @Kolo nie chodzi mi o to że jestem przeciwny z korzystaniu dopłat sam korzystam z nich, chodzi mi oto że elity polityczne i finansowe nawiążę do wypowiedzi @Deer-a najpierw krzyczą że są czemuś przeciwni i straszą konsekwencjami a potem jak już się stanie stoją pierwsi w kolejce po profity, a potem tworzą prawo aby skorzystać jeszcze więcej, dlatego głosowałem w w 90 roku przeciwko komunie, potem głosowałem za wstąpieniem do UE a teraz jak będzie referendum zagłosuję za wejściem do strefy euro. Sam napisałeś " Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej... ;) "
i słusznie uważam że euro nam w tym pomoże.

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Strefa Euro [połączone] Dzisiaj, 12:40
 •  

#22 Share kolo99

kolo99

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 86 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Łódzkie
 • Zainteresowania:Czytanie wypowiedzi Uwodzicieli z AF, można się nieźle uśmiać, POLECAM!!!

Napisany 01 marzec 2009 - 21:31

Strefa Euro [połączone] Ja nie jestem tak optymistycznie nastawiony do Euro jak Ty, ale jeśli wejdziemy w tą strefę to oby Twoje słowa się sprawdziły. Chciałbym się mylić.

#23 Share SIEWCA

SIEWCA

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 434 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Kuj-Pom
 • Zainteresowania:Będzie dobrze...........kiedyś

Napisany 02 marzec 2009 - 11:38

Strefa Euro [połączone] Kolo99 prorocze są Twoje słowa. Zobaczcie Wielką Brytanię, dlaczego nie pcha się do euro ? Bo wówczas utraci finansową niezależność.
Zawsze są zyski i straty takiej operacji, ale znając naszych polityków to wpuszczą siebie i nas szarych polaków w maliny. :angry:

Wiadomość z agroFakt.pl agrofakt

 • agroFakt.pl
 • agroFakt.pl
Strefa Euro [połączone] Dzisiaj, 12:40
Tylko na agroFakt.pl:

Jak przebiega kupno lasu zobacz »

 •  

#24 Share MTZ1

MTZ1

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 190 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Warmińsko-Mazurskie

Napisany 02 marzec 2009 - 12:52

Strefa Euro [połączone] Za i przeciw euro

Dr hab. prof. SGH Stanisław R. Domański, Katedra Polityki Pieniężnej SGH,
Zakład Gospodarki Światowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN;
prof. zw. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, Katedra Bankowości SGH;
dr hab. prof. UW Jerzy Żyżyński, Katedra Gospodarki Narodowej Wydział Zarządzania UW;
przy współpracy
dr. hab. prof. SGH Krzysztofa Marczewskiego, Katedra Polityki Gospodarczej SGH,
Instytut Badań Rynku, Konsumenta i Konkurencji


I. Strategia rozwiązania zagadnienia wejścia do strefy euro
1. Wejście do strefy euro nie powinno być traktowane jako cel strategiczny sam w sobie, ale jako element strategii rozwoju gospodarczego Polski.
2. Jeśli zasada względnej spójności realnej wspólnego obszaru walutowego będzie utrzymana, to likwidacja realnego dystansu, który dzieli Polskę od progu wspólnego obszaru walutowego, stanowi ekonomiczny warunek przynależności do strefy euro i jest punktem wyjścia myślenia o wstępowaniu do strefy euro i ewentualnej "dalszej redukcji deficytu budżetowego". Nacisk na prędkie wypełnianie warunków progowych konwergencji nominalnej powodował, powoduje i dalej będzie powodował negatywne skutki po stronie realnej i tym samym, wbrew deklarowanym intencjom, coraz bardziej oddalał perspektywę wstąpienia do strefy euro, zamiast ją przybliżać.
3. Cele progowe - warunki konwergencji realnej przynależności do wspólnego obszaru walutowego - wyznaczamy na poziomie dystansu, jaki dzielił średnio trzy najgorsze kraje strefy od trzech najlepszych krajów ze strefy euro w okresie jej zawiązywania. Jest to kryterium empiryczne - jego zachowanie w stosunku do Polski obecnie i w przyszłości opiera się na empirycznej pewności, "że taki zakres spójności ma być osiągnięty", bo "tak właśnie jest (było)" w przypadku krajów strefy euro. Progi te mają pod względem absolutnym charakter dynamiczny, gdyż poziom rozwoju krajów strefy euro, tak jak i innych, stale się podnosi.
4. Osiągnięcie minimalnych progów spójności realnej to warunek, by na danym obszarze zachodziły dalej procesy konwergencji realnej, w tym zwłaszcza zbliżania się poziomów w zamożności zamieszkującej je ludności, a nie procesy dywergencji, biednienia i wysysania zasobów jednych regionów na rzecz zasysającego je rdzenia strefy. Od osiągnięcia progowych warunków spójności realnej ze strefą euro zależy zdolność konkurencyjna gospodarki i obywateli polskich we wspólnym obszarze walutowym, a więc zdolność do osiągania dobrego miejsca gospodarki polskiej w międzynarodowym podziale pracy i dobrego miejsca obywateli polskich w podziale pracy międzyosobowym.
5. Termin wstąpienia do strefy euro "sam się wyjawi" po spełnieniu przez Polskę realnych warunków przynależności, a w ślad za nimi warunków nominalnych z Maastricht, i nie może być z góry narzucony jako jego założenie.
6. Termin wstąpienia do strefy euro należy rozpatrywać w powiązaniu z ustaleniami i rozdysponowaniem budżetu Unii Europejskiej na okres po 2013 r., gdyż ma to wpływ na tempo likwidacji przez Polskę luki w poziomie konwergencji realnej ze strefą euro i napięcia, i budżetowe, i inflacyjne.
7. Nie można określić z góry z wyprzedzeniem jakiegoś optymalnego kursu złotego z uwagi na dynamikę czynników go określających w krótkim i długim okresie. Rozumowanie w kategoriach docelowego optymalnego poziomu kursu implikuje dyskusje o interesach różnych grup i warstw społecznych, producentów, pracobiorców, emerytów, poszczególnych segmentów konsumentów, pracowników sektora budżetowego. Relatywnie bardzo niski poziom płac w Polsce i relatywnie niski ich udział w kosztach produkcji nie wskazuje, by ewentualnie "rozsądnie wyższy" kurs mógł być szkodliwy dla aktywności gospodarczej, wbrew licznym ostrzeżeniom w tym względzie. "Wyższy kurs" złotego wymusza zachowania proefektywnościowe w gospodarce.
8. Państwo jest odpowiedzialne za tworzenie i rozwijanie materialnej bazy dla poprawy miejsca Polski w międzynarodowym podziale pracy i obywateli Polski w podziale pracy międzyosobowym. Poprawa tej bazy to część zadań z zakresu wypełniania spójności realnej jako ekonomicznego warunku prawa wstępu do strefy.

II. Progi konwergencji realnej
9. Polska wg aktualnie dostępnych danych nie spełnia minimalnych realnych kryteriów konwergencji ze strefą euro pod żadnym względem, poza udziałem ludności z wyższym wykształceniem w ludności ogółem w wieku 25-64 lata, i dlatego nie może być zaliczona do optymalnego obszaru walutowego. W szczególności poziom PKB na głowę jest za mały o 40-50%, zbyt niski jest poziom rozwoju infrastruktury technicznej, w tym zwłaszcza transportowej, trzykrotnie (!) za małe są nakłady na naukę, badania i prace rozwojowe, dwukrotnie za niski poziom zatrudnienia w sektorze B+R (poza szkolnictwem wyższym), zbyt niski poziom spójności społecznej wyrażany płacą minimalną (dwukrotnie za niska, by dorównać średniej w trzech najgorszych krajach Unii Walutowej), zbyt niski poziom rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia (liczba ludności na jednego lekarza o 30% wyższa niż w najgorszej trójce Unii Walutowej), trzykrotnie za mały poziom budownictwa mieszkaniowego, zbyt niski poziom ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniami przemysłowymi.
10. Polska nie spełnia kryterium "strukturalnego" konwergencji realnej. Poziom dopasowania cyklicznego Polski do strefy euro, choć lepszy niż w przypadku innych krajów Europy Środkowej (Czechy, Węgry), jest niski. Korelacja cykli jest niska, oscyluje poniżej 50% i nie gwarantuje właściwych skutków wspólnej polityki pieniężnej. Korelacja reakcji na zewnętrzne wstrząsy podażowe i popytowe Polski ze strefą euro wynosi poniżej 0,3 (przy wstrząsach podażowych korelacja nawet dość silnie ujemna).
11. Niska synchronizacja gospodarki Polski ze strefą euro nie gwarantuje pozytywnych skutków wspólnej polityki pieniężnej EBC.
12. Dotychczasowy system podejmowania decyzji w Europejskim Banku Centralnym jest niekorzystny dla krajów mniejszych w stosunku do krajów o największym potencjale ekonomicznym eurolandu. Rada Prezesów EBC podejmująca strategiczne decyzje monetarne jest regulaminowo zdominowana przez przedstawicieli krajów najbogatszych wchodzących dodatkowo w skład Zarządu Banku.
13. Warunkiem poprawnego funkcjonowania wspólnego obszaru walutowego jest elastyczność cen i płac w tym kraju, tak jak na całym obszarze strefy wspólnej, mobilność pracowników i odpowiednie transfery solidarnościowe.
14. Rynek pracy w Polsce jest elastyczny i mobilny, bardziej niż jest w strefie, co wynika z nisko położonej granicy elastyczności "w dół", wyznaczonej przez niski poziom płacy minimalnej i widomej ruchliwości polskiego społeczeństwa w skali europejskiej. Niski poziom płacy minimalnej (i płac w ogóle) oznacza brak wypełnienia kryterium zbieżności realnej. Niebezpieczeństwa płynące z takiego niedostawania realnego przy elastycznym, mobilnym rynku pracy w skali całej strefy (wyludnienie obszarów - tak jak doświadczyły tego Niemcy po zjednoczeniu) skłaniają do szczególnego odroczenia terminu wejścia do strefy, aż dokonają się właściwe dostosowania na rynku pracy w Polsce do średnich wskaźników charakterystycznych dla najmniej rozwiniętych krajów strefy euro (np. płaca minimalna powinna być 2,5 razy wyższa w 2006 r. niż była).

III. Potencjalne korzyści z wejścia do strefy euro
15. Szacuje się, że do roku 2022 PKB z tytułu wejścia do strefy euro wzrośnie od 2 do 8%, pobudzony obniżeniem stopy procentowej do 3%, "dodatkowym gwałtownym", sięgającym 15% skokiem inwestycji w pierwszych 4-6 latach po wejściu do strefy (które na kształt bąbla potem dość nagle spadają i stabilizują się) i dodatkowym wzrostem eksportu rzędu 10% do roku 2022. Obliczenia te nie są przekonywujące, gdyż strefa euro wykazuje się niskim tempem wzrostu, mimo że występowała na jej obszarze założona niska stopa procentowa, a kraje realnego "dolnego obrzeża strefy" rosną wolniej i po objęciu ich strefą zaznaczają się tendencje do "dywergencji ich poziomu PKB per capita".
16. Uznaje się, że wpływ utworzenia unii walutowej dla przepływów inwestycji bezpośrednich był istotny i wynosił około 14-16%, ale przynależność do Unii Europejskiej w ogóle wyjaśnia w 36-38% wielkość przepływów BIZ, a przynależność do strefy euro tylko 13-18%.
17. Motywy inwestorów odnośnie do miejsca lokaty kapitału w niewielkim stopniu zależą dzisiaj od korzyści z likwidacji ryzyka kursowego. Decyzje dotyczące budowy fabryki czy jej zakupu zależą raczej od tak ważnych czynników, jak konkurencyjność podatkowa, konkurencyjność płacowa gospodarki oraz stan jej infrastruktury technicznej
18. Szacuje się, że zniesienie relacji kursowych między krajami, które przystąpiły do tego obszaru walutowego, zaowocowało dodatkowym przyrostem wzajemnej wymiany handlowej między 5 a 10%. Nie jest to rezultat odpowiadający optymistycznym oczekiwaniom. Powyższe potwierdzane jest przez wyniki badania opinii polskich eksporterów, którzy w połowie oświadczyli, że wprowadzenie euro nie będzie miało wpływu na ich eksport. Teoretyczne analizy empiryczne wskazują też, że już w piątym roku po wstąpieniu pojawia się spadek eksportu z tytułu przynależności do Unii Walutowej o 3%.
19. Obniżkę kosztów transakcyjnych uznaje za istotną przesłankę wprowadzenia euro. Eksperci oceniają oszczędności kosztów klientów banków z tytułu zaniku kosztów wymiany walut na kwotę rzędu 2 mld złotych. Pojawią się za to straty po stronie zasobu informacji płynących z rynku, a wyrażanych w zmianach kursu złotego. Koszty transakcyjne, pozawalutowe, stanowią do 0,1% PKB Unii Europejskiej. Oszczędności na kosztach transakcyjnych nie mogą być zatem kluczowym argumentem za likwidacją waluty narodowej.
20. Przyjmuje się, że istotną korzyścią dla przedsiębiorstw polskich z przyjęcia euro będzie ułatwienie dostępu do nowych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Możliwość uzyskania kredytu czy możliwość emisji obligacji zależą od standingu finansowego pożyczkobiorcy. Z tego punktu widzenia niewiele się zmieni.

IV. Korzyści z utrzymania złotego
21. Własna waluta, szczególnie w warunkach kryzysu, poprzez zmiany kursu amortyzuje skutki tąpnięcia na globalnych rynkach, łagodzi wstrząsy. Próby ogałacania polskiego rynku pieniężnego z walut obcych w przypadku istnienia złotego stają się dla wywożących kosztowniejsze o tyle, o ile spadnie złoty w wyniku popytu na wywożone waluty. NBP może czynić zabiegi spekulacyjne jeszcze kosztowniejszymi, dokonując własnych operacji.
22. Jeśli mamy gospodarkę, która może być zakłócana rozmaitymi szokami losowymi, to istnienie dodatkowego rynku (tu waluty krajowej) o własnych zaburzeniach może być korzystne, albowiem mogą one absorbować część ogólnej zmienności gospodarki, a przez to ograniczać wypadkową zmienność PKB, która jest przedmiotem zainteresowania władzy gospodarczej.
23. W warunkach niepewności eliminacja informacji niesionej przez sygnały rynkowe o kursie złotego może powodować nie tyle wzrost ogólnej niepewności, co informować źle "o pewności", a więc pogarszać warunki podejmowania decyzji przez wprowadzanie w błąd podmiotów niemitygowanych właśnie sygnałami, jakie dałby złoty.
24. Rezygnacja ze złotego jest utratą tej części suwerenności państwa, która polega na niezależnej polityce pieniężnej NBP, na własnej polityce kursowej, polityce stóp procentowych, polityce kształtowania podaży pieniądza i operacji otwartego rynku oraz polityce kształtowania rezerw dewizowych. Kształtowanie podaży pieniądza przez bank centralny jest ważnym instrumentem ograniczania wahań koniunkturalnych w kraju.
25. Maastrichowski wymóg ograniczania deficytu budżetowego uniemożliwia wykorzystanie polityki fiskalnej do ożywiania gospodarki, a grozi utrwaleniem różnic i nie pomaga w wyrównywaniu poziomu gospodarczego.
26. Poprawę w międzynarodowym podziale pracy i podziale pracy międzyosobowym uzyskamy łatwiej, gdy władza nad pieniądzem na terenie Polski pozostanie jeszcze przez jakiś dłuższy czas przy krajowym banku centralnym.
27. Kryzys finansowy końca roku 2008 pokazuje, jak łatwo kraje - nawet dążąc do wspólnych działań zabezpieczających - uciekają się do indywidualnych posunięć w polityce gospodarczej. Istotnym atrybutem suwerenności finansowej kraju jest pełna swoboda w sferze kredytowania banków komercyjnych i ratowania ich przed utratą płynności.

V. Program dojścia do wspólnego obszaru walutowego
1. Strategia gospodarcza z większym naciskiem na wzrost gospodarczy celem likwidacji luki realnej dzielącej Polskę od krajów strefy euro, w tym PKB per capita, luki w poziomie płac, w tym płacy minimalnej.
2. Dochodzenie do "terminu wejścia" przez długofalową synchronizację poziomów i kierunków zmian stopy procentowej NBP ze stopą EBC (a przez to i synchronizację strukturalną), a nie poprzez sztywny kurs walutowy. Zachować kurs płynny "jak najdłużej" celem amortyzacji odchyleń ("szoków") wewnętrznych i zewnętrznych.
3. Wzmocnienie roli państwa i powiększenie udziału dochodów instytucji rządowych i samorządów w PKB do 50% z obecnych 39% celem przyspieszenia rozwoju infrastruktury ludzkiej i rzeczowej, w tym transportowej.
4. Zmiana struktury podziału budżetu na rzecz sektorów budujących kapitał ludzki i fundamenty rozwoju innowacyjnego gospodarki.
5. Przygotowanie reformy systemu podatkowego w kierunku jego antycykliczności (wzmocnienie progresji przy podniesieniu kwot wolnych od opodatkowania).
6. Wzmacnianie powiązania kapitałów emerytalnych z gospodarką polską i jej wzrostem. Reforma systemu emerytalnego w oparciu o zasadę międzypokoleniowego i rodzinnego dziedziczenia majątku, o swobodę wyboru sposobu zabezpieczenia się na starość, o zasadę powiązania wzrostu kapitałów OFE ze wzrostem PKB na głowę, o radykalne obniżenie kosztów transakcyjnych systemu kapitałowego (bezproduktywne zyski i dywidendy TFI), utrzymanie zakazu inwestowania więcej niż 5% w instrumenty zagraniczne. Rozszerzenie zakresu polityki pronatalistycznej jako długofalowego zabezpieczenia fundamentów wzrostu gospodarczego.
7. Przejrzenie i przygotowanie ewentualnych zmian w przepisach finansowych i księgowych celem zniechęcania firm zagranicznych do ukrytego wywozu zysków i zachęcania do reinwestycji w Polsce. Program można rozpisać na zadania szczegółowe.

#25 Share zdruj77

zdruj77

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 399 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:wlkp

Napisany 02 marzec 2009 - 13:58

Strefa Euro [połączone] ja jestem przeciw euro w Polsce według mnie sytuacja znacznie się pogorszy a przy dzisiejszym kursie kto z was chciał by pracować z 1,5 lub za 2 euro na godzinę

#26 Share GSX

GSX

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 308 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:wziąść na piwo?

Napisany 02 marzec 2009 - 17:37

Strefa Euro [połączone] Najlepiej by było gdyby wymiana złotówki na Euro przebiegała po kursie : 1 zł na 2 euro hehe ;) wtedy można żyć godnie jakby przeciętny pracownik zarabiał np. 2400 euro ( i to w Polsce) troche nie realne aczkolwiek kto wie....
"...W życiu piękne są tylko chwile..." Dżem
"...Nie ma miejsca jak Dom..." PiH

#27 Share deer

deer

  gleboryjca

 • V.I.P.
 • rank
 • 1279 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:pyrlandia

Napisany 02 marzec 2009 - 18:16

Strefa Euro [połączone] @GSX - mam tylko pytanie czy zastanowiłeś sie gdzie ten pracownik miałby zarabiać te 2400 E ??
BŁOGOSŁAWIENI CI, KTÓRZY NIE MAJĄ NIC DO POWIEDZENIA I NIE UBIERAJĄ TEGO W SŁOWA

#28 Share GSX

GSX

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 308 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:wziąść na piwo?

Napisany 02 marzec 2009 - 19:42

Strefa Euro [połączone] tak np.u kamieniarza bądź w biurze ;)
"...W życiu piękne są tylko chwile..." Dżem
"...Nie ma miejsca jak Dom..." PiH

#29 Share papuszka23

papuszka23

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 72 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Kuczkowo
 • Zainteresowania:Mechanika rolnictwo wszystko co ma 4 koła i jeździ.

Napisany 02 marzec 2009 - 19:57

Strefa Euro [połączone]

Najlepiej by było gdyby wymiana złotówki na Euro przebiegała po kursie : 1 zł na 2 euro hehePanowie badzmy realistami!!!!!!!!!!!!!!
Jak pisał @mav optymalny kurs zł na euro wynosi ok. 3.8 (przynajmniej tak mi sie wydaje)
tym bardziej że jakiś duński bank na podst. naszej gospodarki wycenił euro na 3.7zł więc to co teraz jest to czysta spekulacja, i myśle ze w maju moze czerwcu ceny walut wrócą do normy.

Bardzo dziękuje Wan ze liczne odpowiedzi!!!!!!!!!!!!
Szanujmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi...

Zdałem maturę!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jakieś pytania- pisać na PW!!!!!

#30 Share 360P

360P

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 157 postów
 • Płeć:Kobieta
 • Lokalizacja:Długie

Napisany 02 marzec 2009 - 20:08

Strefa Euro [połączone]

Zobaczcie Wielką Brytanię, dlaczego nie się do euro ? Bo wówczas utraci finansową niezależność.


Z tym, że WB jest dobrze rozwiniętym krajem, nie uzależnionym od innych państw U. Ich waluta jest stabilna, i euro nie ma na nią większego wpływu. Póki co ich większym problemem są Polacy, których na Wyspach jest jak mrówek(choć powoli się to zmienia). Powtórze sie,ale w Polsce jest znaczna ilość inwestorów z zagranicy, i teraz gdy w tamtych krajach kryzysł dał sie we znaki, u nas spadła ilość zamówień, zmniejszono produkcje itd.

Ja jestem zdania, że w Polsce nie występuje stricte kryzys gospodarczy, tylko kryzys który panuje na Zachodzie odbija sie na nas. Z tego względu, który został opisany wyżej.
"(...) Idź wyprostowany wśród tych co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch.(...) Bądź wierny. Idź" Z.Herbert

Rolnictwo - w służbie ludzkości.

Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Strefa Euro [połączone] Dzisiaj, 12:40
 •  

#31 Share Rosak24h

Rosak24h

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 11 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Mazowieckie

Napisany 17 sierpień 2009 - 19:50

Strefa Euro [połączone] Moim zdaniem euro mozemy wprowadzić do polski ale nie teraz po 1 mozemy wejść do euro jeżeli bd zarabiać min tyle co za granica (mniej wiecej) ,a nie chcecie euro ale nie myślice ze np. w niemczech min wypłata to 1000 € a w polsce 1000zł to jest rożnica a chleb podrożeje, i wtedy.. co jak wejdziemy bd zarabiać 1000€ min?? hahahha nie realne unia nam da walute ale przy aktualnym kursie czyli 350€ ??? pytam sie a wy nie wierzcie ze bd mieli 1:1 albo 1:2 tylko tyle po ile jest (jak by tak było to cała europa byłaby stratna(waluta euro) ) wiec tak jak mowie jeżeli dorownamy im to może być euro ale tak to głosujcie all na NIE!!


NIE!!!
Dodany obrazek

#32 Share UrsusCzesio

UrsusCzesio

  KPK Kumurun Team

 • Members
 • PipPipPip
 • 2788 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Lutówko gm Sępólno powiat sępoleński

Napisany 18 sierpień 2009 - 22:39

Strefa Euro [połączone] Nie iwme co o tym ysleć nei mam zadania ale ot co teraz sie robi to mi sie nie podoba że euro spada, przez to swinie ścigną polacy dostana po d*pie a euro spada bo dopłaty będą naliczać nie czarujmy się to wszystko jest celowe żeby dokopać. Nie wme czy będzie lepiej czy gorzej jak u nas będzie euro. nie mam pojęcia
Mój Wladimirec podbija świat

#33 Share zimny

zimny

  Użytkownik

 • Members
 • PipPip
 • 75 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Sandomierz
 • Zainteresowania:dziewczyny,szeroko pojete rolnictwo ( ale tylko uprawy specjalistyczne), budownictwo :P, itp itp ;]

Napisany 19 wrzesień 2009 - 21:54

Strefa Euro [połączone] euro w polscie nie jest dobrym pomyslem z kilku powodów:
-polska gospodarka, jak i znaczna cześc rolnictwa ogrodnictwa opiera sie na eksporcie,a co za tym idzie dzieki wlasnej walucie mozemy miec wplyw na ten ze eksport, ale warunkiem jest utzrymywanie niezbyt mocnego złotego(zeby nie doprowadzic do sytuacji z 2007/2008), wkoncu niby dlaczego wychopdzimy obronna reka z kryzysu przy braku konkretnych działan ze stronny rzadu ?
-w przypadku zmiany waluty obawiam sie ze ugodzi ona w najbiedniejszych z powodu mozliwego dorzenia towarów
-oddamy czesc wlasnej suwerennosci
-patrzac na wzrost gospodarczy w krajach euro wnIoske nasowa sie jeden nizszy wzrost pkb
- i sławne kredyty i obcych walutach, dobrze mocny zloty tani kredyt słaby zloty drogi kredyt czasami nawet duzo droższy, ale wkoncu biorac taki kredyt uprawiamy hazard? a ekipa rzadzaca bardziej przejmuje sie tym zeby kowalski mogł sobie pojechac na tanie wakacje, i mial mniejszy kredyt niz zeby wspomoc gospodarke.


pozdrawiam

#34 Share MarekH

MarekH

  Użytkownik

 • userphoto
 • Members
 • PipPip
 • 97 postów

Napisany 08 kwiecień 2015 - 07:50

Strefa Euro [połączone]

Połączone

 

Jak uważacie, czy przyjęcie Euro wyszłoby nam na plus czy na minus?

Pytam, bo Komorowski obiecuje wprowadzenie Euro. Inni są raczej sceptyczni co do tego pomysłu. Powiem szczerze, że ja też. Abyśmy przypadkiem nie skończyli jak Grecy. Jaką macie opinię na ten temat?


Edytowany przez kris14, 08 kwiecień 2015 - 20:30.
Pkt. 1.2 +1p. ostrzeżeń


#35 Share PATr

PATr

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 2237 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 08 kwiecień 2015 - 07:59

Strefa Euro [połączone]

Są tego plusy i minusy, plusem byłoby to że np. w maszynach skończyła by się nagonka że jednego dnia maszyna kosztuje 200 tys. a za tydzień 220..., tak samo z handlarzami, kolejnym plusem byłoby brak uzależniania naszego kursu waluty z ukrainą, na przykładzie mieliśmy to ostatnio, waluta ukrainy w dół to i polski w dół bo jest blisko niej, minusem natomiast byłyby większe wahania w stosunku do dolara, czyli do ceny na stacjach paliw. Ogółem jak dla mnie byłoby na plus, zapewne z rok byłby problem a później by się unormowało


Sprzedam pług kverneland, 4 skibowy,zagonowy, resor

Sprzedam ciągniki:
Lamborghini 1056DT,6cyl. 105km

Case/David Brown 1694, 6 cyl. turbo 112km

Case International 844, 4cyl., 75km, 4x4, tur mailleux 1,7tony udźwigu z euroramką

https://www.olx.pl/oferty/user/1i0lt/

#36 Share KajaMetrowska

KajaMetrowska

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 17 postów

Napisany 08 kwiecień 2015 - 11:26

Strefa Euro [połączone]

Ja tam dostrzegam więcej minusów - a przynajmniej na tą chwilę.

Własna waluta to możliwość kreowania polityki montetarnej która wspiera eksport. Niższa wartość złotówki oznazają tańsze nasze produkty za granicą. Przecież za pracę płacimy te same pieniądze. Jeżeli zł jest tańsz, to za mniejsze pieniądze uzyskujemy dany produkt który można sprzedać za granice.

Minus jest taki, że jak już pojdziemy np na wczasy - to więcej idzie nam tych złotówek. Ale czy tak często jeździmy za granicę? Tutaj ciekawa dyskusja w tym temacie http://www.forum-kre...lsce-90078.html#37 Share coffey23

coffey23

  Zaawansowany

 • Members
 • PipPipPip
 • 361 postów
 • Płeć:Nie powiem

Napisany 08 kwiecień 2015 - 12:50

Strefa Euro [połączone]

jakoś kraje skndynawskie nie mają euro i się im bardzo dobrze żyje tak samo wielka brytania jak nam wcisną euro to bedziemy stratni  francja i niemcy to wymysliły żeby przy zmianie waluty poukrywać pewne dziury budrzetowe a wciągając inne kraje pobudzają strefe euro ale na krótki okres a tym samym osłabiaja dolara#38 Share damian912

damian912

  Nowicjusz

 • Members
 • Pip
 • 41 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Sanok

Napisany 08 kwiecień 2015 - 14:38

Strefa Euro [połączone]

a moje zdanie jest takie własne waluty były w Grecji Włoszech czy Hiszpanii i ludzią się dobrze żyło a zobaczcie jak wprowadzili euro momentalnie kryzys ludzią żyło się gorzej i wiem co mówię bo w Grecji i Włoszech mam rodzinę która jest tam już dużo lat.. Gdyby wprowadzili euro będzie zaokrąglenie cen w górę czyli będzie drożej i a zarobki nadal te same tak było w Grecji i Włoszech .. takie zdanie mam ja na ten temat i euro w Polsce mówie stanowcze nie dopóki zarobki nie będą takie jak np na zachodzie


Edytowany przez damian912, 08 kwiecień 2015 - 14:41.


Reklama AgroFoto Ads

 • watermark
 • Reklama
Strefa Euro [połączone] Dzisiaj, 12:40
 •  

#39 Share kris14

kris14

  Zaawansowany

 • Moderator Forum
 • PipPipPip
 • 7078 postów
 • Płeć:Mężczyzna

Napisany 08 kwiecień 2015 - 20:29

Strefa Euro [połączone]

http://www.agrofoto....pic/16736-euro/ łaczęPodobne tematy

Tylko na agroFakt.pl: Embargo na jabłka nadal utrudnia 'życie' polskim sadownikom zobacz »